ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

Obálka

Oznámení

Oznámení

Nová adresa sekretariátu a sídla společnosti je:
Netroufalky 6b, 625 00 Brno

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah | Contents

Původní sdělení | Original research article

Occurence of implantable cardioverter-defibrillator therapy in clinical practice

Andrej Nagya, Jolana Lipoldováa, Miroslav Nováka, Radka Štěpánováb
a I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
b Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Psychosociální důsledky srdeční zástavy

(Psychosocial sequelae following cardiac arrest)

Veronika Dostálováa,b, Kamil Sedláčekc, Jan Bělohlávekd, Radovan Tureke, Martin Pretlf, Ondřej Bezdíčekb,g 
a Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
b Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o., Praha, Česká republika
c Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
d II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
e Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, Česká republika
f Neurologická ambulance a Spánková poradna INSPAMED, s. r. o., Praha, Česká republika
g Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

Koncentrace troponinů u pacientů se stabilní ICHS

(Troponin levels in patients with stable CAD)

Josef Daněka, Tomáš Hnáteka, Martin Malýa, Miloš Táborskýb, Jaromír Běláčekc, Jan Škvařila, Lenka Pospíšilovád, Miroslav Černohousa, Pavel Sedloňa, Martin Hajšla, Miroslav Zavorala 
a Kardiologické oddělení, Interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Praha, Česká republika
b I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
c Ústav biofyziky a informatiky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika
d Oddělení klinické biochemie, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Praha, Česká republika

Výskyt alely APOE ε2 je spojen se zvýšenou koncentrací apolipoproteinu E v plazmě u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

(The APOE ε2 allele is associated with increased plasma apolipoprotein E levels in patients with coronary artery disease)

Leoš Plevaa, Pavlína Kušnierováb, Pavlína Plevovác,d, Šárka Hilscherovác, Michal Karpíšeke, Jana Zapletalováf, Lucie Faldynovác, Petra Kovářovág, Pavel Kuklaa 
a Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
b Ústav laboratorní diagnostiky, Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
c Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
d Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
e R&D oddělení, Biovendor, a.s., Brno, Česká republika 
f Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika
g Krevní centrum, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Překážky na cestě k implementaci doporučených postupů pro řešení akutních koronárních syndromů. Zacíleno na protidestičkovou léčbu

(Barriers in the implementation of guidelines for acute coronary syndromes. Focus on antiplatelet therapy)

Petr Widimskýa, Petr Toušeka, František Toušekb, Martin Slukac, Alexandra Vodzinskád, Petra Kupkováe, Martin Hutyrac a Jiří Jarkovskýf jménem výzkumníků zapojených do registrů CZECH-3 a ATHRO-II1
a Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika 
b Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
c I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
d Kardiocentrum Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec, Česká republika
e Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
f Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
1 Úplný seznam výzkumníků zapojených do registrů CZECH-3 a ATHRO-II naleznete v přílohách 1 a 2.

Increased maximum p wave duration in smoking patients with ST-elevation acute myocardial infarction and its relationship with inflammatory markers

Yaniel Castro-Torresa, Raimundo Carmona-Puertab, Luis Castañeda-Carsarvillac
a Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Celestino Hernández Robau, Santa Clara, Villa Clara, Cuba
b Departamento de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca, Cardiocentro Ernesto Che Guevara, Santa Clara, Villa Clara, Cuba
c Servicio de Terapia Intensiva, Hospital Universitario Celestino Hernández Robau, Santa Clara, Villa Clara, Cuba

Vstřebatelné stenty v rutinní praxi. Nová éra v intervenční kardiologii

(Bioabsorbable stents in routine practice. New epoch in interventional cardiology)

Jan Škvařil, Miroslav Černohous, Martin Hajšl, Pavel Sedloň, Miroslav Zavoral, Martin Malý 
Kardiologické oddělení, Interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Cerebral mycotic aneurysm as a consequence of infective endocarditis: A literature review

Shi-Min Yuana, Guo-Feng Wangb
a Department of Cardiothoracic Surgery, The First Hospital of Putian, Teaching Hospital, Fujian Medical University, Putian 351100, Fujian Province, People’s Republic of China
b Department of Neurosurgery, The First Hospital of Putian, Teaching Hospital, Fujian Medical University, Putian 351100, Fujian Province, People’s Republic of China

Statin therapy in the prevention of atrial fibrillation in the early postoperative period after coronary artery bypass grafting: A meta-analysis

Olga L. Bockeriaa, Vladimir A. Shvartza, Albert A. Akhobekova, Ludmila A. Glushkoa, Tatayna G. Lea, Anton R. Kiseleva, Mikhail D. Prokhorovb, Leo A. Bockeriaa
a Department of Surgical Treatment for Interactive Pathology, Bakoulev Scientific Center for Cardiovascular Surgery,
Moscow, Russia
b Saratov Branch of the Institute of Radio Engineering and Electronics of Russian Academy of Sciences, Saratov, Russia

Peripartální kardiomyopatie – kasuistika a stručný přehled

(Peripartum cardiomyopathy – A case report and concise review)

Lucie Karafiátová, Marie Lazárová, Miloš Táborský
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Intracardiac thrombi during warfarin anticoagulation – A case report and a brief literature review

Irene Pescetelli, Eugenio Genovesi, Giulia Renda, Eligio Di Renzo, Raffaele De Caterina
Institute of Cardiology and Center of Excellence on Aging – “G. d’Annunzio” University, Chieti, Italy

Kasuistika | Case report

Neobvyklé případy akutní mitrální regurgitace

(Unusual cases of acute mitral valve regurgitation)

Jiří Lukaveca, Hana Línkováa, Robért Petra, Zbyněk Strakab
a III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Kardiochirurgická klinika, Kardiocentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Endovaskulární léčba maligního trombu descendentní aorty

(Endovascular treatment of the malignant thrombus in the descending thoracic aorta)

Michael Jonáka, Ondrej Majchráka, Jiří Novotnýb, Olga Ternuscsáka
a Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Infective endocarditis and incidental popliteal artery mycotic aneurysm

Serkan Burç Deşer, Mustafa Kemal Demirağ 
Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty, 19 Mayis University, Samsun, Turkey

Osobnosti

Za docentem MUDr. Janem Němcem (7. 11. 1962–7. 5. 2017)

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.
Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

Zpráva o knize

Hana Skalická, Miloš Táborský et al.: Manuál ambulantního specialisty – kardiologa

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Branislav Stančák, Alexander Bohó, Marek Mátuš: Antiarytmiká

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze