ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

Obálka

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah | Contents

Úvodník | Editorial

Strukturální onemocnění srdce – aortální a mitrální chlopně

(Structural heart disease – Aortic and mitral valves)

Petr Kalaa, Michael Aschermannb
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

TAVI – od výběru pacientů až po další sledování jejich zdravotního stavu

(TAVI – From patient selection to follow-up)

Michael Želízko
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Alternativní přístupové cesty u transkatétrové implantace aortální chlopně (TAVI)

(Alternative access routes for transcatheter aortic valve implantation (TAVI)

Marian Brannya, Piotr Brannya, Miroslav Hudeca, Miroslav Billkaa, Libor Škňouřila, Jan Chovančíka, Krystyna Kluzováa, Pavla Kufováa, Jaroslav Januškaa, Jiří Jarkovskýb, Milan Blahab
a Kardiocentrum Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec, Česká republika
b Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Léčba aortální stenózy s nízkým gradientem

(Management of low-gradient aortic stenosis)

Martin Mates, Karel Kopřiva
Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Coronary artery disease in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation.

A single centre registry on prevalence, management and immediate clinical impact

Carlo Zivelonghia, Mattia Lunardia, Gabriele Pesarinia, Roberto Scarsinia, Anna Piccolia, Valeria Ferreroa, Leonardo Gottinb, Aldo Milanob, Giuseppe Faggianb, Corrado Vassanellia, Flavio Ribichinia
a Division of Cardiology, School of Medicine, University of Verona, Italy
b Division of Cardiovascular Surgery, School of Medicine, University of Verona, Italy
All authors take responsibility for all aspects of the reliability and freedom from bias of the data presented and their discussed interpretation.

Special considerations on TAVI implanted in bicuspid aortic valves.

Experience of Institute of Cardiology in Warsaw, Poland

Mikołaj Koseka, Jan Jastrzębskia, Krzysztof Kuśmierskib, Maciej Dąbrowskia, Piotr Szymańskic, Ilona Michałowskad, Tomasz Hryniewieckic, Marcin Demkowe, Janina Stępińskaf, Piotr Michałekg, Zbigniew Chmielaka, Adam Witkowskia 
a Department of Interventional Cardiology and Angiology, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
b Department of Cardiosurgery and Transplantology, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
c Department of Acquired Cardiac Defects, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
d Department of Radiology, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
e Department of Coronary and Structural Heart Diseases, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
f Department of Cardiac Intensive Therapy, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
g Emergency Ward, Institute of Cardiology, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland

Přehledový článek | Review article

Aortic valve-in-valve procedures for treatment of failing surgically implanted bioprosthesis

Tomasz Gąsiora, Zenon Huczekb, Dariusz Jagielakc, Wojciech Wojakowskia
a Third Division of Cardiology Medical University of Silesia, Katowice, Poland
b First Department of Cardiology, Medical University of Warsaw, Poland
c Department of Cardiovascular Surgery, Medical University of Gdansk, Poland

Novel TAVI designs

Jan Kovaca, Julia H. Baronb, Hasan Jilaihawic, Derek T. China
a University Hospitals of Leicester NHS Trust, Leicester, United Kingdom
b Royal Derby Hospital, Derby, United Kingdom
c New York University, Langtone Medical Center, New York

Původní sdělení | Original research article

Český registr TAVI – nemocniční výsledky

(Czech TAVI registry – Hospital outcome)

Petr Kalaa, Milan Blahab, Martin Matesc, Michael Želízkod, Marian Brannye, Viktor Kočkaf, Martin Třetinag, Jiří Jarkovskýb, Petr Němecg, Josef Šťásekh, Pavel Červinkai
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
c Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
d Klinika kardiologie, Institut kardiovaskulární a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
e Kardiocentrum Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec, Česká republika
f III. interní – kardiologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
g Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
h I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
i Klinika kardiologie, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Ústí nad Labem, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Images in cardiology

Záchranná TAVI kritické bikuspidální aortální stenózy při zánětu aorty

(Rescue TAVI in bicuspid aortic stenosis and aortic inflammation)

Josef Bisa, Josef Šťáseka, Jaroslav Dušeka, Miroslav Brtkob, Pavel Polanskýb, Andrej Myjavecb
a I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika 
b Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Transfemorální implantace chlopně CoreValve Evolut R u funkčně bikuspidální aortální chlopně. Obrazová kasuistika

(Transfemoral implantation of CoreValve Evolut R in patient with functionally bicuspid aortic valve. Case report)

Petr Kmoníček, Martin Mates
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Méně obvyklá indikace k použití systému Portico

(Challenging TAVI imaging case with Portico valve)

Martin Sluka, Jiří Ostřanský, Miloslav Špaček
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

TAVI s použitím chlopně Lotus u nemocného s bikuspidální chlopní

(Challenging TAVI imaging case with Lotus valve)

Pavel Červinkaa, Martin Kvašňáka, Martin Vojtíšeka, Miroslav Kolesárb
a Klinika kardiologie, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Ústí nad Labem, Česká republika
b Kardiochirurgická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Současné postavení Rossovy operace v chirurgii aortální chlopně

(Current status of the Ross procedure in aortic valve surgery)

Jan Vojáčeka, Ismail El-Hamamsyb, Jiří Ondrášekc, Pavel Žáčeka, Petr Filac, Martin Voborníka, Jaroslav Špatenkad
a Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
b Division of Cardiac Surgery, Aortic and Connective Tissue Clinic, Montreal Heart Institute, Université de Montréal, Kanada
c Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
d Oddělení transplantací a tkáňové banky, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Záchovné operace a plastiky aortální chlopně

(Aortic valve repair and valve sparing procedures)

Jan Vojáček, Pavel Žáček, Jan Dominik
Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

MitraClip: katetrizační léčba mitrální regurgitace

(MitraClip: Catheter-based treatment of mitral regurgitation)

Tomáš Ondrúša,b, Martin Pěničkab, Martin Kotrčc, Marc Vanderheydenb, Jozef Bartunekb
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika 
b Cardiovascular Center Aalst, OLV Clinic, Aalst, Belgie
c Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Chirurgická léčba mitrální regurgitace

(Surgical treatment of mitral regurgitation)

Petr Němec, Jiří Ondrášek
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Images in cardiology

Nezvyklá indikace k implantaci MitraClipu – kasuistika

(Challenging MitraClip imaging case)

Jaroslav Januškaa, Miroslav Hudeca, Libor Škňouřila, Miloslav Dordaa, Libor Gajdušeka, Tomasz Berdzikb, Marian Brannya
a Kardiocentrum Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec, Česká republika
b Abbott Vascular

Erratum | Erratum

Erratum k: „Doporučené postupy ESC 2016 pro léčbu fibrilace síní formulované ve spolupráci s EACTS. Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností“

[Cor et Vasa 58 (2016) 728–771]

Robert Čiháka, Luděk Hamanb, Miloš Táborskýc 
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
c I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Zpráva o knize

Alan Bulava a kolektiv: Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha

Thomas F. Lüscher, Al-Phuong Tran, Martin Meyer, Jan Steffel: Das gesunde und das kranke Herz

Aufklärung und Informationen für Patienten und Interessierte 
(Zdravé a nemocné srdce. Objasnění a informace pro nemocné a zainteresované)

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha

Jan Vojáček, Pavel Žáček, Jan Dominik et al.: Aortální nedomykavost

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Z kongresů, konferencí, symposií

Zpráva ze služební cesty – XLIII. kongres European Society of Artificial Organs

Varšava, Polsko, 14.–17. 9. 2016

MUDr. Roman Hájek, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc