ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Zápis ze členské schůze České kardiologické společnosti konané 24. 5. 2015 v Brně

Celý článek

Zprávy z ČKS

 1. Prof. P. Widimský informoval členy o činnosti ČKS za uplynulý rok 2014. Zpráva tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 2. Prof. J. Janoušek prezentoval zprávu o činnosti pracovních skupin ČKS za rok 2014. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
 3. Prof. J. Vítovec přednesl zprávu o hospodaření ČKS za rok 2014. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 
 4. Prof. J. Špinar přednesl zprávu Revizní komise. Zpráva Revizní komise je přílohou tohoto zápisu.
 5. Prof. Widimský informoval členy výboru o návrhu změny Stanov České kardiologické společnosti. Stanovy jsou součástí tohoto zápisu. 
 6. Předseda nechal hlasovat o předložených zprávách. Výsledek hlasování:
  • Zpráva o činnosti (vč. pracovních skupin) za rok 2014 byla schválena (pro: 91 přítomných členů, proti: 0, zdrželi se: 0).
  • Zpráva o hospodaření za rok 2014 byla schválena (pro: 93 přítomných členů, proti: 0, zdrželi se: 1).
  • Revizní zpráva za rok 2014 byla schválena (pro: 94 přítomných členů, proti: 0, zdrželi se: 2).
  • Změna stanov byla schválena (pro: 94 přítomných členů, proti: 0, zdrželi se: 5).
  • Poté předsedající schůzi ukončil.

V Brně 24. 5. 2015 

Předseda ČKS prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, místopředseda ČKS prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC 

Zapsala: Terezie Bracková, sekretářka ČKS