ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Opustil nás pan profesor Roman Čerbák

Celý článek

Osobnosti

Jak jste si přečetli v nekrologu kolegů Vítovce a Špinara, zemřel 4. března 2018 Roman Čerbák, mimořádná osobnost české kardiologie, české medicíny a jistě i veřejného života. Běh jeho života, který byl poznamenán i minulým režimem – a který Romana nikdy nezlomil – popsali oba kolegové v pěkném přehledu, a dovoluji si proto pouze doplnění za sebe a za výbor České kardiologické společnosti a věřím, že i za kardiology z celé České republiky. Profesor Roman Čerbák byl neuvěřitelně vlídným, vzdělaným a moudrým kardiologem, který vlastní noblesou trvale kultivoval dění naší společnosti po celou dobu, kdy v ní působil. Myslím, že celá generace mladších lékařů, na které mohl působit, nacházela v jeho přístupu k nim inspiraci a nutkání ke zlepšení vlastního vzdělání, ke zlepšení vzájemných vztahů a touhu po dalším takovém setkávání. Dovoluji si vyslovit velký dík za ohromný přínos pana profesora Čerbáka pro českou kardiologii a chci věřit, že generace, které přicházejí po něm, se budou snažit pokračovat v jeho odkazu, což by bylo pro něj jistě největším potěšením.

Loučíme se se smutkem v duši, milý Romane.
Michael Aschermann