ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Erratum k: „Praktická doporučení European Heart Rhythm Association (EHRA) pro užití nových perorálních antikoagulancií u pacientů s fibrilací síní, 2018.

Celý článek

Erratum | Corrigendum

 
Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností“

[Cor et Vasa 60 (2018) 491–517]

Robert Čiháka, Luděk Hamanb, Miloš Táborskýc 
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
c I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika 

Autoři originálního textu EHRA v plném znění [1]: Jan Steffel, Peter Verhamme jménem European Heart Rhythm Association.

Adresa pro korespondenci: Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA, I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, e-mail: milos.taborsky@fnol.cz
Published on behalf of the European Society of Cardiology © The Author 2018.


Na str. 491 by řádek s e-mailovou adresou pro svolení s publikací měl znít takto:
Pro svolení s publikací pište prosím na e-mail: ehra@escardio.org

Na str. 497 a 498 by tabulka 3 měla vypadat takto (opravenou tabulku najdete na následujících stranách)