ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

Obálka

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah | Contents

Úvodník | Editorial

Třetí ročník Cor et Vasa s číslem věnovaným kasuistikám

(Third case reports issue – Continuing education)

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Kardiovaskulární centrum, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

Leiomyosarkom pravé síně s tumorózní masou dolní duté žíly projevující se srdečním selháním u 70letého muže – kasuistika

(Inferior vena cava leiomyosarcoma with right atrium tumorous mass presenting as heart failure in a 70-year-old man: A case report)

Pavel Kuklaa, Leoš Plevaa,b, Martin Porzera,b, Radim Brátc,b, Petr Handlosd,b, Petr Buzrlae,b, Jiří Plášeka,b, Jan Mrozeka,b, Miroslav Homzaa,b
a Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika 
b Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava, Česká republika
c Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
d Ústav soudního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
e Ústav patologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Papilární fibroelastom vycházející z volné stěny levé komory jako příčina opakovaných cévních mozkových příhod: popis případu a přehled literatury

(Papillary fibroelastoma originating from the free left ventricular wall as the cause of recurrent stroke: Description of the case and literature review)

Ondřej Macuraa, Tomáš Palečekb,c, Jaroslav Hlubockýd, Petr Vondráčeke, Ivana Vítkováf, Jan Kuchařb, Zuzana Hlubockáb
a Interní oddělení II, Nemocnice Tábor, a. s., Tábor, Česká republika
b II. interní klinika kardiologie a angiologie, Kardiovaskulární centrum, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
c Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
d II. chirurgická klinika – klinika kardiovaskulární chirurgie, Kardiovaskulární centrum, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
e Kardiologická ambulance, Rumburk
f Ústav patologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

Resekce chondrosarkomu pravého lýtka s následnou revaskularizací končetiny pomocí větvené krurální cévní rekonstrukce: kasuistika

(Chondrosarcoma resection followed by a branched crural revascularization of the right calf: Case report)

Róbert Novotnýa, Jan Lessenskýb, Jan Hrubýa, Jaroslav Hlubockýa, Petr Mitáša, Jaroslav Lindnera
a II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Kardiovaskulární centrum, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
b Ortopedická klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha, Česká republika

Cardiac myxoma presenting with fever of unknown origin

Shi-Min Yuan
The First Hospital of Putian, Teaching Hospital, Fujian Medical University, Department of Cardiothoracic Surgery, Putian, Fujian Province, China

Primární angiosarkom srdce v multimodálním zobrazení – kasuistika a přehled literatury

(Primary cardiac angiosarcoma in multimodality imaging – Case report and review of literature)

Jan Přečeka, Zbyněk Tüdösb, Martin Hutyraa, František Kováčika, David Vindiša, Zuzana Prouzovác, Miloš Táborskýa
a I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b Radiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
c Ústav klinické a molekulární patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Papilární fibroelastom v pravé komoře

(Papillary fibroelastoma in the right ventricle)

Kryštof Krásaa, Josef Bešíkb, Luděk Voskac, Martin Malýa
a Interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
c Pracoviště klinické a transplantační patologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Katétrová ablácia incesantnej komorovej tachykardie u pacienta s mechanickou srdcovou podporou – kazuistika

(Catheter ablation of incessant ventricular tachycardia in a patient with mechanical cardiac support: A case report)

Jozef Mikovčáka, Radek Neuwirtha, Jakub Stříteckýb, Marian Brannya 
a Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Syndrom Brugadových – kasuistika, stratifikace rizika a léčba

(Brugada syndrome – Case report, risk stratification and treatment)

Miroslav Derevjaníka, Lucie Šediváb
a Kardiologie na Bulovce s.r.o., Praha, Česká republika
b Antiarytmická jednotka, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Methadone-related QT prolongation and arrhythmic storm in an addicted patient: What weapons to use in a lost war?

Angela Nicotera, Pasquale Crea, Maurizio Cusmà Piccione, Antonio Giordano, Giuseppe Picciolo, Francesco Luzza
Department of Clinical and Experimental Medicine, University Hospital of Messina, Messina, Italy

Modified Warden procedure in adult with partial anomalous pulmonary venous connection after previous atrial septal defect repair

Gianluigi Perria, Francesca Graziania, Piergiorgio Brunoa, Maria Grandinettia, Chiara Lanzilloc, Marta Marzialic, Antonio Amodeob, Massimo Massettia
a Cardiovascular Department, Catholic University – A. Gemelli Hospital, Rome, Italy
b Department of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Bambino Gesù Children’s Hospital, Rome, Italy
c Department of Cardiology, Policlinico Casilino, Rome, Italy

Multiple silent atherosclerotic aneurysms with penetrating ulcer of the aortic arch treated with a hybrid procedure

Francesco Sbrana, Michele Coceani, Angelo Monteleone, Francesca Pignatelli, Christina Petersen, Dante Chiappino, Emilio M. Pasanisi, Sergio Berti
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, Pisa, Italy

Případ invazivní aspergilózy časně po transplantaci srdce

(Invasive aspergillosis following the heart transplantation – A case report)

Július Godavaa,b, Jan Krejčía,b, Petr Hudea,b, Eva Ozábalováa,b, Tomáš Honeka,b, Petr Němecc, Michal Tichýd, Marta Pažourkováe, Lenka Špinarováa,b
a I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – International Clinical Research Center, Brno, Česká republika
b Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika 
c Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
d I. patologicko-anatomický ústav, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
e Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Quadricuspid aortic valve: A case report

Shi-Min Yuana, Song-Li Yanb
a Department of Cardiothoracic Surgery, The First Hospital of Putian, Teaching Hospital, Fujian Medical University, Putian, Fujian Province, China
b Department of Ultrasonography, The First Hospital of Putian, Teaching Hospital, Fujian Medical University, Putian, Fujian Province, China

Anomalous origin of right coronary artery from pulmonary artery with aneurysmal coronary arteries

Michele Galloa, Frida Rizzatib, Massimo Padalinoa, Giovanni Stellina,b
a Pediatric and Congenital Cardiovascular Surgery Unit, Department of Cardiac, Thoracic and Vascular Sciences, University of Padua, Padova, Italy
b Department of Woman and Child’s Health, Department of Cardiac, Thoracic and Vascular Sciences, University of Padua, Padova, Italy

High shear stress on the background of clinical restenosis at the site of step-down phenomenon after drug eluting stent implantation

Csaba Jeneia, Gábor Závodszkyb, György Paálb, Balázs Tarc, Zsolt Kőszegia,c
a Szabolcs – Szatmár – Bereg County Hospitals and University Teaching Hospital, Nyíregyháza, Hungary
b Department of Hydrodynamic Systems, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary
c Institute of Cardiology, University of Debrecen, Debrecen, Hungary

Intercostal artery pseudoaneurysm: A rare complication of coronary angiography*

Mehdi Boussaadaa, Majed Hassinea, Mezri Maatoukb, Mejdi Ben Messaouda, Marouane Mahjouba, Fethi Betbouta, Mondher Gollib, Habib Gamraa
a Cardiology A Department, Fattouma Bourguiba University Hospital, Cardiothrombosis Research Laboratory (LR12SP16), University of Monastir, Tunisia
b Radiology A Department, Fattouma Bourguiba University Hospital, Tunisia
* The authors take responsibility for all aspects of the reliability and freedom from bias of the data presented and their discussed interpretation.

Minimally invasive treatment of a life threatening ruptured thoracic aortic aneurysm

Ivo Petrova, Zoran Stankova, Stefan Stafanovb, Tzvetan Minchevc, Petar Polomskia, Hristo Stojanovd, Galina Kozarovae, Gloria Adama
a Department of Invasive Cardiology, “City Clinic” University Hospital, Sofia, Bulgaria
b Department of Vascular Surgery, “City Clinic” University Hospital, Sofia, Bulgaria 
c Department of Thoracic Surgery, “Tokuda” Hospital, Sofia, Bulgaria
d Department of Anesthesiology, “City Clinic” University Hospital, Sofia, Bulgaria
e Department of Diagnostic Imaging, “City Clinic” University Hospital, Sofia, Bulgaria

Doporučení pro… | Guidelines

Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání z roku 2016.

Připraven Českou kardiologickou společností 

(Summary of the 2016 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Prepared by the Czech Society of Cardiology)

Jindřich Špinara, Jaromír Hradecb, Lenka Špinarovác, Jiří Vítovecc
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika 
b III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika 
c I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika 

Osobnosti

Opustil nás pan profesor MUDr. Karel Horký, DrSc.

Za výbor České kardiologické společnosti
Michael Aschermann

Zemřel prof. MUDr. Pavel Firt, DrSc. (16. 7. 1927–16. 8. 2016)

Jan Pirk

Zpráva o knize

Miloš Táborský et al.: Novinky v kardiologii 2016

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 19. ledna 2016 v kanceláři ČKS v Praze

Zapsali: T. Bracková, M. Táborský, L. Klímová.

Z kongresů, konferencí, symposií

Lipertance – jeden krok v léčbě kardiovaskulárního rizika, aneb nikdy to nebylo jednodušší

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová