ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Kasuistika | Case report

Celý článek

Akutní infarkt myokardu u mladé ženy

Martin Kubrycht, Alena Křížová, Ivo Varvařovský*, Petr Vojtíšek
Kardiologické oddělení Interní kliniky, Pardubická krajská nemocnice a. s., *Kardio‑Troll, Pardubice, Česká republika

Kubrycht M, Křížová A, Varvařovský I*, Vojtíšek P. Akutní infarkt myokardu u mladé ženy. Cor Vasa 2009;51(11–12):821–823.
Akutní infarkt myokardu (AIM) patří mezi nejzávažnější klinické manifestace ischemické choroby srdeční. Je spojen s vysokou morbiditou i mortalitou. Obvykle postihuje pacienty ve věku > 45 let, mladší osoby méně často.
Podle literárních údajů je podíl mladých pacientů (< 40 let) v rozmezí 2–10 %, u pacientů < 30 let je pak AIM vzácností (do 1 % všech případů). V mladších věkových skupinách významně převažují muži.
Představujeme kasuistiku mladé pacientky s AIM, pravděpodobně na podkladě akcelerované aterosklerózy při nahromadění typických rizikových faktorů.
Klíčová slova: Akutní infarkt myokardu – Akcelerovaná ateroskleróza – Rizikové faktory – Infarkt myokardu u žen

Kubrycht M, Křížová A, Varvařovský I*, Vojtíšek P. Acute myocardial infarction in a young woman. Cor Vasa 2009;51(11–12):821–823.
Acute myocardial infarction (AMI) belongs to the most serious clinical manifestations of coronary heart disease and is associated with high morbidity and mortality rates, with patients being usually over 45 years old; in younger patients, it occurs less often.
According to literary data, the proportion of young patients (< 40 years) is in the range 2–10%. In patients < 30 years, AMI occurs rarely (up to 1% of all cases), with males significantly predominating among the younger age brackets.
We report on the case of a young female patient with AMI, probably secondary to accelerated atherosclerosis in the presence of a ­cluster of established risk factors.
Key words: Acute myocardial infarction – Accelerated atherosclerosis – Risk factors – Myocardial infarction in females

Adresa: MUDr. Martin Kubrycht, Kardiologické oddělení Interní kliniky, Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice, Česká republika, e‑mail: kubrycht.m@gmail.com