ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

Obálka

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah | Contents

Původní sdělení | Original research article

Variabilita srdeční frekvence při diagnostice kardiální autonomní neuropatie u diabetiků 2. typu

(Heart rate variability evaluation in the assessment of cardiac autonomic neuropathy in patients with type 2 diabetes)

Rudolf Metelka, Lubica Cibičková, Jaromíra Gajdová, Ondřej Krystyník
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Residual SYNTAX score can predict short- and long-term outcomes in patients with STEMI

Altuğ Öskena, Ramazan Akdemirb, Barış Güngöra, Ercan Aydınb, Salih Şahinkuşb, İbrahim Kocayiğitb, Yusuf Canb, Selçuk Yaylacıc, Hüseyin Gündüzb
a Department of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turecko
b Department of Cardiology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turecko
c Department of Internal Medicine, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turecko

Prognostický význam cystatinu C ve vztahu k dalším ukazatelům renálních funkcí v hodnocení hospitalizační mortality a závažných nežádoucích kardiálních příhod u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi úseku ST léčených primární perkutánní koroná

(Prognostic value of cystatin C in relation to other markers of renal function in early prediction of hospital mortality and major cardiac adverse events in patients with ST elevation myocardial infarction treated by primary percutaneous coronary intervention)

Jan Přečeka, Martin Hutyraa, Martin Sněhotab, Jiří Jarkovskýc, Tomáš Adamd, Miloslav Špačeka, Štěpán Hudeca, Miloš Táborskýa
a I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika
c Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
d Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika 

Dlouhodobé účinky individuální kardiorehabilitace u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

(The long-term effects of individual cardiac rehabilitation in patients with coronary artery disease)

Vladimír Kincla, Roman Panovskýa, Jan Máchala,b, Jiří Jančíkc, Pavel Kuklaa, Petr Dobšákc
a I. interní kardioangiologická klinika a Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika 
b Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika 
c Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika   

Srdeční resynchronizační léčba, porovnání optimalizace nitrokomorového zpoždění pomocí 3D echokardiografie s využitím systolic dyssynchrony indexu a dle šíře komplexu QRS v odstupu 6 měsíců od implantace SRL

(Cardiac resynchronization therapy – A comparison of VV delay optimization by 3D echocardiography using systolic dyssynchrony index and QRS width assessment at 6 months after CRT implantation)

Jiří Vondráka, Dan Marekb,c, Jan Večeřaa,d, Klára Benešováe, Petr Vojtíšeka
a Kardiologické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice, Pardubice, Česká republika
b I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
c Interní oddělení, Středomoravská nemocniční, a.s, Nemocnice Přerov, Přerov, Česká republika
d Kardiologické centrum Agel, a.s., Pardubice, Česká republika
e Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Vliv použití radiálního nebo femorálního přístupu na radiační dávku a fluoroskopický čas u pacientů s akutním koronárním syndromem

(Impact of radial and femoral access on radiation dose and fluorography time in patients with acute coronary syndrome)

Jakub Rychlíka, Ivan Horňáčekb, Miloslav Tejcb, Erik Petrikovitsb, Zdeněk Klimsaa
a Kardiologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Jihlava, Česká republika
b Kardiocentrum Vysočina, Jihlava, Česká republika

Impact of the radial versus femoral access for primary percutaneous intervention on smoking cessation rates: A paradoxus between the health related quality of life and smoking quitting?

Bulent Devecia, Ozcan Ozekeb, Murat Gulc, B. Acarb, E. Hande Ozcan Cetinb, Cengiz Burakb, Serkan Cayb, Serkan Topaloglub, Dursun Arasb, Erdogan Ilkayb
a Canakkale Onsekiz Mart University, Department of Cardiology, Canakkale, Turecko 
b Health Sciences University, Turkiye Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Ankara, Turecko
c Aksaray University, Turkiye Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Aksaray, Turecko

Nákladová analýza ambulantních a dálkových kontrol pacientů po výměně kardiostimulátoru z pohledu plátce zdravotní péče

(Cost effectiveness analysis of out-patient and remote monitoring of patients after pacemaker replacement from the perspective of the health care payer)

Karol Čurilaa, Jan Šmídaa, Ondřej Lešetickýb, Dalibor Heřmana, Petr Štrosa, Pavel Osmančíka, Jana Žďárskáa, Radka Procházkováa, Petr Widimskýa
a Kardiocentrum, III. interní-kardiologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Use of OPCAB in Czechia 2010–2015: Have we learned any lessons?

Jan Hlavičkaa, Tomáš Vaněka, Jiří Jarkovskýb,c, Klára Benešováb,c
a Kardiocentrum, Kardiochirurgická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika   
b Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha, Česká republika
c Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Přemosťující antikoagulační terapie

(Bridging anticoagulation therapy)

Štefan Volovára, Radka Tancošováb, Richard Rokytaa
a Kardiologická klinika, Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
b I. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Kasuistika | Case report

Akutní purulentní perikarditida vyvolaná bakterií druhu Clostridium septicum

(Acute purulent pericarditis caused by Clostridium septicum)

Daniel Šulca, Martina Vaněrkovác, Martin Radvana, Eliška Míškováb, Iva Kotáskovác, Jiří Bednářa, Petr Němecc, Tomáš Freibergerc
a Interní oddělení, Nemocnice Třebíč, Třebíč, Česká republika
b Infekční oddělení, Nemocnice Třebíč, Třebíč, Česká republika
c Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Anomální odstup levé věnčité tepny z kmene plicnice: rarita diagnostikovaná v dospělosti

(Anomalous left coronary artery from the pulmonary artery: A rare case diagnosed in an adult)

Veronika Fendrychováa, Jiří Ondrášekb, Tomáš Zatočila, Martin Poloczeka, Šárka Bohatác
a Centrum komplexní péče o vrozené srdeční vady v dospělosti – BRNO, Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Centrum komplexní péče o vrozené srdeční vady v dospělosti – BRNO, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika  
c Radiodiagnostická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Surgical management of idiopathic constrictive pericarditis

Serkan Burç Deşer, Semih Murat Yücel 
19 Mayis University, Medical Faculty, Department of Cardiovascular Surgery, Samsun, Turecko

Doporučení pro... | Guidelines

Praktická doporučení European Heart Rhythm Association k používání nových perorálních antikoagulancií u pacientů s fibrilací síní – aktualizace 2018

Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností

(The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology)

Robert Čiháka, Luděk Hamanb, Miloš Táborskýc
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
c I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Zpráva o knize

Jan Vojáček, Jiří Kettner, Jaroslav Dušek a kolektiv – Klinická kardiologie

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. 
I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Petr Bartůněk – Klasik českého lékařství profesor MUDr. Bohumil Prusík, DrSc.

MUDr. Pavel Jerie
Leymenstrasse 49, 4183 Reinach (Bl), Švýcarsko

Ze života společnosti

Pan profesor Jan Pirk oslavil sedmdesátiny

Michael Aschermann