ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

Obálka

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah | Contents

Původní sdělení | Original research article

Změny úrovně sekundární prevence po ischemické cévní mozkové příhodě mezi lety 2007 a 2012/2013

(The changes of secondary prevention practice in Czech post-stroke patients between 2007 and 2012/13)

Jiří Vaněka, Otto Mayer jr.a,b, Peter Wohlfahrtc,d, Lenka Kielbergerováe,f, Alena Krajčoviechovác, Jan Bruthansc, Renata Cífkovác,d
a II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika  
b Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň, Česká republika  
c Centrum kardiovaskulární prevence, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Thomayerova nemocnice, Praha, Česká republika
d International Clinical Research Centre, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
e Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
f Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Reducing cardiac after-load by lowering blood viscosity in patients with familial hypercholesterolemia – A pilot study. Possible mechanism for occurrence of anemia in chronic heart failure patients?

Gheorghe A. M. Popa, Menko-Jan de Boera, Anton F. Stalenhoefb
a Department of Cardiology, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands
b Department of Internal Medicine, Division of Vascular Medicine, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands

Plastika trikuspidální chlopně dle De Vegy modifikovanou technikou – časné a střednědobé výsledky

(Tricuspid annuloplasty using De Vega modified technique – Short-term and medium-term results)

Monika Kunová, Radim Frána, František Toušek, Aleš Mokráček, Ladislav Pešl
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika

The impact of cardiac rehabilitation program on anxiety and depression levels after coronary artery bypass graft surgery

Leili Pourafkaria,b, Samad Ghaffaria, Arezou Tajlila, Jafar Shahamfarc, Solmaz Hedayatic, Nader D. Naderb
a Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
b University at Buffalo, Buffalo, NY, United States
c Islamic Azad University, Faculty of Medicine Tabriz Branch, Tabriz, Iran

Right bundle branch block and heart failure: Can a bifocal right ventricular pacing be an alternative to biventricular pacing?

Eraldo Occhetta, Gabriele Dell’Era, Chiara Sartori, Anna Degiovanni, Elisa Maggi, Paolo Marino
Cardiology Department, Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità, Novara, Italy

Geografické rozdíly v dostupnosti transplantace srdce v České republice

(Geographic variation in the access to heart transplantation in the Czech Republic)

Silvia Pasnišinováa, Jan Beneša, Petr Němecb, Helena Bedáňováb, Jan Pirkc, Ivan Máleka, Josef Kautznera, Vojtěch Melenovskýa
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika 
b Centrum transplantační a kardiovaskulární chirurgie, Brno, Česká republika
c Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Elevated systolic pulmonary artery pressure for prediction of myocardial necrosis and right ventricular dysfunction in acute pulmonary embolism*

Karsten Kellera,b, Martin Geyera, Meike Coldeweya,b, Johannes Beulec, Jörn Oliver Balzerd,e,1, Wolfgang Dippoldc,1
a Department of Medicine II, University Medical Center Mainz, Johannes Gutenberg-University Mainz, Mainz, Germany
b Center for Thrombosis and Hemostasis, University Medical Center Mainz, Johannes Gutenberg-University Mainz, Mainz, Germany
c Department of Internal Medicine, St. Vincenz and Elisabeth Hospital Mainz (KKM), Mainz, Germany
d Department of Radiology and Nuclear Medicine, Catholic Clinic Mainz (KKM), Mainz, Germany
e Department of Diagnostic and Interventional Radiology, University Clinic, Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt/Main, Frankfurt, Germany
1 Both authors were co-shared last authors.
* The study was conducted in St. Vincenz and Elisabeth Hospital Mainz (KKM).

Funkční vyšetření trombocytů po akutním infarktu myokardu: korelace mezi použitelnými metodami je nedostatečná

(Platelet function testing after acute myocardial infarction: The correlation among various assays is insufficient)

Radomír Nykla, Jiří Plášekb, Tomáš Fürstc, Jana Fürstovád, Jaromír Gumulece, Karin Licháe, Miroslav Homzab
a Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
b Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava, Česká republika
c Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika
d 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika
e Ústav klinické hematologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Adheze monocytů k endotelu ve vztahu k iniciálním fázím aterogeneze

(Monocyte adhesion to the endothelium is an initial stage of atherosclerosis development)

Soňa Čejková, Ivana Králová Lesná, Rudolf Poledne
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Současný pohled na syndrom posturální tachykardie

(Current look on postural tachycardia syndrome)

Karel Vykoupil
I. interní klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Kardiální kachexie – up-to-date 2015

(Cardiac cachexia – Up-to-date 2015)

Martin Gřiva
Interní klinika, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, Česká republika

Kasuistika | Case report

When is it too late for a correction of an atrial septal defect secundum type in an adult patient?

Stefan Naydenov Naydenova, Nikolay Margaritov Runeva, Emil Ivanov Manova, Rabhat Ahmet Shabania, Temenuga Ivanova Donovaa, Pencho Doychev Kratunkovb
a Department of Internal Diseases “Prof. St. Kirkovich”, Medical University of Sofia, Sofia 1431, Bulgaria
b “St Ekaterina” University Hospital, Sofia 1431, Bulgaria

A case of dynamic segmental saphenous vein graft compression during diastole

Andreas Y. Andreou 
Department of Cardiology, Limassol General Hospital, Limassol, Cyprus 

Acute myocardial infarction due to coronary dissection in early postpartum

Hakan Altay, Didem Oguz, Ersin Doganozu, Seckin Pehlivanoglu 
Department of Cardiology, Baskent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Raritní případ pacientky s opakovanou trombózou mechanické chlopenní náhrady v těhotenství

(Rare case of a patient with recurrent thrombosis of a mechanical valve during pregnancy)

Kateřina Vrkočová, Jiří Plášek, Tomáš Veiser, Miroslav Homza
Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Osobnosti

Zemřel prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (7. 11. 1938–19. 6. 2016)

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.,
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Aktuální sdělení

Čestná členství a ceny České kardiologické společnosti 2016

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

Zpráva o knize

Jiří Kettner, Josef Kautzner et al.: Akutní kardiologie

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Další informace

Závěrečná zpráva ke grantovému projektu České kardiologické společnosti

Abstrakta odborných akcí

18. symposium Pracovní skupiny chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

25.–26. února 2016, hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové