ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Zemřela Eva Klima, MD

Celý článek

Ze života společnosti

Nečekaná zpráva přišla z amerického Houstonu – ve věku 55 let nás opustila Eva Klima, dcera pana profesora Tomáše Klímy, zakladatele výměnného programu Texas-Czech Physician Exchange Program. Ihned po listopadu 1989 přijel do Československa a z vlastní iniciativy založil uvedený program, který umožnil 165 (!) českým lékařům tříměsíční stáž v texaském Houstonu. Program zprostředkoval všem seznámení s medicínou řady oborů v Texas Medical Center, což je jedno z největších medicínských center ve Spojených státech amerických. A byli to pravidelně kardiologové, kteří absolvovali stáž na Texas Heart Institute, mnoho z nich po návratu pokračovalo v úspěšné akademické kariéře a stali se z nich přednostové a primáři předních českých kardiologických pracovišť. Byli to však i odborníci z řady jiných oborů – onkologie, hematologie, otorinolaryngologie, kardiochirurgie, chirurgie, kteří měli možnost poprvé poznávat medicínu v USA. 
A byla to právě Eva Klima, MD, se svou matkou – MUDr. Marcelou Klímovou, kdo všem, kteří na stáž do Houstonu přiletěli, trvale pomáhaly s poznáváním nového prostředí, organizovaly jak setkání u Klímů doma, tak zvaly na společenské akce s lékaři a s její rodinou. 
Eva se narodila 3. 1. 1963 v Praze. Do Houstonu přijela v šesti letech v roce 1969, kdy prof. Tomáš Klíma definitivně Československo s rodinou opustil. Po absolvování „high school“ (střední školy) v Houstonu pokračovala ve studiu na University of Texas a Baylor University v Houstonu. Po promoci pracovala další dva roky v Houstonu a potom v texaském Dallasu až do nečekaného náhlého úmrtí 27. října 2018. Všichni, kdo měli možnost se s Evou poznat, cítili její milou vstřícnost a laskavost v době, kdy pro nás prostředí ve Spojených státech bylo zcela neznámé a nové. Zůstane proto v našich vzpomínkách a vyjadřujeme hlubokou lítost nad jejím předčasným odchodem především Tomáši Klímovi a celé jejich rodině.

Za výbor ČKS a české lékaře,
kteří prošli výměnným programem, 
Michael Aschermann