ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Cor et Vasa - výtah

Srdce a kouření

Rudolf Špaček
 


Srdce a kouření
Rudolf Špaček
III. interní klinika, Kardiocentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
Špaček R (III. interní klinika, Kardiocentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika). Srdce a kouření. Cor Vasa 2001;43(10):505–511.
Formou přehledného článku je zhodnocen vliv kouření na kardiovaskulární systém. Podrobně je uveden vztah kouření k rozvoji aterosklerózy, ke změnám hemodynamiky a riziku ischemické choroby srdeční. Je pojednáno o problematice pasivního kouření a tzv. „kuřáckého paradoxu". Závěrem je zdůrazněn socioekonomický význam kuřáctví, vyzvednuta důležitost abstinence kouření a jsou uvedeny metody odvykání kouření.

Klíčová slova:
Kouření – Ateroskleróza – Ischemická choroba srdeční – Kuřácký paradox

Adresa:
MUDr. Rudolf Špaček, CSc., III. interní klinika, Kardiocentrum FN KV, Šrobárova 50, 100 34, Praha 10, Česká republika, spacek@fnkv.cz