ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

Obálka

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah | Contents

Úvodník | Editorial

Speciální číslo Cor et Vasa věnované tématu panvaskulární medicíny

(PanVascular medicine issue of Cor et Vasa)

Michael Aschermann 
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Kardiovaskulární centrum, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

Editorial – Special issue: PanVascular medicine

Peter Lanzer
Division of Cardiovascular Disease, Center of Internal Medicine, Health Center Bitterfeld-Wolfen, Bitterfeld-Wolfen, Germany

Přehledový článek | Review article

Panvascular disease – Epidemiology and prevention

Ileana Desormaisa,b, Charalambos Vlachopoulosc, Victor Aboyansb,d
a Department of Thoracic & Vascular Surgery and Vascular Medicine, Dupuytren University Hospital, Limoges, France
b Inserm 1094, Tropical Neuroepidemiology, Limoges University, Limoges, France
c 1st Department of Cardiology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece 
d Department of Cardiology, Dupuytren University Hospital, Limoges, France

Panvascular disease – Diagnosis and management

Katerina K. Nakaa, Victor Aboyansb,c, Charalambos Vlachopoulosd
a 2nd Department of Cardiology, University Hospital of Ioannina, University of Ioannina Medical School, Ioannina, Greece
b Inserm 1094, Tropical Neuroepidemiology, Limoges University, Limoges, France
c Department of Cardiology, Dupuytren University Hospital, Limoges, France
d 1st Department of Cardiology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Panvascular risk factor – Diabetes

Ramalingam Vadivelu, Rajesh Vijayvergiya
Department of Cardiology, Advanced Cardiac Centre, Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh 160012, India

Původní sdělení | Original research article

Klinické výsledky pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou léčených mechanickou trombektomií v závislosti na jejich klinických charakteristikách

(Clinical outcomes of acute ischemic stroke patients treated by direct catheter-based trombectomy depending on their baseline characteristics)

Jana Vavrováa, Boris Kožnara, Tomáš Peiskerb, Peter Vaškob, Filip Roháča, Josef Kroupaa, Ivana Štětkářováb, Petr Widimskýa
a III. interní klinika-kardiologická, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika 

Přehledový článek | Review article

Endovascular management of patients with peripheral vascular disease with cardiovascular multi-morbidity

Ahmed Eid, Sigrid Nikol
Department of Clinical and Interventional Angiology, St. Georg Hospital, Hamburg, Germany

The cardiovascular risk of patients with carotid artery stenosis

Jakub Sulženkoa, Piotr Pieniazekb
a Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Klinika intervenční kardiologie, Lékařská fakulta Jagellonské univerzity, Krakov, Polsko

Contemporary management of arteriovenous hemodialysis fistula aneurysms

Slavomír Rokošnýa, Stephen O’Neilla, Peter Balážb
a HPB/Transplant Unit, Royal Infirmary of Edinburgh, Edinburgh, Velká Británie
b Chirurgická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

Transkatétrová implantace aortální chlopně u pacientky v kardiogenním šoku

(Transcatheter aortic valve implantation in patient with cardiogenic shock)

Tadeáš Butta, Petr Hájek, Josef Veselka
Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Časná progrese vaskulopatie srdečního štěpu hodnocená kvantitativní koronární angiografií: monocentrická prospektivní studie

(Early progression of cardiac allograft vasculopathy assessed by quantitative coronary angiography: A single centre prospective study)

Radoslav Maxiana, Josef Kautznera, Ivan Máleka, Antonín Jaborb, Janka Franekováb, Vladimír Karmazína, Michael Želízkoa, Vojtěch Melenovskýa, Michal Pazderníka 
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Pracoviště laboratorních metod, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika 

Trendy v léčbě a osudu starších pacientů s akutním koronárním syndromem: výsledky registrů CZECH

(Trends in the treatment and outcomes of elderly patients with acute coronary syndrome: Results from the CZECH registries)

Klára Staškováa, Petr Toušekb, František Toušeka, Anna Maláb, Michael Želízkoc, David Horákd, Martin Slukae, Alexandra Vodzinskáf, Radek Jančárg, Michael Aschermannh, Jiří Jarkovskýi, Petr Widimskýb
a Kardiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika 
b Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
c Kardiocentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
d Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec, Liberec, Česká republika
e Kardiocenturm, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika 
f Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec, Česká republika 
g Kardiologické oddělení, Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
h II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
i Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Využití echokardiografie v akutní kardiovaskulární péči

Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností

(The use of echocardiography in acute cardiovascular care. Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology)

Martin Hutyraa, Tomáš Palečekb, Milan Hromádkac
a I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, 
Česká republika
b II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
c Kardiologické oddělení, Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, Česká republika

Opiody v léčbě dušnosti u pacientů s chronickým srdečním selháním

(Opioids for the treatment of dyspnoea in patients with chronic heart failure)

Vlastimil Černíčeka, Martin Gřivaa,b, Eva Hegmonovác,d , Zdeněk Coufala
a Kardiocentrum pro dospělé, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín, Česká republika
b Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika
c Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu s.r.o., Zlín, Česká republika
d Domácí hospic Most k domovu, Zlín, Česká republika

Kasuistika | Case report

Perforace aneurysmatu Valsalvova sinu do pravé síně u 44letého pacienta

(Ruptured non-coronary sinus of Valsalva aneurysm into the right atrium in 44-year-old patient)

Andrey Slautina,b, Vladimír Mikulenkaa, Jaroslav Hlubockýa,b, Róbert Novotnýa,b, Miroslav Špačeka,b, Vladimír Vondráčeka, Jaroslav Lindnera,b
a II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
b 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika 

Obrazy v kardiologii | Images in cardiology

A case of napkin ring calcification of aorta following traumatic transection

Kaushik Guhaa, Alice Daviesb, James F. Sneddonc
a Dept of Cardiology, Royal Brompton Hospital, Sydney Street, Chelsea, London, United Kingdom
b Dept of Respiratory Medicine, West Middlesex Hospital, Isleworth Road, Twickenham, London, United Kingdom
c Dept of Cardiology, East Surrey Hospital, Redhill, Surrey, United Kingdom

Lessons from the past: Uremic pericarditis

Rosa Henriques de Gouveiaa,b,c, César Santosb,d, Raffaella Santie, Gabriella Nesie
a Forensic Pathology  Department, Delegação do Centro, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P., Coimbra, Portugal
b Medical Faculty, Coimbra University, Coimbra, Portugal
c Pathological Anatomy Department, CHLO – Hospital  Santa Cruz, Lisboa, Portugal
d Forensic Pathology Department, Delegação  do Centro – Tomar Extention, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P., Tomar, Portugal
e Division of Pathological Anatomy, University of Florence, Florence, Italy

Ze života společnosti

MUDr. Pavel Jerie se dožívá 90 let

Jiří Vítovec a Michal Fejfuša

MUDr. Pavel Jerie devadesátníkem

Michael Aschermann

Doc. MUDr. Ivan Málek, CSc., 75 let

Vladimír Staněk

Zpráva o knize

Jan Piťha, Magdalena Lejsková, Dan Rakušan, Štefan Alušík (Eds.): Akutní stavy na interním oddělení

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Aktuální sdělení

Anketa čtenářů Cor et Vasa 2017 – komentář

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC,

Z historie kardiologie

Z historie arytmologie

Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
IV. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze