ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah

Pokyny autorům | Guide for authors

Pokyny autorům

Úvodník | Editorial

Antidotum dabigatranu idarucizumab již můžeme využívat v praxi

(Dabigatran antidote idarucizumab has come to clinical practice)

Jan Václavík
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Doporučení pro… | Guidelines

Souhrn Doporučení ESC 2015 pro léčbu pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevací úseku ST.

Připraven Českou kardiologickou společností

(Summary of the 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Prepared by the Czech Society of Cardiology)

Petr Widimskýa, Richard Rokytab, Ota Hlinomazc
a Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
c  I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií a prevenci náhlé srdeční smrti – 2015.

Připraven Českou kardiologickou společností 

(Summary of the 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. Prepared by the Czech Society of Cardiology)

Josef Kautznera, Pavel Osmančíkb
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b III. interní-kardiologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu onemocnění perikardu z roku 2015.

Připraven Českou kardiologickou společností

(Summary of 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Prepared by the Czech Society of Cardiology)

Aleš Linharta, Petr Toušekb
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b III. interní-kardiologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu infekční endokarditidy, 2015.

Souhrn vypracovaný Českou kardiologickou společností

(2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis. Summary document prepared by the Czech Society of Cardiology)

Kateřina Linhartováa, Jiří Benešb, Pavel Gregorc
a Kardiochirurgické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
b Klinika infekčních nemocí, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce, Praha, Česká republika
c III. interní-kardiologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika 

Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti/Evropské respirační společnosti pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze, verze 2015.

Stručný přehled vypracovaný Českou kardiologickou společností

(2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Summary document prepared by the Czech Society of Cardiology)

Michael Aschermanna, Pavel Jansaa, Martin Hutyrab
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Aktualizovaná Praktická doporučení European Heart Rhythm Association pro použití nových perorálních antikoagulancií u pacientů s nevalvulární fibrilací síní.

Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností 

(Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation: Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology) 

Robert Čiháka, Luděk Hamanb, Miloš Táborskýc
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
c I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Odborné stanovisko | Expert consensus statement

Odborné stanovisko k periprocedurální antikoagulační a protidestičkové léčbě u plánovaného bronchoskopického vyšetření

(Expert consensus statement for periprocedural anticoagulation and antiplatelet therapy in elective bronchoscopy)

Petr Jakubeca, Vítězslav Koleka, Dmitry Rakitaa, Ondřej Sobotíka, Miloš Táborskýb, Jana Rubáčková Popelováb, Robert Čihákb
a Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
b Česká kardiologická společnost

Zpráva o knize

Roman Remeš, Silvia Trnovská a kolektiv: Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Zdeněk Vyhlídal: Kdybych tě znovu volal, už se neotáčej…

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Zpráva z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 15. září 2015 v kanceláři ČKS v Brně

Zapsali: M. Táborský, T. Bracková