ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

Obálka

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah | Contents

Původní sdělení | Original research article

Carotid artery stenting outcomes in high-risk patients receiving best medical therapy: results from a single high-volume interventional cardiology practice

Karlis Trusinskisa,b, Deniss Vasiljevsb, Evija Knokac, Dace Sondorea, Andis Dombrovskisa, Indulis Kumsarsa, Karlis Strengea, Kristine Bumeisterea, Gurjoat S. Kareerc, Andrejs Erglisa,d 
a Latvian Center of Cardiology, Pauls Stradins Clinical University Hospital, Riga, Latvia
2 Daugavpils Hospital, Daugavpils, Latvia
3 Riga Stradins University, Riga, Latvia
4 University of Latvia, Riga, Latvia

Vývoj spektra nemocných hospitalizovaných pro infekční endokarditidu v Kardiocentru IKEM v letech 2000–2013

(Changing profile of infective endocarditis in patients hospitalised in a tertiary Czech hospital from 2000 to 2013)

Jana Bínováa, Miloš Kubáneka, Eva Koudelkováa, Jana Vrbskáa, Jiří Kettnerb, Petr Kačerc, Tomáš Kotulákd, Dana Němcováa, Josef Kautznera, Jan Pirkb
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika 
b Klinika kardiochirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
c Klinika anestezie a resuscitace, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
d Oddělení klinické mikrobiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

The impact of diabetes on electrocardiographic ST resolution and clinical outcome of acute ST elevation myocardial infarction following fibrinolytic therapy

Mir Milad Pourmousavia, Arezou Tajlila, Behzad Rahimi Darabadb, Laleh Pourmousavia, Leili Pourafkaric, Samad Ghaffaria
a Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
b Reproductive Health Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
c University at Buffalo, United States

Diagnostic value of color-coded duplex sonography in patients with ischemic stroke and congenital changes in the circle of Willis

Ivan Staikova, Ivan Stoyanova, Milena Stanevab, Neyko Neykova, Galina Kirovad, Petar Polomskic, Ivo Petrovc
a Clinic of Neurology, Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria
b Clinic of Vascular Surgery and Angiology, Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria
c Department of Invasive Cardiology, City Clinic Hospital, Sofia, Bulgaria
d Clinic of Diagnostic Imaging, Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria

Elevated levels of miR-499 protect ischemic myocardium against uric acid in patients undergoing off-pump CABG

Fatemeh Pourrajaba,b, Marzieh Sharifia, Seyedhossein Hekmatimoghaddamc, Masoud Khanaghaeia, Mahdi Rahaied
a International Campus of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
b Department of Clinical Biochemistry and Molecular Biology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
c Department of Paramedicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
d Department of Life Science Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran

Srovnání léčby pacientů se srdečním selháním v České republice a v Evropě. Údaje z projektu ESC Heart Failure Long-Term Registry

(Comparison of therapy of heart failure patients in the Czech Republic and Europe. Data from the ESC Heart Failure Long-Term Registry)

Jan Krupičkaa, Anna Andruškováb, Markéta Hegarovác, Marie Lazarovád, Filip Máleke, Monika Mikoláškováf, Hana Poloczkovág, Dagmar Vondrákováe, Jaromír Hradeca
a III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
b Interní oddělení, Nemocnice Znojmo, Znojmo, Česká republika
c Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
d I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
e Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
f Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
g I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

 

Přehledový článek | Review article

Echokardiografické hodnocení srdeční struktury a funkce u dětí s hypertenzí

(Echocardiographic evaluation of cardiac structure and function in children with hypertension)

Jan Pavlíčeka,b, Jiří Strnadela, Tomáš Gruszkaa,b, Terezie Šulákováa,b
a Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika 
b Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, Česká republika

Význam měření rychlosti pulsní vlny v pediatrické populaci se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob – s diabetem 1. typu a chronickým onemocněním ledvin

(The importance of pulse wave velocity measurement in paediatric population with an increased risk of cardiovascular diseases – Type 1 diabetes and chronic kidney disease)

Terezie Šulákováa, Janusz Feberb, Jiří Strnadela, Jan Pavlíčeka, Barbora Obermannovác, Lenka Petruželkovác, Tomáš Seemanc, Zdeněk Šumníkc
a Klinika dětského lékařství, Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika 
b Children Hospital of Eastern Ontario Ottawa and University of Ottawa, Ontario, Kanada  
c Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

Vysoká reziduální destičková aktivita – stále trvající problém i s novými antiagregancii?

(High residual platelet reactivity – Does the problem persist even with new antiplatelet drugs?)

Martin Hajšla, Pavel Sedloňa, Miroslav Zavoralb, Martin Malýa
a Kardiologické oddělení, Interní klinika, 1. lékařská fakulta Univezity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b Interní klinika, 1. lékařská fakulta Univezity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Doporučení pro… | Guidelines

Doporučené postupy ESC 2016 pro léčbu fibrilace síní formulované ve spolupráci s EACTS.

Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností

(2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology) 

Robert Čiháka, Luděk Hamanb, Miloš Táborskýc 
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
c I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Abstrakta odborných akcí

14. konference Akutní kardiologie

Karlovy Vary, 4.–6. prosince 2016

Advertorial

Edoxaban v klinických studiích

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
Interní kardiologická klinika, LF MU a FN Brno, ICRC, Brno

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC, prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
I. interní kardioangiologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně, ICRC, Brno

Hereditární plicní arteriální hypertenze – od farmakoterapie k transplantaci plic

MUDr. Jan Přeček, doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc