ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah

Úvodník | Editorial

Role neurologa u akutní ischemické cévní mozkové příhody

(The role of neurologist in acute ischemic stroke)

Aleš Tomek
Neurologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Acute stroke intervention: The heart of the matter

L. Nelson Hopkinsa,b,c
a Departments of Neurosurgery and Radiology, Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, and Toshiba Stroke and Vascular Research Center, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, NY, USA
b Department of Neurosurgery, Gates Vascular Institute, Kaleida Health Systems, Buffalo, NY, USA
c Jacobs Institute, Buffalo, NY, USA

Proč jsme zvolili problematiku cévních mozkových příhod do speciálního čísla Cor et Vasa?

(Why special issue of Cor et Vasa dedicated to stroke?)

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Klíčová poselství severoamerických doporučených postupů (z USA a Kanady) ohledně včasné péče o pacienty s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou pro rok 2015: zaostřeno na endovaskulární terapii

(The key messages from 2015 North American (US and Canada) Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: Focus on endovascular treatment)

Petr Widimský
Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Mechanical thrombectomy: Stent retrievers vs. aspiration catheters

Andrew A. Fanousa,c, Adnan H. Siddiquia,b,c,d,e
a Department of Neurosurgery, Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, NY, USA
b Department of Radiology, Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, NY, USA
c Department of Neurosurgery, Gates Vascular Institute at Kaleida Health, Buffalo, NY, USA 
d Toshiba Stroke and Vascular Research Center, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, NY, USA 
e Jacobs Institute, Buffalo, NY, USA

Původní sdělení | Original research article

Stent or balloon: How to treat proximal internal carotid artery occlusion in the acute phase of ischemic stroke? Results of a short survey

Petr Widimskýa, Boris Kožnara, Mark Abelsonb, Peter Blaškog, Peter Lanzerc, Mikael Mazighii, Martijn Meuwissend, Václav Procházkae, Horst Sieverth, Joost de Vriesj, L. Nelson Hopkinsf
a Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Vergelegen Medi Clinic, Somerset West and Groote Schuur Hospital, University of Cape Town, South Africa 
c Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen, Germany 
d Amphia Ziekenhuis, Breda, The Netherlands 
e Radiodiagnostický ústav, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika 
f University at Buffalo, United States of America
g Kardiocentrum Nitra, Nitra, Slovenská republika 
h Cardiology Center, Frankfurt am Main, Germany 
i Hôpital Lariboisière, Paris, France 
j Radboud University, Nijmegen, The Netherlands

Přehledový článek | Review article

The selections of acute stroke patients for catheter based intervention

Talip Asil, Tugce Ozdemir Gultekin 
Bezmialem Vakıf University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Turkey 

Úvodník | Editorial

Kolik let bude trvat, než budou nová doporučení pro léčbu akutních ischemických iktů zavedena do široké reálné praxe pro všechny nemocné v Evropě?

(How many years it will take to implement the new stroke guidelines for the benefit of all suitable patients with acute ischemic stroke in Europe?)

Petr Widimský
Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Role of CT perfusion in acute stroke management

Stephan A. Municha,d,e, Hakeem J. Shakir,a,d, Kenneth V. Snydera,b,c,d,e,f
a Department of Neurosurgery, Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, NY, USA
b Department of Radiology, Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, NY, USA
c Department of Neurology, Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, NY, USA
d Department of Neurosurgery, Gates Vascular Institute at Kaleida Health, Buffalo, NY, USA
e Department of Neurosurgery, Rush University Medical Center, Chicago, IL, USA
f Toshiba Stroke and Vascular Research Center, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, NY, USA

Původní sdělení | Original research article

The importance of time: Time delays in acute stroke

Giuseppe Marchesea, Bohumír Procházkab, Petr Widimskýc
a Department of Cardiology, University Hospital of Verona, Italy
b Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika
c Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Úvodník | Editorial

Čas pre mozog

(Time for brain)

Ivan Vulev
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, Slovenská republika

Původní sdělení | Original research article

Simultánní revaskularizace myokardu a karotická endarterektomie

(Simultaneous coronary and carotid revascularisation)

Jiří Ničovskýa,b, Jiří Ondrášeka, Pavel Pilera,b, Robert Wágnera,b, Tomáš Ostřížeka, Vladimír Horvátha,b, Petr Němeca,b
a Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
b Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Impact of different perioperative intraluminal shunt insertion methods on final patient outcomes after carotid endarterectomy in a sample of 250 patients

Pavel Hanineca, Filip Šámala, Tomáš Peiskerb, Richard Brzeznyc
a Neurochirurgická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
c Neurologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, Kladno, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Kardiochirurgické intervence v rámci prevence cévních mozkových příhod u pacientů s fibrilací síní

(Cardiac surgery interventions for stroke prevention in patients with atrial fibrillation)

Petr Budera, Zbyněk Straka 
Kardiochirurgická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Perkutánní uzávěr ouška levé síně v prevenci cévních mozkových příhod

(Percutaneous closure of left atrial appendage for stroke prevention)

Petr Neužila,b, Tomáš Mráza,b, Jan Petrůa,b, Pavel Hálaa,b, Martin Matesa,b, Petr Kmoníčeka,b, Milena Prokopováa,b, Vivek Y. Reddya,b 
a Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
b Mount Sinai Medical Center, New York, NY, USA

Význam echokardiografie v diagnostice kardioembolizačních zdrojů ischemické cévní mozkové příhody

(The role of echocardiography in patients after ischemic stroke)

Martin Hutyraa, Luděk Pavlůa, Daniel Šaňákb, Jan Přečeka, Martin Köcherc, Zbyněk Tüdösc, Tomáš Skálaa, Ondřej Moraveca, David Vindiša, Miloš Táborskýa
a I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b Neurologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
c Radiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Sonografie karotid v primární a sekundární prevenci cévní mozkové příhody

(Carotid ultrasound in primary and secondary prevention of stroke) 

Alena Lorenzováa,b
a III. interní klinika – kardiologická, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Corintez, s.r.o., kardiologická a interní ambulance, Praha, Česká republika

Úloha hypertenze v primární prevenci cévních mozkových příhod

(The role of arterial hypertension in the primary prevention of stroke)

Jiří Widimský
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

A case of successful interventional treatment in acute basilar artery occlusion

Ivo Petrov, Marko Klissurski, Sevim Halibryam, Galina Georgieva-Kozarova, Vesela Stoynova
City Clinic Cardiology Center University Hospital, 127 Okolovrasten pat Street, 1407 Sofia, Bulgaria

Ze života společnosti

MUDr. Karel Roztočil, CSc., předseda České angiologické společnosti, se v březnu 2016 dožil 75 let

MUDr. Jiří Spáčil, CSc., MUDr. Alena Broulíková, CSc.

Zpráva o knize

Jan Václavík: Obtížně léčitelná hypertenze

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Dopis redakci

Zamyšlení nad knihou prof. MUDr. J. Kautznera, CSc., a doc. V. Melenovského, Ph.D., Srdeční selhání (Mladá fronta, 2015) a recenzí prof. MUDr. J. Petráška, DrSc.

MUDr. Pavel Jerie
Leymenstrasse 49, CH-4153 Reinach/BL, Švýcarsko

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 20. října 2015 v kanceláři ČKS v Praze

Zapsali: L. Klímová, M. Táborský, T. Bracková