ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Autorský rejstřík | Index of authors

Celý článek

A

Adamíra M, Juštík P, Pirk J, Skalský I, Kotulák T, Lánská V. Náhrada aortální chlopně u nemocných ve věku nad 80 let,  322
Adámková V, Zdražilová P. Potřeba vysokoškolsky vzdělaných sester v kardiologické praxi,  624
Adla T viz Veselka J,  9
Adla T, Mikšík L, Bartáková H, Tomek V, Gebauer R, Roček M. Magnetická rezonance stavu po infarktu myokardu u sedmiletého dítěte s reimplantací anomálního odstupu levé koronární tepny z plicnice,  427
Adlová R viz Veselka J,  255
Alan D viz Malý M,  817
Al‑Hiti H viz Cihlová M,  279
Al‑Hiti H, Melenovský V, Kettner J, Málek I, Kautzner J, Hrnčárek M. Plicní hypertenze a chronické srdeční selhání,  478
Ambrož D viz Paleček T,  358
Ambrož D viz Jansa P,  455
Ambrož D viz Aschermann M,  481
Ambrož D, Jansa P, Marešová J, Aschermann M, Linhart A. Infekční komplikace dlouhodobé intravenózní léčby epoprostenolem u pacientů s plicní arteriální hypertenzí,  488
Aschermann M. Padesát let časopisu Cor et Vasa,   6
Aschermann M, Staněk V. Děkujeme recenzentům,  12
Aschermann M viz Kuchynka P,  32
Aschermann M. Cor et Vasa – číslo zaměřené na kasuistická sdělení,  254
Aschermann M viz Danzig V,  340
Aschermann M. Plicní hypertenze,  454
Aschermann M viz Jansa P,  455
Aschermann M, Jansa P, Ambrož D, Poláček P, Lindner J, Linhart A. Chronická tromboembolická plicní hypertenze,  481
Aschermann M viz Ambrož D,  488
Aschermann M viz Skalická H jr.,  513
Aschermann M. Inovace doporučení České kardiologické společnosti na téma kardiostimulace, defibrilátory, resynchronizační léčba a podmínky pro katetrizační implantaci aortální chlopně v České republice,  566
Aschermann M, Widimský J. 80. výročí založení Československé a České kardiologické společnosti,  664
Aster V viz Kuchynka P,  32

B

Bartáková H viz Adla T,  427
Bartoš V, Jančiová L, Ivan J, Doboszová J, Péč M. Disekujúca aneuryzma aorty na podklade idiopatickej cystickej medio­nekrózy,  595
Bedáňová H viz Nečas J,  334
Bedáňová H viz Špinarová L,  415
Bednařík M viz Němec P,  67
Beran S viz Paleček T,  136
Bešík J, Pirk J, Netuka I, Szarszoi O, Malý J, Ošťádal B. Pohlavní rozdíly v perioperačním a pooperačním průběhu léčby u dospělých pacientů po náhradě stenotické aortální chlopně,  404
Bešík J viz Szárszoi O,  717
Běhounek M, Novák A, Špaček R, Bystroń M, Jakabčin J, Dvořák J, Červinka P. Raritní komplikace při uzávěru defektu septa síní Amplatzovým okluderem,  299
Bělohlávek J, Lálová I, Mrázek V, Linhart A. I kriticky nemocný má právo na spojení s okolním světem,  52
Bělohlávek J, Horák J, Humhal J, Kettner J, Linhart A. Koronární spasmy,  218
Bělohlávek J viz Král A,  767
Bělohoubek J viz Mayer O,  92
Bis J viz Ševčíková H,  41
Bímová J viz Brzek V,  567
Bobčíková P viz Kvasnička J,  187
Boček O viz Karlík R,  294
Branny M viz Hudec M,  195
Brát R viz Gaj J,  491
Brtko M. Pracovní skupina Chlopenní a vrozené vady v dospělosti,  437
Brtko M viz Vojáček J,  520
Brtko M viz Vojáček J,  781
Bruthans J viz Mayer O,  92
Brychta T viz Krupičková S,  500
Brychta T viz Miklík R,  507
Brzek V, Lonský V, Jiška S, Kubíček J, Volt M, Nováková D, Valentová P, Bímová J. Heparinová rezistence a její výskyt u nemocných operovaných v mimotělním oběhu,  567
Buchtová M viz Paleček T,  824
Bulava A. Implantabilní kardiovertery‑defibrilátory před čtvrt stoletím a nyní,  764
Bulvas M. Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin,  145
Bunček Ľ‚ Vondrák P, Vojtíšek P, Studnička J. Embolizační komplikace protézové endokarditidy,  348
Burgelová M viz Želízko M,   290
Bystroń M viz Špaček R,  214
Bystroń M viz Běhounek M,  299

C

Callerová J, Šantorová P, Šestáková V, Zemanová V, Kolář J, Škulec R. Terapeutická mírná hypotermie v přednemocniční neodkladné péči – jak na to?,  625
Callerová J, Dragounová M, Škulec R. Specifika a průběh kardiopulmonální resuscitace dvoučlennou posádkou záchranné služby při mimonemocniční náhlé zástavě oběhu,  627
Cífková R viz Staněk V,  685
Cihlová M, Al‑Hiti H, Melenovský V, Málek I, Kautzner J. Léčba závažné plicní hypertenze sildenafilem u kandidáta transplantace srdce pro pokročilé srdeční selhání,  279

Č

Čerbák R. Ad multos annos!,  54
Čerbák R. Aortální stenóza,  183
Čerbák R viz Linhartová K,  219
Čerbák R. Srdeční vadu poznat mohl a měl, nikoli však musel,  524
Čerbák R. 80 let České kardiologické společnosti,  670
Černá D viz Veselka J,  255
Černáková L viz Hradec J,  268
Černý J viz Nečas J,  334
Černý J viz Špinarová L,  415
Černý P viz Mészáros M,  350
Černý Š viz Gebauer R,  19
Černý Š viz Krüger A,  212
Černý Š viz Popelová J,  470
Černý Š viz Krupičková S,  500
Červenková I. SestraFest 2009,  746
Červinka P viz Špaček R,  214
Červinka P viz Běhounek M,  299
Češka R. Zocor (simvastatin) slaví. Od publikace studie „4S“ uplynulo patnáct let,  633
Číhalík Č viz Mikulenčák P,  722
Čížová M viz Palacka P,  274

D

Daněk T viz Gaj J,  491
Danzig V, Šimek S, Knotková V, Aschermann M. Diagnostika ischemické choroby srdeční u diabetiků,  340
Doboszová J viz Bartoš V,  595
Dominik J viz Vojáček J,  520
Dominik J, Tuna M, Žáček P. Perforace cípu aortální chlopně při infekční endokarditidě,  720
Dominik J viz Vojáček J,  781
Dorda M viz Hudec M,  195
Dostálová G viz Kuchynka P,  32
Dostálová G viz Paleček T,  824
Dostálová K viz Palacka P,  274
Dragounová M viz Callerová J,  627
Dulíček P viz Ševčíková H,  41
Dušková D viz Kvasnička J,  187
Dvořák J viz Běhounek M,  299
Dytrych V viz Král A,  767

E

Elleder M viz Paleček T,  824

F

Fátorová I viz Ševčíková H,  41
Felšöci M viz Miklík R,  507
Fiala M. Srdeční selhání (a nejen selhání) a fibrilace síní: rozevírající se nůžky mezi důkazy a praxí,  584
Fiedler J viz Veselka J,  255
Frélich M. „An old friend is still at work“,  366
Frost PH viz Pitha J,  13

G

Gaj J, Brát R, Kolek M, Daněk T, Šalounová D. Výhody kanylace arteria axillaris dextra při operacích disekcí hrudní aorty postihujících aortální oblouk,  491
Galčanová M viz Hetzlová D,  629
Galovcová M viz Mayer O,  92
Gebauer R, Černý Š, Pavel P, Hučín B, Popelová J, Jehlička P, Škovránek J. Korekce Ebsteinovy anomálie u dospělých pacientů, 19
Gebauer R viz Vojtovič P,  327
Gebauer R viz Adla T,  427
Gebauer R viz Krupičková S,  500
Gebauerová M viz Staněk V,  685
Goláň L viz Paleček T,  824
Groch L. Den mladých kardiologů 2009,  530
Gvozdjáková A viz Palacka P,  274

H

Hadačová I viz Malý M,  817
Harrer J viz Vojáček J,  520
Harrer J viz Vojáček J,  781
Havel RJ viz Pitha J,  13
Havlíček A viz Myjavec A,  285
Havránek Š viz Král A,  767
Hájek P viz Veselka J,  255
Hájek P viz Malý M,  817
Hájková J viz Kvasnička J,  187
Hála M viz Nečas J,  334
Hegarová M viz Málek I,  45
Hegarová M viz Málek I,  419
Hetzlová D, Galčanová M, Šikorská L. Znalost kardiopulmonální resuscitace u středně zdravotnických pracovníků,  629
Hlinomaz O. Antitrombotická léčba po akutním infarktu myokardu,  112
Hlinomaz O viz Widimský P,  724
Homolová S, Zemánek D, Veselka J. Stratifikace rizika náhlé smrti u hypertrofické kardiomyopatie,  38
Honzák R viz Vrána M,  425
Horák J viz Bělohlávek J,  218
Horák J viz Skalická H jr.,  513
Hořejší J. Taktika a strategie kontroly rizik kardiovaskulárního kontinua,  370
Hostaša J viz Vojtovič P,  327
Hradec J, Wikstrand J, Černáková L. Charakteristika a farmakoterapie nemocných s chronickým systolickým srdečním selháním ischemické etiologie v České republice,  268
Hradec J. Pracovní skupina Kardiovaskulární farmakoterapie,  433
Hrádková G viz Krupičková S,  500
Hrbková J viz Mayer O,  92
Hrnčárek M viz Al‑Hiti H,  478
Hubáček J viz Kocík M,  202
Hučín B viz Gebauer R,  19
Hučín B, Voříšková M, Šamánek M, Chaloupecký V, Reich O, Škovránek J. Historie chirurgické léčby transpozice velkých arterií v dětském věku a výsledky těchto operací u nás,  260
Hučín B viz Vojtovič P,  327
Hučín B viz Krupičková S,  500
Hude J viz Špinarová L,  415
Hudec M, Januška J, Kopecký J, Dorda M, Škňouřil L, Branny M. Sledování pacientů po uzávěru foramen ovale patens Amplatzovým okluderem,  195
Hulínská D viz Kuchynka P,  32
Humhal J viz Bělohlávek J,  218

CH

Chaloupecký V viz Hučín B,  260
Chaloupecký V viz Krupičková S,  500
Chaloupka V. Česká kardiologická společnost v roce 2009,  8
Chaloupka V viz Kraicigerová I,  170
Chaloupka V viz Klímová L,  242
Chaloupka V viz Klímová L,  310
Chaloupka V viz Kraicigerová I,  535
Chaloupka V viz Kraicigerová I,  535
Chaloupka V viz Kraicigerová I,  637
Chaloupka V. Vážené kolegyně, vážení kolegové,  662
Chaloupka V viz Pavézková I,  837
Charvátová Z viz Ošťádal B,  691

I

Ivan J viz Bartoš V,  595

J

Jakabčin J viz Běhounek M,  299
Jančiová L viz Bartoš V,  595
Janek B viz Kocík M,  202
Janek B viz Želízko M,  773
Janotka M viz Michálková S,  282
Jansa P, Ambrož D, Poláček P, Marešová J, Aschermann M, Linhart A. Plicní arteriální hypertenze,  455
Jansa P viz Aschermann M,  481
Jansa P viz Kočišková B,  49
Jansa P viz Ambrož D,  488
Januška J viz Hudec M,  195
Jehlička P viz Gebauer R,  19
Jerie P. Snížení srdeční frekvence při beta‑blokádě a kardioprotekce u hypertoniků,  69
Jerie P, Škarvan K. Devadesát let prof. MUDr. V. Ganze,  236
Jerie P. Nedostatek vitaminu D. Důležitý, častý a snadno léčitelný faktor?,  241
Jerie P. Farmakoterapie po infarktu myokardu,  304
Jerie P. Aortokoronární bypass a chirurgická rekonstrukce levé komory,  444
Jerie P. Výsledky kardiopulmonální resuscitace u hospitalizovaných pacientů vyššího věku,  748
Jerie P. Nahradí nová antiagregancia clopidogrel?,  834
Jerie P. Je dabigatran lepší než warfarin?,  835
Jirmář R viz Widimský P,  724
Jiška S viz Brzek V,  567
Juštík P viz Adamíra M,  322

K

Kala P. Zápis ze schůze výboru pracovní skupiny intervenční kardiologie, která se konala dne 18. 11. 2008 v Brně,  244
Kala P viz Karlík R,  294
Kala P viz Widimský P,  724
Karetová D. XXXIV. Angiologické dny s mezinárodní účastí,  307
Karlík R, Tesák M, Ludka O, Poledníková T, Piler P, Kala P, Boček O, Špinar J. Pseudoaneurysma dolní stěny levé komory jako komplikace asymptomaticky proběhlého infarktu myokardu dolní stěny, kombinovaná s ischemickou mitrální insuficiencí,  294
Kautzner J viz Cihlová M,  279
Kautzner J viz Al‑Hiti H,  478
Kaván Š viz Král A,  767
Kábrtová E viz Král J,  297
Kettner J viz Bělohlávek J,  218
Kettner J viz Al‑Hiti H,  478
Kieferová V viz Kvasnička J,  187
Klabník A, Murín J. Chronické srdcové zlyhávanie – zaostrené na ženy,  805
Klemsová L. Odborná činnost kardiologických sester na severní Moravě,  831
Klímová L viz Kraicigerová I,  170
Klímová L, Kraicigerová I, Chaloupka V. Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 27. ledna 2009 v Brně,  242
Klímová L, Kraicigerová I, Chaloupka V. Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 27. února 2009 v Praze,  310
Klímová L viz Kraicigerová I,  535
Klímová L, Kraicigerová I, Chaloupka V. Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 30. června 12009 v Praze,  637
Klímová L viz Pavézková I,  837
Knotková V viz Danzig V,  340
Kobylka P viz Skalická H jr.,  513
Kocík M, Hubáček J, Málek I, Janek B, Želízko M, Slavčev A, Kolesár L, Lánská V, Pirk J. Genové polymorfismy pro syntázu oxidu dusnatého dárce a koronární nemoc srdečního štěpu,  202
Kočišková B, Kotroušová Y, Jansa P. Myslíte na plicní arteriální hypertenzi u pacientů ve vyšším věku?,  49
Kolář F viz Ošťádal B,  691
Kolář J viz Callerová J,  625
Kolek M viz Gaj J,  491
Kolesár L viz Kocík M,  202
Kölbel F. Co všechno (ne)víme o statinech,  306
Kölbel F. Půlstoletí v medicíně, půlstoletí s Českou kardio­logickou společností,  675
Kopecký J viz Hudec M,  195
Kotroušová Y viz Kočišková B,  49
Kotulák T viz Adamíra M,  322
Kotulák T viz Szárszoi O,  717
Kotulák T viz Želízko M,  773
Koubek K viz Michálková S,  282
Kovalová S viz Nečas J,  334
Kraicigerová I, Klímová L, Chaloupka V. Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 20. listopadu 2008 v Praze,  170
Kraicigerová I viz Klímová L,  242
Kraicigerová I viz Klímová L,  310
Kraicigerová I, Chaloupka V, Klímová L. Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 13. května 2009 v Brně,  535
Kraicigerová I, Chaloupka V. Zápis z Valné hromady ČKS, konané dne 14. 5. 2009 v Brně,  535
Kraicigerová I viz Klímová L,  637
Král A, Bělohlávek J, Dytrych V, Šmíd O, Havránek Š, Kaván J, Widimský J, Linhart A. Současná léčba pacientů s akutní a subakutní plicní embolií s ohledem na nově publikovaná doporučení diagnostiky a léčby tohoto onemocnění,  767
Král J, Rohn V. Pozdní protézová endokarditida,  216
Král J, Kábrtová E, Sedláková H, Theuer J. Izolovaná infekční endokarditida trojcípé chlopně s protrahovanou pleuro­pneumonií,  297
Krejčí J viz Špinarová L,  415
Krejčí R viz Romsauer T,  713
Krupička J. Využití trimetazidinu v léčbě srdeční ischemie,  360
Krüger A, Ošťádal P, Černý Š, Štursa P, Táborský M. Parciální poinfarktová ruptura stěny levé komory,  312
Krupičková S, Chaloupecký V, Tláskal T, Hučín B, Gebauer R, Hrádková G, Popelová J, Černý Š, Brychta T, Minařík T, Škovtránek J. Výsledky chirurgické léčby Ebsteinovy anomálie trikuspidální chlopně,  500
Křivánek J viz Mašek M,  600
Křížová A viz Kubrycht M,  821
Kubíček J viz Brzek V,  567
Kubrycht M, Křížová A, Varvařovský I, Vojtíšek P. Akutní infarkt myokardu u mladé ženy,  821
Kucharská J viz Palacka P,  274
Kuchynka P, Paleček T, Šimek S, Vítková I, Schramlová J, Hulínská D, Aster V, Dostálová G, Magage S, Aschermann M, Linhart A. Zánětlivá kardiomyopatie: aktuální pohled na diagnostiku a léčbu,  32
Kuchynka P, Paleček T, Šimek S, Horák J, Vítková I, Schramlová J, Hulínská D, Aster V, Aschermann M, Linhart A. Komplexní bioptická diagnostika zánětlivé kardiomyopatie jako příčiny nově vzniklého srdečního selhání nejasné etiologie: první zkušenosti,  572
Kuchynka P viz Pravečková A,  813
Kvasnička J, Hájková J, Bobčíková P, Dušková D, Poletínová Š, Kieferová V, Zenáhlíková Z, Pecen L. Polymorfismy genů destiček spojované s aterotrombogenezí a jejich výskyt ve zdravé české populaci středního věku,  187
Kvasnička J viz Myjavec A,  285
Kvasnička J viz Večeřa J,  392
Kvašňák M viz Špaček R,  214

L

Lálová I viz Bělohlávek J,  52
Lánská V viz Kocík M,  202
Lánská V viz Adamíra M,  322
Lánská V viz Staněk V,  685
Leso J. II. edukačně‑odborná konference pracovní skupiny Ošetřovatelství České kardiologické společnosti,  238
Leso J. Sesterská sekce,  438
Leso J viz Panská J,  527
Leso J. Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS dne 24. června 2009,  639
Leso J. Listopadová konference pracovní skupiny Ošetřovatelství v kardiologii ČKS,  832
Lindner J viz Paleček T,  358
Lindner J viz Aschermann M,  481
Lindner J viz Pravečková A,  813
Linhart A viz Kuchynka P,  32
Linhart A viz Bělohlávek J,  52
Linhart A viz Bělohlávek J,  218
Linhart A viz Paleček T,  358
Linhart A viz Jansa P,  455
Linhart A viz Aschermann M,  481
Linhart A viz Ambrož D,  488
Linhart A viz Skalická H jr.,  513
Linhart A viz Král A,  767
Linhart A viz Paleček T,  789
Linhart A viz Pravečková A,  813
Linhart A viz Paleček T,  824
Linhartová K, Čerbák R, Štěrbáková G. Aortální stenóza a výsledky studie SEAS – má smysl hypolipidemická léčba pacientů s aortální stenózou?,  210
Lipoldová J viz Meluzín J,  25
Lonský V viz Brzek V,  567
Lorenzová A, Widimský P. The importance of right bundle branch block in myocardial infarction,  578
Lorencová A viz Staněk V,  685
Ludka O viz Špinar J,  128
Ludka O viz Karlík R,  294
Lupínek P viz Málek I,  45

M

Magage S viz Kuchynka P,  32
Magage S viz Paleček T,  824
Malíková H viz Michálková S,  282
Malý J viz Ševčíková H,  41
Malý J viz Bešík J,  404
Malý J viz Szárszoi O,  717
Malý J viz Želízko M,  773
Malý M viz Veselka J,  255
Malý M, Marinov I, Hájek P, Tesař D, Hadačová I, Vejvoda J, Alan D, Veselka J. Subakutní trombóza stentu spojená s vysokou reziduální aktivitou krevních destiček,  817
Mandysová E viz Michálková S,  282
Marek T viz Želízko M,  774
Marešová J viz Jansa P,  455
Marešová J viz Ambrož D,  488
Marinov I viz Malý M,  817
Martinkovičová L viz Veselka J,  255
Mašek M, Křivánek J. Traumatické poškození hepatické arterie ošetřené superselektivní embolizací,  600
Matějka J viz Večeřa J,  392
Matějka T viz Vojtovič P,  327
Mayer O, Šimon J, Bruthans J, Galovcová M, Hrbková J, Bělohoubek J. Dávkovací zvyklosti při léčbě statinem a dodržování cílové hodnoty LDL‑cholesterolu u českých pacientů v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční,  92
Mayer O jr. viz Šimon J,  123
Mayer O jr. Jakou máme šanci dosáhnout nových cílových hodnot LDL‑cholesterolu pro sekundární prevenci?,  131
Málek F. Heart Failure 2009,  528
Málek F. Má nová definice kardiorenálního syndromu význam pro klinickou praxi?,  590
Málek I, Hegarová M, Lupínek P, Tintěra J. Sledování dynamiky B‑natriuretického peptidu může zásadně ovlivnit volbu léčebného postupu u pacienta se srdečním selháním,  45
Málek I viz Kocík M,  202
Málek I viz Cihlová M,  279
Málek I, Hegarová M. Ovlivnění koncentrace BNP v krvi léčebnými postupy srdečního selhání,  419
Málek I viz Al‑Hiti H,  478
Melenovský V viz Cihlová M,  279
Melenovský V viz Al‑Hiti H,  478
Meluzín J, Novák M, Lipoldová J, Ozábalová E. Úskalí echokardiografického hodnocení asynchronie kontrakce levé komory ve vztahu k léčbě biventrikulární stimulací,  25
Mészáros M, Černý P. Popis případu akutní perimyokarditidy,  350
Michálková S, Janotka M, Mandysová E, Koubek K, Škoda J, Malíková H, Šedivá L, Táborský M. Amyloidóza, systémové onemocnění s méně obvyklým postižením srdce,  282
Miklík R. Zpráva o zahraniční cestě podporované Českou kardiologickou společností,  375
Miklík R, Pařenica J, Felšöci M, Poloczek M, Toman O, Špinar J, Brychta T. Levosimendan v léčbě akutního srdečního selhání – zkušenosti z kardiologické kliniky,  507
Mikšík L viz Adla T,  427
Mikulenčák P, Číhalík Č, Novotný J, Neužil P. Posttraumatická perforace pravé srdeční síně stimulační elektrodou,  722
Minařík T viz Krupičková S,  500
Mitáš P viz Paleček T,  136
Mlejnský F viz Paleček T,  358
Moricová Š viz Palacka P,  274
Mrázek V viz Bělohlávek J,  52
Murín J viz Palacka P,  274
Murín J viz Klabník A,  805
Myjavec A, Kvasnička J, Havlíček A, Vojtíšek P. Popise jedné zástavy sinu,  285

N

Navrátil J. Prenatální kardiologie jako teorie a praxe,  744
Nečas J, Kovalová S, Bedáňová H, Pokorný P, Útrata P, Černý J, Němec P, Ondrášek J, Hála M. Přínos trojrozměrné trans­esofageální echokardiografie v reálném čase pro intraoperační diagnostiku u mitrálních regurgitačních vad,  334
Nedbal P viz Vojáček J,  520
Nedbal P viz Vojáček J,  781
Netuka I viz Bešík J,  404
Netuka I viz Ošťádal B,  691
Netuka I viz Szárszoi O,  717
Netuka I viz Želízko M,  773
Neumann J. Nový systém internetové učebny pro celoživotní vzdělávání sester,  164
Neužil P viz Mikulenčák P,  722
Němec P, Bednařík M. Profesor MUDr. Jan Navrátil, DrSc., doctor honoris causa,  67
Němec P viz Nečas J,  334
Němec P viz Špinarová L,  415
Novák A viz Běhounek M,  299
Novák M viz Meluzín J,  25
Nováková D viz Brzek V,  567
Novotný J viz Mikulenčák P,  722

O

Ondrášek J viz Nečas J,  334
Ondrášek J viz Špinarová L,  415
Ošťádal B. Zamyšlení nad historií protektivního ovlivnění ischemického myokardu,  144
Ošťádal B viz Bešík J,  404
Ošťádal B. Zamyšlení nad vztahem experimentální a klinické kardiologie,  621
Ošťádal B, Charvátová Z, Ošťádalová I, Kolář F, Netuka I. Vývoj odolnosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku – experimentální aspekty,  691
Ošťádal P viz Krüger A,  212
Ošťádalová I viz Ošťádal B,  691
Ozábalová E viz Meluzín J,  25
Ozábalová E viz Špinarová L,  415

P

Palacka P, Murín J, Kucharská J, Waczulíková I, Dostálová K, Čížová M, Moricová Š, Gvozdjáková A. Beneficial effect of antioxidants and polarized light on selected metabolic and echocardiographic parameters in diabetics,  274
Paleček T viz Kuchynka P,  32
Paleček T, Lindner J, Mlejnský F, Ambrož D, Vondráček P, Linhart A. Membranózní defekt komorového septa s hemodynamikou defektu Gerbodeho typu při perforaci septálního cípu trikuspidální chlopně,  358
Paleček T viz Kuchynka P,  572
Paleček T, Linhart A. Echokardiografické hodnocení diastolické funkce levé komory: co dokážeme v roce 2009,  789
Paleček T viz Pravečková A,  816
Paleček T, Magage S, Goláň L, Dostálová G, Elleder M, Buchtová M, Linhart A. Kardiální varianta Fabryho choroby manifestující se jako hypertrofická kardiomyopatie s těžkou mid‑ventrikulární obstrukcí,  824
Panská J, Leso J. II. odborná konference Ošetřovatelství v kardio­logii,  527
Pařenica J viz Miklík R,  507
Plaček T, Beran S, Šmíd O, Mitáš P. Subakutní uzávěr arteria axillaris, vzniklý na podkladě embolizace z tumoru plic prorůstajícího do levé síně,  136
Pavel P viz Gebauer R,  19
Pavézková I, Klímová L, Chaloupka V. Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 22. září 2009 v Brně,  837
Pecen L viz Kvasnička J,  187
Pecka M viz Ševčíková H,  41
Péč M viz Bartoš V,  595
Pecháček V viz Vítovec M,  55
Pešl L viz Romsauer T,  713
Petrášek J. Jiří Pokorný: Odkaz Josefa Hlávky,  71
Petrášek J. František Koukolík: Před úsvitem, po ránu,  71
Petrášek J. Štěpán Svačina: Hypertenze při obezitě a diabetu,  72
Petrášek J. Sharon Moalem: Zdraví zabíjí. Proč potřebujeme nemoci,  168
Petrášek J. J. Bogaert, S. Dymarkowski, A. M. Taylor (editors): Clinical Cardiac MRI,  240
Petrášek J. Jan Lukl a spolupracovníci: Fibrilace síní,  308
Petrášek J, Milan Cholt: Sonografie velkých krčních cév,  374
Petrášek J. Antonín Mandovec: Kardovaskulární choroby u žen,  445
Petrášek J. Jan Dominik, Pavel Žáček: Chirurgie srdečních chlopní (…nejen pro kardiochirurgy) ve 200 vyobrazeních,  632
Petrášek J. Robert Wagner: Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii,  534
Petrášek J. Jindřich Špinar, Jiří Vítovec a kolektiv: Jak dobře žít s nemocným srdcem,  749
Petrášek J. Jaroslav Lindner, Pavel Jansa: Chronická tromboembolická plicná hypertenze,  836
Piler P viz Karlík R,  294
Pirk J viz Kocík M,  202
Pirk J viz Adamíra M,  322
Pirk J viz Bešík J,  404
Pirk J viz Szárszoi O,  717
Pirk J viz Želízko M,  773
Píša Z viz Widimský J,  833
Pitha J, Podrapska I, Frost PH, Poledne R, Valenta Z, Havel RJ. Effect of secondary prevention on all‑cause mortality in Czech survivors of myocardial infarction: a population‑based study,  13
Podrapska I viz Pitha J,  13
Pokorný P viz Nečas J,  334
Polanský P viz Vojáček J,  781
Poláček P viz Jansa P,  455
Poláček P viz Aschermann M,  481
Polák M viz Želízko M,   290
Poledne R viz Pitha J,  13
Poledne R viz Staněk V,  685
Poledníková T viz Karlík R,  294
Poletínová Š viz Kvasnička J,  187
Poloczek M viz Miklík R,  507
Poloczková H viz Špinarová L,  415
Popelová J viz Gebauer R,  19
Popelová J, Černý Š. Plicní hypertenze u vrozených srdečních vad,  470
Popelová J viz Krupičková S,  500
Pravečková A, Paleček T, Kuchynka P, Lindner J, Linhart A. Primární trikuspidální regurgitace vzniklá v důsledku tupého traumatu hrudníku při autohavárii,  813
Procházka B, Stožický F. Výskyt rizikových faktorů ischemické choroby srdeční u dětí,  397
Pudil R viz Ševčíková H,  41

R

Reich O viz Šamánek M,  227
Reich O viz Hučín B,  260
Reich O viz Vojtovič P,  327
Riegel K. Sekundární hypertenze u prolaktinomu,  354
Roček M viz Adla T,  427
Rohn V viz Král J,  216
Romsauer T, Toušek F, Pešl L, Krejčí R, Slapnička M. Léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST s využitím systému AngioJet,  713
Rosolová H viz Šimon J,  123
Rosolová H. Význam C‑reaktivního proteinu v prevenci kardiovaskulárních nemocí,  389
Rušavá I viz Šamánek M,  227

Ř

Říha H viz Szárszoi O,  717

S

Sedláková H viz Král J,  297
Selko M viz Vojtovič P,  327
Sepši M viz Špinar J,  128
Schramlová J viz Kuchynka P,  32
Skalická H jr., Horák J, Aschermann M, Linhart A, Kobylka P. Intrakoronární aplikace kmenových buněk u nemocných s akutním infarktem myokardu, dosavadní klinické zkušenosti a perspektiva,  513
Skalský I viz Adamíra M,  322
Skalský I viz Szárszoi O,  717
Slapnička M viz Romsauer T,  713
Slavčev A viz Kocík M,  202
Slavík Z. The Fontan circulation: evolution of a concept,  410
Soška V. Léčba dyslipidemie po infarktu myokardu,  119
Sovová E. Kardiovaskulární rehabilitace,  439
Sovová E. Osvěta je základ prevence,  532
Sovová E. Edukace pacientů jako základ zlepšení prognózy pacienta s kardiovaskulárním onemocněním,  835
Staněk V viz Aschermann M,  12
Staněk V, Cífková R, Gebauerová M, Lorencová A, Poledne R, Lánská V. Měnící se spektrum rizikových faktorů ischemické choroby srdeční,  685
Staněk V. Metabolická paměť anebo hříchy minulosti?,  828
Stanka P viz Veselka J,  255
Stožický F viz Procházka B,  397
Studnička J viz Bunček Ľ,  348
Suryapranata H viz Widimský P,  679
Szárszoi O viz Bešík J,  404
Szárszoi O, Netuka I, Malý J, Bešík J, Skalský I, Říha H, Kotulák T, Pirk J. Vliv „CorCap Cardiac Support Device“ na remodelaci levé komory srdeční: jednoleté sledování u prvního pacienta v IKEM,  717

Š

Šalounová D viz Gaj J,  491
Šamánek M, Urbanová Z, Reich O, Rušavá I, Škovránek J, Tax P. Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání,  227
Šamánek M viz Hučín B,  260
Šantorová P viz Callerová J,  625
Šedivá L viz Michálková S,  282
Šestáková V viz Callerová J,  625
Ševčík R viz Ševčíková H,  41
Ševčíková H, Vojáček J, Pudil R, Šťásek J, Bis J, Ševčík R, Malý J, Dulíček P, Pecka M, Fátorová I. Failure of therapy or resistance to antiplatelet drugs?  41
Šikorská L viz Hetzlová D,  629
Šimek S viz Kuchynka P,  32
Šimek S viz Danzig V,  340
Šimon J viz Mayer O,  92
Šimon J, Rosolová H, Mayer O jr. Preventivní kardiologie 1995–2005. Úspěchy i zklamání (EUROASPIRE I, II, III), 123
Šimon J. Eubiotika neboli „dobrožilství“ jako paradigma preventivní kardiologie,  226
Šimon J. Jak se měnila paradigmata preventivní kardiologie za 80 let trvání ČKS (1929–2009). Perspektivy a potenciál pro prevenci kardiovaskulárních chorob v tomto století,  708
Škarvan K viz Jerie P,  236
Škoda J viz Michálková S,  282
Škovránek J viz Gebauer R,  19
Škovránek J viz Šamánek M,  227
Škovránek J viz Hučín B,  260
Škovránek J viz Vojtovič P,  327
Škovránek J viz Krupičková S,  500
Škňouřil L viz Hudec M,  195
Škulec R viz Callerová J,  625
Škulec R viz Callerová J,  627
Šmíd O viz Paleček T,  136
Šmíd O viz Král A,  767
Špaček R, Červinka P, Kvašňák M, Bystroň M. Velmi pozdní trombóza lékem potaženého stentu. Přínos optické koherentní tomografie při hodnocení epitelizace,  214
Špaček R viz Běhounek M,  299
Špinar J viz Vítovec J,  90
Špinar J viz Vítovec J,  97
Špinar J, Sepši M, Ludka O. Register Brno – Farmakoterapie po infarktu myokardu,  128
Špinar J, Vítovec J. Inhibitory ACE, nebo sartany v léčbě pacientů po infarktu myokardu?,  103
Špinar J viz Karlík R,  294
Špinar J viz Vítovec J,  304
Špinar J viz Vítovec J,  368
Špinar J. Výroční sjezd pohledem hlavního organizátora,  432
Špinar J. Nová dimenze kontroly krevního tlaku a kardiovaskulární prevence – symposium firmy Servier na XVII. Výročním sjezdu ČKS,  441
Špinar J viz Miklík R,  507
Špinarová L, Hude J, Krejčí J, Poloczková H, Ozábalová E, Bedáňová H, Němec P, Ondrášek J, Černý J, Vítovec J. Osud pacientů přežívajících deset let po transplantaci srdce se zřetelem k výskytu maligního onemocnění,  415
Šrámek M viz Veselka J,  255
Štejfa M. Zamyšlení nad současnou kardiologií,  430
Štejfa M. Kardiologie – jak jsem ji viděl a jaká je,  673
Šťásek J viz Ševčíková H,  41
Štěrbáková G viz Linhartová K, 210
Štulc T. Ivabradin, srdeční frekvence a kardiovaskulární riziko. Komentář ke studii BEAUTIFUL,  220
Štursa P viz Krüger A,  212
Švejda J. Dnešní pohled na perorální urapidil v léčbě arteriální hypertenze,  138

T

Tax P viz Šamánek M,  227
Telekes P viz Vojáček J,  781
Tesař D viz Veselka J,  255
Tesař D viz Malý M,  817
Tesák M viz Karlík R,  294
Táborský M viz Krüger A,  212
Táborský M viz Michálková S,  282
Táborský M. Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů‑defibrilátorů a systémů pro srdeční resinchronizační léčbu 2009,  602
Theuer J viz Král J,  297
Tintěra J viz Málek I,  45
Tláskal T. Chirurgická léčba vrozených srdečních vad včera a dnes,  320
Tláskal T viz Vojtovič P,  327
Tláskal viz Krupičková S,  500
Toman O viz Miklík R,  507
Tomášek A. Acute Cardiac Care 2008,  70
Tomek A viz Veselka J,  255
Tomek V viz Adla T,  427
Tošovský J. Dne 16. července 2009 zemřel prim. MUDr. Jan Táborský, CSc.,  526
Toušek F viz Romsauer T,  713
Tuna M viz Vojáček J,  520
Tuna M viz Dominik J,  729
Tuna M viz Vojáček J,  781

U

Urbanová Z viz Šamánek M,  227
Útrata P viz Nečas J,  334

V

Valenta Z viz Pitha J,  13
Valentová P viz Brzek V,  567
Vaneková S viz Vojáček J,  781
Varvařovský I viz Večeřa J,  392
Varvařovský I viz Kubrycht M,  821
Večeřa J, Vojtíšek P, Varvařovský I, Matějka J, Kvasnička J. Stenóza kmene levé věnčité tepny a její klinický obraz,  392
Vejvoda J viz Malý M,  817
Veselka J, Adla T. Deset důvodů, proč se kardiolog musí zajímat o CT vyšetření srdce,  9
Veselka J viz Homolová S,  38
Veselka J, Zimolová P, Stanka P, Martinkovičová L, Černá D, Fiedler J, Hájek P, Malý M, Zemánek D, Adlová R, Tesař D, Tomek A, Šrámek M. Implantace stentů do významných stenóz karotických tepen s použitím protektivního systému FilterWire EZTM,  255
Veselka J. Komentář k článku J. Vojáčka et al. Chirurgická léčba symptomatické hypertrofické obstrukční kardiomyopatie, který byl otištěn v Cor et Vasa 2009;51 (7–8):520–521,  741
Veselka J viz Malý M,  817
Veselka J. Jubilant prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC (21. 11. 1944),  829
Vítovec J, Špinar J. Farmakoterapie po infarktu myokardu,  90
Vítovec J, Špinar J. Bradykardizující léky v terapii pacientů po infarktu myokardu,  97
Vítovec J viz Špinar J,  103
Vítovec J, Špinar J. Odpověď MUDr. Pavlu Jeriemu,  304
Vítovec J, Špinar J. Prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC
(*28. 5. 1920),  368
Vítovec J viz Špinarová L,  415
Vítovec J. Pracovní skupina Srdeční selhání,  436
Vítovec J. Kardioběh Jiřího Tomana,  440
Vítovec J. Zápis ze schůze pracovní skupiny Srdeční selhání, konané dne 11. 5. 2009,  536
Vítovec J viz Widimský P,  684
Vítovec M, Pecháček V. Doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetření končetinových žil,  55
Vítková I viz Kuchynka P,  32
Vojáček J viz Ševčíková H,  41
Vojáček J, Nedbal P, Dominik J, Tuna M, Žáček P, Brtko M, Harrer J. Chirurgická léčba symptomatické hypertrofické obstrukční kardiomyopatie,  520
Vojáček J, Tuna M, Vaneková S, Dominik J, Žáček P, Polanský P, Brtko M, Nedbal P, Telekes P, Harrer J. Záchovné operace aortální chlopně – časné a střednědobé výsledky,  781
Vojtíšek P viz Myjavec A,  285
Vojtíšek P viz Bunček Ľ,  348
Vojtíšek P viz Večeřa J,  392
Vojtíšek P viz Kubrycht M,  821
Vojtovič P, Tláskal T, Selko M, Reich O, Gebauer R, Hučín B, Matějka T, Hostaša J, Škovránek J. Odložený uzávěr hrudníku u novorozenců po operaci vrozené srdeční vady,  327
Volt M viz Brzek V,  567
Vondráček P viz Paleček T,  358
Vondrák J viz Bunček Ľ,  348
Voříšková M viz Hučín B,  260
Vrána M, Honzák R, Léčba depresivní a úzkostné poruchy po cévních mozkových příhodách,  425

W

Waczulíková I viz Palacka P,  274
Widimský J. Plicní hypertenze u chronické obstrukční plicní nemoci,  462
Widimský J viz Aschermann M,  664
Widimský J. Izolovaná systolická hypertenze starších osob,  698
Widimský J. Několik poznámek k plicní embolii,  762
Widimský J viz Král A,  767
Widimský J, Píša Z. Prof. William Ganz zemřel 10. listopadu ve věku 90 let,  833  
Widimský J jr. Komentář k článku K. Riegela: Sekundární hypertenze u prolaktinomu, který byl otištěn v Cor et Vasa 2009;51(5):354–359,  522
Widimský P viz Lorenzová A,  578
Widimský P, Suryapranata H. “PRAGUE“ randomized clinical trials: pride of Czech cardiology,  679
Widimský P, Vítovec J. To nejlepší z české kardiologie,  684
Widimský P, Hlinomaz O, Kala P, Jirmář R. Diagnostika a léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST,  724
Wikstrand J viz Hradec J,  268

Z

Zatloukal M viz Želízko M,   290
Zdražilová P viz Adámková V,  624
Zemanová V viz Callerová J,  625
Zemánek D viz Homolová S,  38
Zemánek D viz Veselka J,  255
Zenáhlíková Z viz Kvasnička J,  187
Zimolová P viz Veselka J,  255
Zvolská E. První, ne však poslední SestraFest,  747

Ž

Žáček P viz Vojáček J,  520
Žáček P viz Dominik J,  729
Žáček P viz Vojáček J,  781
Želízko viz Kocík M,  202
Želízko M, Polák M, Zatloukal M, Burgelová M. Kombinovaná perkutánní intervence na koronárním a renálním řečišti,  290
Želízko M. Karotický stenting – „evidence based“ vs. realita,  302
Želízko M, Malý J, Janek B, Netuka I, Kotulák T, Marek T, Pirk J. Perkutánní implantace aortální chlopně CoreValve – první klinické zkušenosti u nemocných s vysokým operačním rizikem v IKEM,  773

Z dalších příspěvků a informací uveřejněných v příloze Kardio
11. symposium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti, 26.–27. února 2009, Aula Univerzity Pardubice, program,  73
11. symposium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti, 26.–27. února 2009, Aula Univerzity Pardubice, Abstrakta,  76
Deset „NEJ“ v KARDIOLOGII 2008,  165
Kalendář odborných akcí,  171, 245, 313, 378, 447, 537, 640, 750, 839
Plánované výdaje ČKS na rok 2009,  311
Udělování grantů ČKS od roku 2009,  312
Den mladých kardiologů 2009, 17. 6. 2009, přednáškový sál Mendelova muzea, Brno, Abstrakta,  542
Podmínky pro katetrizační implantaci aortální chlopně v České republice,  616
Echodny 2009, 18.–19. září 2009, Špindlerův Mlýn, hotel Harmony Club, Abstrakta,  642
Soutěž o nejlepší kasuistiku na téma „Diferenciální diagnostika dušnosti“,  742
Autorský rejstřík,  842
Věcný rejstřík,  850