ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

6/2018

Obálka

Stránka: ICelý článek

Tiráž

6/2018

Tiráž

Stránka: 661-663Celý článek

Obsah

6/2018

Obsah | Contents

Stránka: 665-666Celý článek

Původní sdělení | Original research article

6/2018

Analýza elektivních koronarografických vyšetření u pacientů s bolestmi na hrudi suspektních z anginy pectoris v kardiocentru Hradec Králové – reálná praxe ve světle doporučených postupů

(Analysis of elective coronary angiography findings in patients with suspected angina pectoris in the cardiocenter Hradec Králové – Real-life clinical practice in light of the guidelines)

Radek Váleka, Karel Mědílekb, Josef Bisb, Jiří Novýa, Jiří Cyranya, Josef Šťásekb
a Interní oddělení, Oblastní nemocnice Jičín a.s., Jičín, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Stránka: 667-672Abstrakt | Celý článek

6/2018

Trendy v anamnéze a v osudu nemocných hospitalizovaných pro akutní infarkt myokardu

(Trends in the history and fate of patients hospitalized for acute myocardial infarction)

Vladimír Staněka, Marie Gebauerováa, Michael Želízkoa, Jan Piťhab, Rudolf Poledneb, Věra Lánskác, Jolana Mrázkováb, Jiří Kettnera, Josef Kautznera
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
c Oddělení biostatistiky, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 673-679Abstrakt | Celý článek

6/2018

Edukace v oblasti onemocnění srdce a cév u občanů starších 40 let

(Education in the area of heart and vessel diseases for 40+ citizens)

Věra Olišarováa, Valérie Tóthováa, Lenka Šedováa, Sylva Bártlováa, Ivana Chloubováa, Helena Michálkováa, Radka Prokešováb, Marie Trešlováa
a Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká republika 
b Ústav právních oborů, managementu a ekonomiky, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká republika 

Stránka: 680-685Abstrakt | Celý článek

6/2018

The positive impact of a four-week Cardiac Rehabilitation program on depression levels of cardiological patients

Floriana Caccamoa, Simone Saltinib, Cristina Marognaa, Vito Savab, Roberto Carlonb, Federico Vignagab
a Department of Philosophy, Sociology, Pedagogy and Applied Psychology, University of Padova, Italy
b UOA of Cardiology, Cardiac Rehabilitation, ASSL 6 Euganea, Presidio Hospital of Cittadella, Padova, Italy

Stránka: 686-692Abstrakt | Celý článek

6/2018

Naše zkušenosti s chirurgickou miniinvazivní náhradou aortální chlopně

(Our experience with surgical minimally invasive aortic valve replacement)

David Nešpor, Jiří Ondrášek, Jan Štěrba, Tomáš Kára, Petr Němec
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Stránka: 694-700Abstrakt | Celý článek

6/2018

Atrial fibrillation, oral anticoagulants and health related quality of life

Ketija Apsitea, Baiba Lurinab, Andris Tupahinsa, Vladimirs Voicehovskisb, Tarass Ivascenkoc, Oskars Kalejsb, Aivars Lejnieksb
a Riga Stradins University, Faculty of Medicine, Latvia
b Riga Stradins University, Department of Internal Diseases, Latvia
c Riga Stradins University, Division of Doctoral Studies, Latvia

Stránka: 703-708Abstrakt | Celý článek

6/2018

Vývoj časné reperfuze po první příhodě akutní plicní embolie

(Development of early reperfusion after the first episode of acute pulmonary embolism)

Jana Václavkováa, Jan Mrózekb,c, Vladimír Janovskýa, Pavol Bindasa, Jana Petrovác, Luboš Krausd, Michal Svobodae, Pavel Jansaf
a Interní oddělení, Slezská nemocnice v Opavě, Opava, Česká republika
b Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
c Kardiologické oddělení, Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
d Interní ambulance, Nemocnice Nový Jičín, Nový Jičín, Česká republika 
e Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika 
f Centrum pro plicní hypertenzi, II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

Stránka: 709-712Abstrakt | Celý článek

6/2018

Should we fear infarct-like myocarditis?

Jan Duršpeka, Jan Baxab, Jakub Šedivýa, Daniel Rajdlc, Milan Hromádkaa, Jan Lhotskýa, Richard Rokytaa
a Cardiology Department, University Hospital and Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, Pilsen, Czech Republic 
b Department of Radiology, University Hospital in Pilsen, Pilsen, Czech Republic
c Institute of Clinical Biochemistry and Hematology, University Hospital in Pilsen, Pilsen, Czech Republic

Stránka: 713-720Abstrakt | Celý článek

6/2018

Prognostický význam zátěžové dynamické echokardiografie – validace nově zavedené metody na našem pracovišti

(The prognostic value of exercise stress echocardiography – Validation of a newly implemented method in our center)

Luboš Jukla, Jiří Vondráka, Martin Kubrychta, Martin Pavolkoa,b, Petr Vojtíšeka, Jan Matějkaa, Jan Večeřaa,b
a Kardiologické oddělení, Interní klinika, Pardubická krajská nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje a.s., Pardubice, Česká republika
b Kardiologické centrum Agel, a.s., Pardubice, Česká republika 

Stránka: 721-728Abstrakt | Celý článek

6/2018

Srdeční resynchronizační léčba v podmínkách ČR – data z multicentrického registru EHRA CRT Survey II

(Cardiac resynchronization therapy in the Czech Republic – Data from the EHRA CRT Survey II multicenter registry)

Alan Bulavaa,b,c, Přemysl Hájeka, Josef Kautznerd, Petr Pařízeke, Petr Neužilf, Rostislav Polášekg, Jan Večeřah, Pavel Osmančíkch, Jan Chovančíki, Milena Kubíčkováj, David Šipulak, Kenneth Dicksteinl, Cecilia Lindem, Camilla Normandn
a Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
b Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika
c Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká republika
d Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
e I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
f Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
g Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Liberec, Česká republika
h Kardiologické centrum AGEL, Pardubice, Česká republika
ch III. interní klinika – kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
i Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec, Česká republika
j Kardiologická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem, Česká republika
k Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
l Stavanger University Hospital, Stavanger, Norway a Institute of Internal Medicine, University of Bergen, Bergen, Norsko
m Heart and Vessels Theme, Karolinska University Hospital a Karolinska Institutet Stockholm, Stockholm, Švédsko
n Stavanger University Hospital, Stavanger a Institute of Internal Medicine, University of Bergen, Bergen, Norsko

Stránka: 730-738Abstrakt | Celý článek

Kasuistika | Case report

6/2018

Anatomická souvislost RIA a pravokomorové elektrody zdánlivě implantované do midsepta – kasuistika

(Anatomical context of left anterior descending artery and right ventricular lead implanted apparently in the midseptal position – Case report)

Anna Malá, Pavel Osmančík, Petr Štros, Dalibor Heřman, Karol Čurila, Róbert Petr
Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Stránka: 739-742Abstrakt | Celý článek

6/2018

Late recurrence of fulminant myocarditis related to HSS/DRESS

Miguel Ardériusa, Miguel Nobre Menezesb, Tiago Marquesc, Dulce Britob, Ana Ortins-Pinad, Mónica Mendes Pedrob, Fausto Pintob, Fátima Veigab
a Serviço de Medicina III, Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), Portugal 
b Serviço de Cardiologia, CHLN, Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa, Centro Académico de Medicina de Lisboa, Portugal
c Serviço de Doenças Infecciosas, CHLN, Lisboa, Portugal 
d Serviço de Dermatologia, CHLN, Lisboa, Portugal

Stránka: 743-742Abstrakt | Celý článek

6/2018

„Blue-grey syndrom“ – vzácný nežádoucí účinek amiodaronu

(“Blue-grey syndrome” – A rare adverse effect of amiodarone)

Hana Kuncipálováa, František Toušeka, Hana Janatováb, Jana Přádnác, Miroslav Řežábekc
a Kardiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
b Dermatologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
c Patologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika

Stránka: 746-750Abstrakt | Celý článek

6/2018

High-sensitive cardiac troponin T is not always heart – Paraneoplastic systemic sclerosis simulated myocardial ischemia

Johannes Mierkea, Stefanie Jellinghausa, Anna Sellea, Hagen Schroettera, David M. Poitzb, Karim Ibrahima
a Technische Universität Dresden, Department for Internal Medicine and Cardiology, Herzzentrum Dresden, University Clinic, Germany
b Technische Universität Dresden, Faculty of Medicine, Institute for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Dresden, Germany

Stránka: 751-753Abstrakt | Celý článek

Odborné stanovisko | Expert consensus statement

6/2018

Indikační kritéria MR srdce a jejich časový harmonogram.

Společné odborné stanovisko České kardiologické společnosti a Radiologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

(Clinical Indications and Time Schedule for Cardiac Magnetic Resonance Imaging. A Joint Expert Opinion of the Czech Society of Cardiology and Czech Radiological Society of the Czech Medical Society of J.E. Purkyne)

Martin Plevaa,b, Jiří Weichetc, Tomáš Palečekd, Jan Baxae, Theodor Adlaf, Dana Kautznerovág, Šárka Bohatáh
a Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, Česká republika 
b Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice, a.s., Ostrava, Česká republika
c Radiodiagnostická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
d II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
e Klinika zobrazovacích metod, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
f Klinika zobrazovacích metod, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
g Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
h Klinika radiologie a nukleární medicíny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Stránka: 754-757Abstrakt | Celý článek

Erratum | Corrigendum

6/2018

Erratum k: „Praktická doporučení European Heart Rhythm Association (EHRA) pro užití nových perorálních antikoagulancií u pacientů s fibrilací síní, 2018.

Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností“

[Cor et Vasa 60 (2018) 491–517]

Robert Čiháka, Luděk Hamanb, Miloš Táborskýc 
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
c I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Stránka: 758-760Abstrakt | Celý článek

Ze života společnosti

6/2018

Zemřel MUDr. Pavel Jerie (9. 12. 1927–29. 10. 2018)

Jiří Vítovec a Michal Fejfuša 

Odešel MUDr. Pavel Jerie

Michael Aschermann, výbor ČKS a česká, nejen kardiologická veřejnost

Stránka: 763Abstrakt | Celý článek

6/2018

Otevřený a poslední dopis mému příteli MUDr. Pavlovi Jeriemu

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Stránka: 764Abstrakt | Celý článek

6/2018

Zemřela Eva Klima, MD

Michael Aschermann

Stránka: 765Abstrakt | Celý článek

Abstrakta odborných akcí

6/2018

XVI. konference České asociace akutní kardiologie

Hotel Thermal, Karlovy Vary

Stránka: 766-776Abstrakt | Celý článek