ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Zemřel MUDr. Pavel Jerie (9. 12. 1927–29. 10. 2018)

Celý článek

Ze života společnosti

Když jsme psali počátkem tohoto roku článek k jubileu našeho učitele a přítele MUDr. Pavla Jerieho, netušili jsme, že koncem roku budeme psát smutnou zprávu o jeho úmrtí. Doktor Jerie patřil do generace lékařů, kteří v 60. letech zakládali odborné ambulance, konkrétně kardiologickou ambulanci v Ústí nad Labem, aby pod neblahými událostmi roku 1968 emigroval do Švýcarska, kde nastoupil do farmaceutické firmy Sandoz. Vzhledem k tomu, že podrobný životopis a odbornou dráhu MUDr. Pavla Jerieho jsme popsali v lednovém čísle Cor et Vasa [1,2], nyní jen připomenutí tohoto vzácného člověka a kardiologa, který hlavně po roce 1989 udělal mnoho pro naši kardiologii.  
Po srpnových událostech emigroval se svou rodinou do Švýcarska a po řadě obtíží zakotvil v Basileji, v klinickém výzkumném oddělení známé farmaceutické firmy Sandoz (nyní součást firmy Novartis). Pavel Jerie aktivně vedl v Basileji některé studie s novými antihypertenzivy, především s centrálně působícím antihypertenzivem guanfacinem. 
Bylo zásluhou Pavla Jerieho, že v Československu v roce 1989 inicioval první prospektivní dvojitě zaslepenou, klinickou studii sponzorovanou firmou Sandoz o vlivu inhibitoru angiotensin konvertujícího enzymu (ACEI) spiraprilu v léčbě chronického srdečního selhání. Studie se pak zúčastnilo 17 fakultních pracovišť v České a Slovenské republice, od Plzně až po Košice. Doktor Pavel Jerie tak stál u počátků klinických studií léčby chronického srdečního selhání ACEI v bývalém Československu. 
Doktor Pavel Jerie byl jmenován čestným členem České kardiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Do posledních chvil svého života se zajímal o medicínu, ještě v čísle 4 letošního ročníku Cor et Vasa vyšla jeho recenze knihy P. Bartůňka „Klasik českého lékařství“ o prof. Prusíkovi. 
Doktor Pavel Jerie zemřel 29. října 2018 ve Švýcarsku ve věku nedožitých 91 let. Mnozí z nás jsou Pavlovi vděčni za mnohé poučení nejen o kardiologii, výzkumu léků, ale hlavně za jeho přátelství. 

Milý Pavle, 
za všechny kardiology od Ústí až po Brno, Prahu a další města nevyjímaje nikdy nezapomeneme, co jsi pro československou kardiologii vykonal.

Čest Tvé památce!
Za všechny kardiology a lékaře, Jiří Vítovec a Michal Fejfuša 

Literatura

  1. J. Vítovec, M. Fejfuša, MUDr. Pavel Jerie se dožívá 90 let, Cor et Vasa 60 (2018) 110–111.
  2. M. Aschermann, MUDr. Pavel Jerie devadesátníkem, Cor et Vasa 60 (2018) 111.

Odešel MUDr. Pavel Jerie

Výbor České kardiologické společnosti se připojuje k odezvě na smutnou zprávu, která přišla ze Švýcarska, a vyjadřuje lítost nad odchodem velkého kardiologa, vzácného člověka a osobnosti, MUDr. Pavla Jerieho. Krátce po dosažení významného životního jubilea, které oslavil 9. prosince 2017, došlo ke zhoršení zdravotního stavu a 29. 10. 2018 nás opustil navždy. Zůstane však stále v našich vzpomínkách, jež zahrnují mnoho radostných situací, kdy jsme se s Pavlem mohli setkávat a kdy přispíval trvale ke zvyšování kvality naší kardiologie. 

Čest jeho památce, s vděčností,
Michael Aschermann, výbor ČKS a česká, nejen kardiologická veřejnost