ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Doporučené postupy ESC pro diagnostiku a léčbu onemocnění periferních tepen, vypracované ve spolupráci s European Society for Vascular Surgery (ESVS), 2017.

Celý článek

Doporučení pro... | Guidelines
 

Souhrn dokumentu připravený ve spolupráci České kardiologické společnosti a České angiologické společnosti

(2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology and the Czech Society of Angiology)

Debora Karetováa, Jana Hirmerováb, Jiří Matuškac
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika 
b II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
c Angiologická ambulance, MATMED s.r.o., Hodonín, Česká republika

Autoři originálního textu ESC v plném znění [1]: Victor Aboyans a Jean-Baptiste Ricco jménem autorů pracovní skupiny European Society of Cardiology (ESC) a European Society for Vascular Surgery (ESVS) Task Force for the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases.

© 2018 European Society of Cardiology. All rights reserved. Published by Elsevier sp. z o.o. on behalf of the Czech Society of Cardiology.
For permissions: please e-mail: guidelines@escardio.org

Adresa: Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, e-mail: Debora.Karetova@vfn.cz
DOI: 10.1016/j.crvasa.2018.01.001


Tento článek prosím citujte takto: D. Karetová, et al., 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology and the Czech Society of Angiology, Cor et Vasa 60 (2018) e183–e204 jak vyšel v online verzi Cor et Vasa na https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865017302035


Obsah

 1. Předmluva 209
 2. Úvod 209
 3. Epidemiologie a rizikové faktory 209
 4. Obecná doporučení 211
       4.1 Diagnostika 211
       4.2 Léčba 212
 5. Antitrombotické léky u onemocnění periferních tepen 212
       5.1 Antitrombotická léčba u onemocnění karotických tepen 212
       5.2 Antitrombotická léčba u ICHDK 213
       5.3 Antitrombotická léčba u pacientů s ICHDK se současnou indikací dlouhodobé perorální antikoagulační terapie 214
 6. Extrakraniální onemocnění karotických a vertebrálních tepen 215
       6.1 Onemocnění karotických tepen 215
       6.2 Onemocnění vertebrálních tepen 217
 7. Ischemická choroba horních končetin 217
 8. Onemocnění mezenterických tepen 218
       8.1 Akutní mezenterická ischemie 219
 9. Onemocnění renálních tepen 219
 10. Ischemická choroba dolních končetin 220
       10.1 Klinický obraz a vývoj onemocnění 220
       10.2 Diagnostické testy 221
       10.3 Farmakoterapie u ICHDK 221
       10.4 Terapie intermitentních klaudikací 221
       10.5 Chronická kritická končetinová ischemie 223
       10.6 Akutní končetinová ischemie 226
 11. Vícečetné arteriální postižení  226
 12. Onemocnění srdce ve vztahu k onemocnění periferních tepen  227