ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

Obálka

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah | Contents

Úvodník | Editorial

Současný stav chirurgické a hybridní léčby fibrilace síní

(Current state of surgical and hybrid therapy of atrial fibrillation)

Miloš Táborský, Marek Vícha
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Chirurgická léčba fibrilace síní

(Surgical treatment of atrial fibrillation)

Aleš Mokráčeka,b
a Kardiochirurgické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
b Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, Česká republika

Perspectives in surgical ablation of atrial fibrillation

Timo Weimar 
Sana Cardiac Surgery Stuttgart GmbH, Stuttgart, Germany

Odborné stanovisko | Expert consensus statement

Odborné stanovisko České společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH) k chirurgické léčbě fibrilace síní

(Consensus Statement on Surgical Treatment of Atrial Fibrillation (CSCVS – The Czech Society of Cardiovascular Surgery))

Aleš Mokráčeka,b,c, Vojtěch Kurfirsta,c, Zbyněk Strakac,d,e, Petr Buderac,d,e
a Kardiochirurgické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
b Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, Česká republika
c Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
d Kardiochirurgická klinika, Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika
e Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Realita chirurgické léčby fibrilace síní v České republice – data z Národního kardiochirurgického registru (2010–2015)

(Reality of surgical treatment of atrial fibrillation in the Czech Republic – Data from the National Register of Cardiac Surgery (2010–2015)) 

Petr Buderaa, Vojtěch Kurfirstb, Štěpán Černýc, Petr Němecd, Jan Pirke, Jaroslav Lindnerf, Vilém Rohng, Aleš Mokráčekb, Tomáš Hájekh, Marek Pojari, Radim Brátj, Petr Šantavýk, Piotr Brannyl, Klára Benešovám,n, Jiří Jarkovským,n, Zbyněk Strakaa
a Kardiochirurgická klinika, Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Kardiochirurgické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
c Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
d Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
e Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
f II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
g Klinika kardiovaskulární chirurgie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
h Kardiochirurgické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
i Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
j Kardiochirurgické centrum, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
k Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
l Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Podlesí, Třinec, Česká republika
m Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
n Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Současné technické možnosti minimálně invazivní chirurgické léčby fibrilace síní

(The current technical options for  minimally invasive surgical treatment of atrial fibrillation)

Vojtěch Kurfirsta, Aleš Mokráčeka, Petr Buderab, Zbyněk Strakab, Marek Pojarc, Jan Harrerc 
a Kardiochirurgické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
b Kardiochirurgická klinika, Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
c Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Thorakoskopická ablace fibrilace síní – máme se stále obávat periprocedurálních komplikací?

(Thoracoscopic ablation of atrial fibrillation – Should we still be concerned about periprocedural complications?)

Petr Budera, Pavel Osmančík, David Talavera, Anna Kraupnerová, Vitalii Rizov, Richard Fojt, Zbyněk Straka
Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Fibrilace síní a její vztah k ostatním srdečním onemocněním a náhlé srdeční smrti

(Atrial fibrillation and its relation to cardiac diseases and sudden cardiac death)

Jiří Šmíd, Richard Rokyta
Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta Plzeň Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Thorakoskopická radiofrekvenční ablace pro izolovanou fibrilaci síní: technika box-léze

(Thoracoscopic radiofrequency ablation for lone atrial fibrillation: Box-lesion technique)

Aleš Klváčeka, Andrea Steriovskýa, Jakub Konečnýa, Tomáš Skálab, Vladimír Lonskýa, Petr Šantavýa
a Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Hybrid dual stage closed chest ablation of persistent atrial fibrillation

Adam Wojtaszczyka, Piotr Buchtaa, Krzysztof Myrdaa, Mariusz Gąsiora, Oskar Kowalskic, Zbigniew Kalarusc, Krzysztof Filipiakb, Marian Zembalab, Michał O. Zembalab
a 3rd Department of Cardiology, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Silesian Centre for Heart Disease in Zabrze, Poland 
b Department of Cardiac, Vascular and Endovascular Surgery and Transplantology, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Silesian Centre for Heart Disease in Zabrze, Poland
c Department of Cardiology, Congenital Heart Diseases and Electrotherapy, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Silesian Centre for Heart Disease in Zabrze, Poland

Střednědobé výsledky hybridní léčby fibrilace síní systémem AtriCure

(Middle-term results of hybrid atrial fibrillation ablation using AtriCure system)

Alan Bulavaa–c, Aleš Mokráčekc,d, Martin Eisenbergera,c, Vojtěch Kurfirstd, Ladislav Dušeke
a Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
b Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika
c Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, Česká republika
d Kardiochirurgické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
e Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Incidence a typy síňových tachyarytmií po hybridních ablačních výkonech

(The incidence and types of atrial tachyarrhythmias occurring after hybrid ablation procedures)

Pavel Osmančíka, Petr Buderab, Dalibor Heřmana, Jana Ždárskáa, Radka Procházkováa, Zbyněk Strakab
a Kardiologická klinika, Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Kardiochirurgická klinika, Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Elektrofyziologické nálezy po chirurgické RF ablaci fibrilace síní systémem AtriCure

(Electrophysiological findings after surgical ablation of atrial fibrillation using AtriCure system)

Alan Bulavaa,b,c, Aleš Mokráčekc,d, Martin Eisenbergera,c, Vojtěch Kurfirstd, Ladislav Dušeke
a Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
b Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika
c Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, Česká republika
d Kardiochirurgické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
e Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Recidivy arytmií u pacientů po kardiochirurgické operaci s konkomitantní terapií fibrilace síní – zkušenosti našeho kardiocentra

(Arrhythmia recurrence in patients following cardiac surgery with concomitant therapy of atrial fibrillation – experience of our cardiac center)

Marek Janotka, Jan Škoda, Jan Petrů, Lucie Šedivá, Milan Chovanec, Štěpán Černý, Petr Pavel, Martin Michel, Ivo Skalský, Miroslava Benešová, Petr Neužil
Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Výsledky uzávěru ouška levé síně pomocí AtriClip u 155 konsekutivních pacientů

(Effectivity of left atrial appendage occlusion with AtriClip in 155 consecutive patients – Single center study)

Vojtěch Kurfirst, Aleš Mokráček, Júlia Čanádyová, Alan Bulava, Ladislav Pešl
Kardiochirurgické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika

Vplyv voľby chirurgického prístupu k mitrálnej chlopni na incidenciu pooperačnej fibrilácie predsiení a atrioventrikulárnej blokády

(The effect of surgical access for mitral valve surgery on incidence of atrial fibrillation and atrioventricular block)

Tomáš Toporcera, Ján Luczyb, Adrián Kolesára, Martin Ledeckýa, František Sabola 
a Klinika srdcovej chirurgie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Košice, Slovenská republika
b Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice, Slovenská republika

Doporučení pro... | Guidelines

Souhrn Doporučených postupů ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2016

Připraven Českou kardiologickou společností 

(2016 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology)

Petr Janskýa, Hana Rosolováb, Michal Vrablíkc 
a Klinika kardiovaskulární chirurgie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
b Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
c III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika 

Komentář | Commentary

Autoři guidelines pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií jsou v rozporu s vlastními doporučeními

(The authors of lipid guidelines are at odds with their own recommendations)

Richard Češka, Michal Vrablík
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika 

Z kongresů, konferencí, symposií

Léčba hypercholesterolemie u pacientů ve vysokém/velmi vysokém kardiovaskulárním riziku

Zpráva ze symposia

 

Abstrakta odborných akcí

ECHODNY 2017

22.–23. 9. 2017 v NH Hotelu v Olomouci