ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

Obálka

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah

Původní sdělení | Original research article

Nákladová analýza telemedicínského sledování pacientů s implantabilními kardiovertery-defibrilátory v podmínkách ČR

(Cost analysis of telemedicine monitoring of patients with implantable cardioverter-defibrillators in the Czech Republic)

Alan Bulavaa,b,c, Ondřej Ošmeraa, Michal Šnoreka, Adam Novotnýa, Ladislav Dušekd
a Kardiocentrum – oddělení kardiologie, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika
b Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká republika
c Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika
d Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republik

Diagnostic value of electrocardiographic (resting and 24-h Holter) monitoring in comparison with NT-proBNP in the differential diagnosis of patients with cardiogenic and neurogenic syncope

Piotr J. Stryjewskia, Agnieszka Kuczajb, Ryszard Braczkowskic, Jadwiga Nesslerd, Ewa Nowalany-Kozielskab 
a Cardiology Department, Chrzanow City Hospital, Poland
b 2nd Department of Cardiology, Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
c Department of Public Health, School of Public Health, Silesian Medical University, Poland
d Coronary Disease Department, Institute of Cardiology, Medical School of Jagiellonian University, John Paul II Hospital, Cracow, Poland

Může normální nález neinvazivních vyšetření (duplexní sonografie karotid a tlakového indexu kotník-paže) predikovat negativní výsledek koronarografie?

(Can normal findings in non-invasive examinations (duplex carotid sonography and ankle brachial pressure index) predict a normal result of coronarography?

Lucia Kocůrkováa, Jan Mrózeka,b, Radim Kryzaa
a Kardiologie, Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
b Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Desetileté výsledky operací dospělých s vrozenou srdeční vadou v Nemocnici Na Homolce v Praze

(Operations of adults with congenital heart disease – Single center experience with 10-year results)

Jana Rubáčková Popelováa, Roman Gebauera, Štěpán Černýa, Petr Pavela, Ferdinand Timkoa, Pavel Jehličkaa, Petr Plášila, Jakub Tomekb, Markéta Tomkováa,c, Ivo Skalskýa
a Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
b Department of Anatomy, Physiology and Genetics, University of Oxford, Oxford, Velká Británie
c Nuffield Department of Medicine, University of Oxford, Oxford, Velká Británie

Přehledový článek | Review article

Current treatment of left main coronary artery disease

Lucian M. Predescua,b, Lucian Zarmaa, Pavel Platona,b, Marin Postua, Adrian Bucsaa, Marian Croitorua, Dan E. Deleanua, Carmen Ginghinaa,b
a Emergency Institute for Cadiovascular Diseases “Prof. Dr. C. C. Iliescu”, Bucharest, Romania
b University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest, Romania

Echokardiografie a srdeční resynchronizační léčba

(Echocardiography and cardiac resynchronization therapy)

Josef Marek, Jana Gandalovičová, Eva Kejřová, Miroslav Pšenička, Aleš Linhart, Tomáš Paleček
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Odborné stanovisko | Expert consensus statement

Antitrombotická léčba u pacientů podstupujících elektrofyziologické a implantační výkony: odborné stanovisko European Heart Rhythm Association.

Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností 

(Antithrombotic management in patients undergoing electrophysiological procedures: A European Heart Rhythm Association (EHRA) position document. Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology)

Miloš Táborskýa, Martin Fialab, Miroslav Novákc
a I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, Třinec, Česká republika
c I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Kasuistika | Case report

Nediagnostikovaná tandemová stenóza arteria carotis interna – kasuistika

(Undiagnosed tandem stenosis of the internal carotid artery – A case report)

Hana Pluháčkováa,b, Robert Staffaa,b, Tomáš Novotnýa,b, Zdeněk Kříža, Jan Bučeka,b
a II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
b Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Images in cardiology

Multimodality imaging of right ventricular outflow tract obstruction in hypertrophic cardiomyopathy

Giulio Pratia,b Daisy Pavonia, Gaetano Nuciforaa
a Division of Cardiology, University Hospital “Santa Maria della Misericordia”, Udine, Italy 
b Postgraduate School of Cardiovascular Sciences, University of Trieste, Trieste, Italy

Osobnosti

Vzpomínka na profesora MUDr. Františka Kölbela, DrSc.

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

Aktuální sdělení

Jaká bude budoucnost specializačního vzdělávání kardiologů v České republice?

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC; 
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA; 
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Zpráva o knize

Jan Mach: Medicínské právo – co a jak. Praktické rady pro lékaře a zdravotníky

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 25. listopadu 2015 v salonku hotelu Diplomat v Praze

Zapsali: L. Klímová, M. Táborský, T. Bracková