ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

Obálka

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah | Contents

Úvodník | Editorial

Kasuistická sdělení počtvrté

(Case reports issue of Cor et Vasa, number 4)

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

Transcatheter aortic valve implantation in patients with bicuspid aortic valve

Jiandong Ding, Jian Zhu, Jing Lu, Xiuxia Ding, Xiaoli Zhang, Genshan Ma
Department of Cardiology,  Zhongda  Hospital  & School of Clinical Medicine, Southeast University, Nanjing, China

Obstrukční hypertrofická kardiomyopatie a postižení aortální chlopně u starší ženy – případ ke katetrizačnímu, nebo operačnímu řešení?

(Obstructive hypertrophic cardiomyopathy and aortic valve disease in elderly woman – a case for Cath lab or surgery?) 

Anna Chaloupkaa,c, Jan Krejčía,c, Ladislav Grocha,c, Vladimír Horvátha,b, Lenka Špinarováa,c
a I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
b Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
c Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Rychle progredující srdeční selhání u pacienta s restriktivní kardiomyopatií při nově diagnostikovaném mnohočetném myelomu

(Rapidly progressive heart failure in a patient with restrictive cardiomyopathy secondary to newly diagnosed multiple myeloma)

Zuzana Jadvišová, Jiří Knot, Zuzana Moťovská
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Fixní subaortální stenóza

(Fixed subaortic stenosis)

Filip Kratochvíla, Tomáš Palečekb, Tomáš Grusc, Petr Kuchynkab
a Interní oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., Benešov, Česká republika
b II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
c II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

Konkomitantný nález nadpočetného tkaniva mitrálnej chlopne, bikuspidálnej aortálnej chlopne a koarktácie aorty

(Accessory mitral valve tissue in association with bicuspid aortic valve and aortic coarctation)

Tomáš Toporcer, Adrián Kolesár, Martin Ledecký, František Sabol
Klinika srdcovej chirurgie, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Košice, Slovensko

Unusual electrocardiographic changes during acute pancreatitis

Dante Antonelli, Ehud Rozner, Yoav Turgeman 
Department of Cardiology, Ha’Emek Medical Center, 18100 Afula, Israel

Pitfalls in rate and rhythm control: Severe concomitant orthostatic hypotension unmasks after conversion to sinus rhythm

Nikolay Yu. Mironova, Shurat B. Gorievab, Sergey P. Golitsyna 
a Department of Clinical Electrophysiology, Russian Cardiology Research and Production Complex, Moscow, Russia
b New Diagnostic Methods Department, Russian Cardiology Research and Production Complex, Moscow, Russia

Junctional ectopic tachycardia and type 1 Brugada ECG in a pediatric patient: Casuality or causality?

Pasquale Crea, Lilia Oreto, Giuseppe Andò 
Department of Clinical and Experimental Medicine – University Hospital, Messina, Italy 

Bradycardic variant of sudden cardiac death in patient with left ventricle aneurysm

Oleg Libryka, Igor Vakaljuka, Elina Warenytsiab, Andriy Vytryhovskiyc
a Department of Internal Medicine No. 2 and Nursing, Ivano-Frankivsk Medical National University, Ukraine
b Department of Linguistics, Ivano-Frankivsk Medical National University, Ukraine
c Ivano-Frankivsk Medical National University, Ivano-Frankivsk Regional Cardiological Center, Ukraine

Komplikovaná diagnostika konstriktivní perikarditidy u pacienta s fibrilací síní – význam dočasné stimulace k dosažení pravidelného srdečního rytmu během invazivního hemodynamického vyšetření

(A complicated diagnosis of constrictive pericarditis in a patient with atrial fibrillation – The importance of temporary pacing inducing regular heart rhythm during invasive 
hemodynamic study)

Zuzana Rücklováa, Josef Mareka, Tomáš Palečeka, Štěpán Jeřábeka, Tomáš Grusb, Aleš Linharta, Josef Koříneka
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
b II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

Nová metoda bandáže plicnice s následnou katetrizační balonkovou dilatací v léčbě komplexních vrozených srdečních vad

(Novel pulmonary artery banding followed by transcatheter balloon dilatation in treatment of complex congenital heart defects)

Laura Vazquez-Garcia, Zdenek Slavik, Hideki Uemura
Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust, Sydney Street, Londýn, Spojené království

Úspěšná léčba kryté cirkulární ruptury ascendentní aorty u pacienta s bikuspidální aortální chlopní

(Successfully treated contained circular rupture of the ascending thoracic aorta in a patient with a bicuspid aortic valve)

Lucie Srncová, Magdalena Sionová, Róbert Petr, Hana Línková
Kardiocetrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Stenting of the aortic arch and supra-aortic vessels, in a patient with DeBakey type I dissection

Ivo Petrova, Zoran Stankova, Galina Kozarevab, Silvia A. Pavlovac, Iv. Tashevaa
a Department of Invasive Cardiology, “City Clinic” University Hospital, Sofia, Bulgaria
b Department of Diagnostic Imaging, “City Clinic” University Hospital, Sofia, Bulgaria
c Department of Cardiology, “City Clinic” University Hospital, Sofia, Bulgaria

Minimally invasive left thoracotomy and prosthetic valve mini skirt for recurrent mitral paravalvular regurgitation

Sathappan Kumara, Vinod Namanab, Israel J. Jacobowitza, Gregory A. Crooka, Greg H. Ribakovea
a Department of Cardiothoracic Surgery, Maimonides Medical Center, Brooklyn, NY, USA 
b Department of Cardiology, Maimonides Medical Center, Brooklyn, NY, USA

Akútne končatinové ischémie ako jediná manifestácia kardiálneho myxómu

(Acute arterial occlusions of the extremities as only one manifestation of cardiac myxoma)

František Nehaja, Michal Mokáňa, Juraj Sokolb, Stanislav Mizerac, Michal Hulmanc, František Kovářa, Marián Mokáňa
a I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika
b Klinika hematológie a transfuziológie, Národné centrum hemostázy a trombózy, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika
c Národný ústav srdcovocievnych ochorení, Bratislava, Slovenská republika

Sudeckův syndrom vedoucí k trvalé kontraktuře levé ruky: závažná komplikace ambulantního monitorování krevního tlaku

(Type II complex regional pain syndrome resulting in a persistent contracture of the left hand: A severe side effect of ambulatory blood pressure monitoring)

Jiří Pudicha,b, Jiří Plášeka,b, Miroslav Homzaa,b
a Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
b Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika

A rare case of multiple aneurysms in ilio-femoro-popliteal segment with rupture of deep femoral artery

L. Besheva, T. Andreevb, A. Marinova, N. Totsevb, V. Velikova, B. Tsankova, B. Ignatova
a Department of Vascular Surgery, Medical University of Pleven, University Hospital of Pleven, Pleven, Bulgaria
b Department of Radiology, Medical University of Pleven, University Hospital of Pleven, Pleven, Bulgaria

Fibrilace komor u revmatoidní artritidy

(Ventricular fibrillation in rheumatoid arthritis)

Marek Matyášek, Martin Fiala, Martin Pleva, Marian Branny
Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec, Česká republika

Ulnar artery aneurysm – A rare cause of mass on wrist

Cenk Conkbayira, Ozan Emiroğlub, Hasan Birtanb, Levent Cerita
a Cardiology Department, Medical Faculty, Near East University, Nicosia (North), Cyprus
b Cardiovascular Surgery Department, Nalbantoglu State Hospital, Nicosia (North), Cyprus 

Mechanická intravaskulární hemolýza po katetrizačním uzávěru periaortálního pseudoaneurysmatu

(Mechanical intravascular hemolysis after percutaneous closure of perioaortal pseudoaneurysm)

Aleš Benák, Veronika Čapková, Tomáš Marek, Jana Vrbská, Michael Želízko, Josef Kautzner 
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Vzácná příčina akutní končetinové ischemie obou horních i dolních končetin způsobená prolongovaným vazospasmem

(A rare cause of acute limb ischemia of both upper and lower limbs caused by prolonged vasospasm)

Sylvie Kuchynkováa, Miroslav Chocholaa, Petr Vařejkaa, Dana Kautznerováb, Pavel Procházkaa, David Ručkaa, Samuel Hellera, Aleš Linharta, Jean-Claude Mukonkole Lubandaa
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
b Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Akutní infarkt myokardu jako projev pseudoaneurysmatu hrudní aorty

(Acute myocardial infarction as the manifestation of the thoracic aorta pseudoaneurysm)

Václav Hanák, Petr Šantavý 
Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Gigantický srdeční lipom – diferenciálně diagnostická výzva na poli zobrazovacích metod

(Giant cardiac lipoma – Potentially deceptive entity in differential diagnostic imaging)

Miroslav Koňaříka, Jiří Malýa, Jan Pirka, Marek Kollárb, Ondrej Szárszoia
a Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Pracoviště klinické a transplantační patologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Unexpected echocardiographic findings in one vessel coronary artery disease

Olga Nedeljković-Arsenovića, Bosiljka Vujisić-Tešića,b, Olivera Ninković-Mrđenovačkic, Marija Boričić-Kostićb, Ivana Nedeljkovića,b, Biljana Parapidb, Marko Banovića,b
a Faculty of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
b Clinic of Cardiology, Clinical Center of Serbia, Belgrade, Serbia
c Institute for Public Health of Sabac, Sabac, Serbia 

Penetrující poranění srdce

(Penetrating injury to the heart) 

Monika Mikoláškováa,c, Ondřej Ludkaa,b,c, Petra Ondříkováe, Vladimír Horváthd, Petr Němecd, Jindřich Špinara,b,c
a Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
c Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, Česká republika
d Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
e Klinika radiologie a nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Osobnosti

Prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc. (3. 5. 1961–12. 8. 2017)

Ze života společnosti

Blahopřání k sedmdesátinám profesora MUDr. Jaromíra Hradce, CSc., FESC

Profesor MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC, sedmdesátníkem

Jubilant doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc.

Zpráva o knize

Pavel Jansa, Michael Aschermann a kol.: Chronická plicní hypertenze – patofyziologie, klinický obraz, diagnostika, terapie

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze