ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

Obálka

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah | Contents

Úvodník | Editorial

Elektronické zdravotnictví pohledem České kardiologické společnosti

(The view of the Czech Society of Cardiology on the electronic healthcare)

Zdeněk Gütter, Michal Štýbnar, David Kula
Národní telemedicínské centrum, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Electrocardiographic findings in hepatic cirrhosis and their association with the severity of disease

Leili Pourafkaria,b,c, Samad Ghaffaria, Leila Nazerib, Janine B. Leec, Kourosh Masnadi-Shirazid, Arezou Tajlila, Nader D. Naderc
a Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
b Department of Cardiology, Islamic Azad University (Tabriz Branch), Iran
c School of Medicine and Biomedical Sciences, University at Buffalo, Buffalo, NY, United States
d Department of Gastroenterology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

Study of main arteries stiffness in patients with coronary heart disease depending on prevalence of atherosclerosis

U. I. Nizamov, F. M. Bekmetova, S. U. Khoshimov, A. B. Shek, R. D. Kurbanov 
Republican Specialized Center of Cardiology, Tashkent, Uzbekistan

Rizikový profil nemocných s akutním koronárním syndromem léčených v IKEM v letech 2006–2013

(The risk profile of patients with acute coronary syndrome treated at IKEM between 2006 and 2013)

Vladimír Staněka, Marie Gebauerováa, Jan Piťhab, Rudolf Poledneb, Věra Lánskác, Renáta Cífkovád, Jolana Mrázkováb, Jiří Kettnera 
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
c Oddělení biostatistiky, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
d Centrum kardiovaskulární prevence, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Thomayerova nemocnice, Praha, Česká republika

Upper gastrointestinal bleeding in the setting of excessive warfarin anticoagulation: Risk factors, and clinical outcome

Leili Pourafkaria,b,c, Samad Ghaffarib, Niloofar Zamania, Kourosh Masnadi-Shirazib, Nasrin Khakib, Arezou Tajlilb, Ata Hassani Afsharc, Nader D. Naderc
a Department of Medicine ,Tabriz Branch, Islamic Azad University Tabriz, Iran
b Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, 51666, Iran
c Department of Anesthesiology, State University of New York at Buffalo, Buffalo, NY 14214, United States

Relationship between arterial stiffness parameters and the extent and severity of coronary artery disease

Filiz Kizilirmak Yilmaza, Gamze Babur Gulera, Ozgur Kayab, Ekrem Gulera, Gultekin Gunhan Demira, Hacı Murat Gunesa, Fatih Erkam Olguna, İrfan Barutcua, Bilal Boztosuna
a Medipol University Medicine Faculty, Cardiology Department, Istanbul, Turkey
b American University of Sharjah, Department of Economics, Sharjah, United Arab Emirates

Impact of papillary muscles on ventricular function measurements in 3T cardiac magnetic resonance

Silvio Quick1, Nadine Waessnig1, Philip Sommer, Felix M. Heidrich, Christian Pfluecke, Karim Ibrahim, Ruth Strasser1, Uwe Speiser, Stefan Wiedemann 
Technische Universität Dresden, University Hospital, Heart Center, Department of Internal Medicine and Cardiology, Dresden, Germany
1 These authors contributed equally to this work.

Přehledový článek | Review article

Circulating desialylated low density lipoprotein

In memory of Vladimir Tertov

Alexander N. Orekhova,b, Ekaterina A. Ivanovac, Alexandra A. Melnichenkoa, Igor A. Sobenina,d
a Laboratory of Angiopathology, Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow 125315, Russia 
b Institute for Atherosclerosis Research, Skolkovo Innovative Center, Moscow 121609, Russia
c Department of Development and Regeneration, KU Leuven, Leuven, 3000 Belgium, 
d Department of Cardiovascular Pathology, Russian Cardiology Research and Production Complex, Moscow 121552, Russia

Zobrazovací metody u kardiomyopatií

(Imaging methods in cardiomyopathies)

Pavel Gregor, Hana Línková 
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

Successful endovascular treatment of type B aortic dissection in a 15-year-old child

Ivo Petrova, Anna Kaneva-Nenchevab, Elisaveta Levunlievab, Kamelia Genovab, Iskren Garvanskia, Georgi Konstantinovc, Gloria Adamd
a Cardiology Department, “City Clinic” Sofia University Hospital, Bulgaria
b Pediatric Cardiology Department, National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
c Vascular Surgery, National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
d Diagnostic Imaging Department, “City Clinic” Sofia University Hospital, Bulgaria

Midaortic syndrome in a young man: Case presentation

Camelia C. Diaconu
Internal Medicine Clinic, University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, Clinical Emergency Hospital of Bucharest, Romania

An unexpected complication. First descriptions of intercostal artery rupture in Ehlers-Danlos syndrome

Akram A. Youssef, Uwe Speiser, Karim Ibrahim, Christian Pfluecke, Felix M. Heidrich, Stephan Wiedemann, Ruth H. Strasser, Silvio Quick
Technische Universität Dresden, Heart Center, University Hospital, Department of Internal Medicine and Cardiology, Dresden, Germany

Ruptúra pravého Valsalvovho sínusu so závažným ľavo-pravým skratom – kazuistika

(Rupture of the right Valsalva sinus with significant left-to-right shunt: A case report) 

Katarína Kubišová, Libor Škňouřil, Marian Branny
Kardiocentrum Nemocnice Podlesí, Třinec, Česká republika

Doporučení pro... | Guidelines

Souhrn Odborného stanoviska ESC, jak ovlivnit kardiovaskulární toxicitu provázející léčbu nádorových onemocnění.

Připraven Českou kardiologickou společností

(Summary of the 2016 ESC Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines. Prepared by the Czech Society of Cardiology)

Hana Skalickáa, Radek Pudilb, Pavel Gregorc
a Kardioambulance s.r.o, Praha, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
c III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Odborné stanovisko | Expert consensus statement

Centra péče o nemocné po srdeční zástavě.

Společné stanovisko odborných společností: České asociace akutní kardiologie České kardiologické společnosti, České resuscitační rady, České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

(Cardiac Arrest Centers. Joint Statement of Czech Professional Societies: Czech Acute Cardiac Care Association of the Czech Society of Cardiology, Czech Resuscitation Council, Czech Society of Intensive Care Medicine ČLS JEP, Czech Society of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care Medicine ČLS JEP, and Society for Emergency and Disaster Medicine ČLS JEP)

Petr Ošťádala,f, Richard Rokytaa,g, Martin Balíkc,d,h, Jan Bělohláveka,i, Karel Cvachovecc,d,j, Vladimír Černýc,d,k, Pavel Dostálc,d,l, Tomáš Janotaa,b,m, Petr Kalaa,n, Martin Matějovičc,o, Jiří Pařenicaa,n, Jana Šeblováe,p, Roman Škulecb,q, Vladimír Šrámekc,r, Anatolij Truhlářb,s 
a Česká asociace akutní kardiologie České kardiologické společnosti
b Česká resuscitační rada
c Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
d Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
e Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
f Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
g Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika 
h Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
i II. interní klinika kardiologie a angiologie, Komplexní kardiovaskulární centrum, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika 
j Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
k Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
l Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
m III. interní klinika, Komplexní kardiovaskulární centrum, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika 
n Interní kardiologická klinika, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
o I. interní klinika a Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
p Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Beroun; Urgentní příjem Oblastní nemocnice Kladno, Kladno, Česká republika
q Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Beroun; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
r Anesteziologicko resuscitační klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
s Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Hradec Králové, 
Hradec Králové, Česká republika

Koncepce použití mechanických podpor při léčbě pokročilého srdečního nebo plicního selhání v České republice.

Společné stanovisko České kardiologické společnosti, České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP, České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, České transplantační společnosti, Českého spolku pro mimotělní oběh, Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP 

(A conception for the use of mechanical support for the treatment of advanced cardiac or pulmonary failure in the Czech Republic: A joint statement of the Czech Society of Cardiology, Czech Society of Intensive Care Medicine ČLS JEP, Czech Society of Cardiovascular Surgery ČLS JEP, Czech Society of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care Medicine ČLS JEP, Czech Transplantation Society, Czech Society for Extracorporeal Circulation, Society for Organ Transplantations ČLS JEP 

Petr Němeca,b,h, Jan Bělohlávekc,i, Martin Balíkd,i, Karel Cvachovece,j, Štěpán Černýa,k, Vladimír Černýe,l, Pavel Dostáld,m, Robert Lischkef,n, Ivan Netukaf,o, Jiří Malýf,o, Jaroslav Mašíng,i, František Mlejnskýg,i, Petr Ošťádalc,p, Richard Rokytac,q, Michael Želízkoc,r 
a Česká společnost kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP
b Česká transplantační společnost
c Česká kardiologická společnost
d Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
e Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
f Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP
g Český spolek pro mimotělní oběh
h Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
i Komplexní kardiovaskulární centrum, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
j Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
k Kardiochirurgické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
l Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Česká republika
m Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
n III. chirurgická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
o Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
p Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
q Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, Česká republika
r Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

e-Health: Odborné stanovisko Evropské kardiologické společnosti.

Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností

(e-Health: A position statement of the European Society of Cardiology. Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology)

Miloš Táborskýa, Aleš Linhartb, Hana Skalickác
a I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
c Kardioambulance s.r.o, Praha, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Images in cardiology

A rare cardiovascular cause of fever of unknown origin: Infected thoracal aortic aneurysm

Belma Kalaycı, İbrahim İlker Öz, Ahmet İşleyen, Ziyaeddin Aktop, İbrahim Akpınar
Bülen Ecevit University Hospital, Department of Cardiology, 61600 Zonguldak, Turkey

Dopis redakci | Letter to the Editor

ST segment depression in the inferior leads in Brugada Pattern: It’s time to look for it

P. Crea, E. Baldi, G. Picciolo, F. Luzza, G. Oreto
Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Messina, Italy

Erratum | Corrigendum

Erratum k: „TAVI – od výběru pacientů až po další sledování jejich zdravotního stavu“

[Cor Vasa 59 (2017) e2–e9]
(Corrigendum to “TAVI – From patient selection to follow-up” [Cor Vasa 59 (2017) e2–e9])

Michael Želízko
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Abstrakta odborných akcí

19. sympozium Pracovní skupiny chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

23.–24. 2. 2017 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové