ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

Obálka

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah | Contents

Původní sdělení | Original research article

Katetrizační endovenózní laserová ablace povrchových žil dolních končetin v léčbě symptomatického žilního refluxu: pilotní studie

(Catheter-based endovenous laser ablation of saphenous veins in the treatment of symptomatic venous reflux: Early results)

Tomáš Honěka,c, Martin Horvátha,c, Vojtěch Horvátha,b, Marek Šlaisa,b, Tomáš Kneifla, Jakub Honěka,c, Andrea Havlínováa, Miroslav Vítoveca,d, Vratislav Fabiána,e, Petr Slováka,e 
a Avicena – chirurgie, s.r.o., Praha, Česká republika
b Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
c Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
d Medivican Praha, s.r.o., Praha, Česká republika
e Katedra fyziky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika

Střednědobá stabilita epikardiálních levokomorových elektrod pro srdeční resynchronizační léčbu

(Middle-term stability of epicardial left ventricular electrodes for cardiac resynchronization therapy)

Marián Fedorcoa,d, Alan Bulavab,c,d, Petr Šantavýd,e, Aleš Mokráčekc,f, Vladimír Lonskýd,e, Ladislav Dušekg, Miloš Táborskýa,d
a I. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b Kardiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
c Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká republika
d Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika
e Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
f Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
g Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Brno, Česká republika

Echocardiographic assessment of the left ventricular diastolic function in patients with non-alcoholic liver cirrhosis

Heba Farouka, Taha Al-Maimoonya, Abdo Nasra, Magdy El-Serafyb, Mohamed Abdel Ghanya
a Cardiovascular Medicine Department, Faculty of Medicine, Cairo University, Egypt 
b Department of Tropical Medicine, Faculty of Medicine, Cairo University, Egypt

Přehledový článek | Review article

Vzdělávání veřejnosti o cévní mozkové příhodě. Současný stav celosvětově a projekt na zvýšení informovanosti v České republice

(Public stroke education: Current status worldwide and projects to increase awareness in the Czech Republic)

Lucie Vondráčkováa, Robert Mikulíkb,c,d
a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
b Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
c Neurologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
d Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

HIV jako rizikový faktor ischemické choroby srdeční a akutního koronárního syndromu

(HIV as a risk factor of coronary artery disease and of acute coronary syndrome)

Petra Kupková, Marcel Heczko, Vladimír Kaučák, Radim Kryza
Oddělení kardiologie, Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Pulmonary valvular and pulmonary arterial myxomas

Shi-Min Yuan
Department of Cardiothoracic Surgery, The First Hospital of Putian, Teaching Hospital, Fujian Medical University, Putian, Fujian Province, People’s Republic of China

Doporučení pro... | Guidelines

Doporučení ESC pro léčbu chlopenních vad, 2017.

Souhrn vypracovaný Českou kardiologickou společností 

(2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease: Summary prepared by the Czech Society of Cardiology)

Kateřina Linhartováa, Radka Kočkováb,c, Hana Línkovád
a Kardiochirurgické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika
b Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
c Lékařská fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec Králové, Česká republika
d III. interní-kardiologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Aktualizace doporučení ESC z roku 2017 zaměřená na duální protidestičkovou léčbu u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, vytvořená ve spolupráci s EACTS.

Souhrn dokumentu připravený ČKS

(2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS. Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology)

Zuzana Moťovskáa, Ivo Varvařovskýb, Petr Ošťádalc
a III. interní-kardiologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Kardiologické centrum Agel, Pardubice, Česká republika
c Kardiocentrum, Nemocnice na Homolce, Praha, Česká republika

Doporučené postupy ESC pro léčbu akutního infarktu myokardu u pacientů s elevacemi úseku ST, 2017

Souhrn dokumentu vypracovaný Českou kardiologickou společností.

(2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: Summary  of the document prepared by the Czech Society of Cardiology)

Petr Kalaa, Martin Matesb, Michael Želízkoc, Richard Rokytad, Petr Ošťádalb
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
c Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
d Kardiologické oddělení, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Odborné stanovisko | Expert consensus statement

Provádění diagnostických a intervenčních koronárních výkonů (PCI) u pacientů s trvalou indikací k perorální antikoagulační léčbě (OAC)

Odborné stanovisko České asociace intervenční kardiologie a České kardiologické společnosti

Ivo Varvařovskýa, Martin Matesb, Ivo Bernátc, Marian Brannyd, Pavel Červinkae, David Horákf, Petr Kalag, Petr Kmoníčekb, Viktor Kočkah, Tomáš Kovárníkch, Ladislav Pešli, Josef Šťásekj, Michael Želízkok
a Kardiologické centrum Agel, Pardubice
b Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha 
c Kardiologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň 
d Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí, Třinec  
e Kardiologická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem  
f Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec  
g Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno 
h III. interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha  
ch II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  
i Kardiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice  
j I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové  
k Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Provádění transkatétrových implantací aortální chlopně (TAVI) v České republice

Odborné stanovisko České asociace intervenční kardiologie a České kardiologické společnosti

Marian Brannya, Martin Matesb, Ivo Bernátc, Pavel Červinkad, David Horáke, Petr Kalaf, Petr Kmoníčekb, Viktor Kočkag, Tomáš Kovárníkh, Ladislav Pešlch, Josef Šťáseki, Ivo Varvařovskýj, Michael Želízkok
a Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí, Třinec 
b Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha 
c Kardiologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň 
d Kardiologická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 
e Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec 
f Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
g III. interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 
h II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
ch Kardiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice 
i I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
j Kardiologické centrum Agel, Pardubice 
k Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Používání invazivních zobrazovacích (optická koherenční tomografie, intravaskulární ultrazvuk) a funkčních (frakční průtoková rezerva) metod v intervenční kardiologii

Odborné stanovisko České asociace intervenční kardiologie a České kardiologické společnosti

Tomáš Kovárníka, Pavel Červinkab, Martin Matesc, Ivo Bernátd, Marian Brannye, David Horákf, Petr Kalag, Petr Kmoníčekc, Viktor Kočkah, Ladislav Pešlch
Josef Šťáseki, Ivo Varvařovskýj, Michael Želízkok

a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
b Kardiologická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
c Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha 
d Kardiologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň 
e Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí, Třinec
f Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec 
g Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno 
h III. interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
ch Kardiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice  
i I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
j Kardiologické centrum Agel, Pardubice 
k Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Zpráva o knize

Kardiologie

Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart et al.

Abstrakta odborných akcí

15. konference České asociace akutní kardiologie

Hotel Thermal, Karlovy Vary, 3.–5. prosince 2017