ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Recenze

Celý článek

Jaroslav Lindner, Pavel Jansa: Chronická tromboembolická plicní hypertenze

Praha: Maxdorf Jessenius 2009, 152 stran.
První vydání, formát 160 x 235 mm, vázaný, barevný výtisk.
ISBN 978‑80‑7345‑181‑3, cena neuvedena.

Pamatuji ještě dobu, kdy byla diagnóza plicní hypertenze spojena s infaustní prognózou. K její léčbě jsme měli k dispozici jen málo účinná vazodilatancia, která tlak v plicním řečišti ovlivňovala jen nepatrně, a antikoagulační léčbu. A tak se zpravidla dříve nebo později objevily u pacientů známky pravostranného srdečního selhání. Ke konci minulého století se objevila nová farmaka a také možnost účinnější léčby idiopatické plicní hypertenze (tzv. konvenční léčba nebo specifická léčba): analoga prosta­cyklinů, antagonisté endotelinových receptorů, inhibitory fosfo­diesterázy 5, blokátory kalciových kanálů aj.
V případě vyčerpání možností, příp. úspěšnosti farmako­terapie, nabízela chirurgie buď atriální septostomii, nebo transplantaci plic. Naději na lepší osud nemocných s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí přinesla až nová metoda, kterou je endarterektomie plicnice.
Tato kniha je věnována chronické plicní tromboembolické nemoci. Je dílem dvou autorů – vynikajícího chirurga a kardio­loga. Odborný text v rozsahu 152 stran tvoří 12 samostatných kapitol rozdělených desetinným tříděním. Formální výčet jednotlivých kapitol: Úvod (1 strana), Plicní cirkulace (4 strany), Patofyziologie chronické tromboembolické plicní hypertenze (5 stran), Epidemiologie a prognóza chronické tromboembolické plicní hypertenze (4 strany), Klinický obraz a vyšetřovací metody u chronické plicní tromboembolické hypertenze (8 stran), Diagnostický algoritmus (2 strany). Nejrozsáhlejší částí je kapitola nazvaná Chirurgická léčba endarterektomie plicnice (79 stran). Následují kapitoly Konvenční léčba a specifická farmakoterapie (6 stran), Angioplastika (2 strany), Transplantace plic (3 strany), Terapeutický algoritmus (2 strany) a Léčba chronické tromboembolické hypertenze v ČR (2 strany). Knihu uzavírají kapitoly Seznam literatury, Seznam použitých zkratek, Seznam ilustrací, Medailonky autorů a Rejstřík.
Vlastní text je psán velmi dobrou češtinou, je čtivý. Byl vytištěn téměř bezchybně. Zvlášť je potřeba zdůraznit, že kniha není pouhým souborem literárních informací. Oba autoři se totiž zásadním způsobem podíleli na rozvoji metody plicní arterektomie v České republice. Je především zásluhou obou autorů, že se spolu s řadou dalších lékařů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a ve spolupráci s prof. Eckhardem Meyerem z Mainzu, podařilo realizovat program plicních endarterektomií. Do knihy tak mohli vložit i vlastní již rozsáhlé a jedinečné zkušenosti (do současnosti bylo odoperováno více než 120 nemocných).
Komu knihu doporučit?
Především chirurgům a všem kardiologům, klinickým i ambulantním, protože ti se s nemocnými s plicní tromboembolickou hypertenzí setkávají nejčastěji. Užitek z informací, které přináší, však mohou mít i neprofilovaní internisté, anesteziologové a intenzivisté. Věřím, že kniha bude úspěšná. Zaslouží si to především pro své kvality.

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
3. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha,
e‑mail: jvpetr@quick.czpetrasek@galen.cz