ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Josef Veselka, Vilém Rohn a kolektiv autorů: Kardiovaskulární medicína

Celý článek

Zpráva o knize

Josef Veselka, Vilém Rohn a kolektiv autorů: Kardiovaskulární medicínaPraha: Kardiologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, online [1. 9. 2015]
E-kniha, [dokument ve formátu PDF – komprimovaný ZIP], 
Brno: FAMA, 2015, dostupná z: http://www.kv-medicina.eu/ 
ISBN 978-80-88056-00-3. 
Stažení bezplatné. 

Ačkoliv náš časopis Cor et Vasa přinesl v rubrice Zpráva o knize informace již o několika desítkách knih, tentokrát je to poprvé, co bude referováno o e-knize. Iniciátoři této moderní formy knihy jsou prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., přednosta Kardiologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, a doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc., přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole. Kardiovaskulární medicína je dílem dvacetičlenného kolektivu kardiologů a kardiochirurgů. Byla vydána pouze v elektronické formě, jako „papírová“ kniha nevychází a nevyjde. Zájemce si ji může (jednou) stáhnout z www stránek, a to bezplatně. Kniha je sice deklarována jako učebnice společného předmětu kardiologie + kardiochirurgie z curricula pro studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ale její záběr je daleko širší. A tak, zatímco všechny předchozí kardiologie byly „papírové“ knihy, tato jako první (u nás) je k dispozici v elektronické formě, a pokud se nemýlím, je to současně první učebnice klinického oboru prezentovaná v elektronické formě. 
Tato moderní forma však není to jediné, co autoři Kardiovaskulární medicíny nabízejí.
Až doposud psali učebnice kardiologie jen kardiologové. Tentokrát je tomu jinak. Kniha je společným dílem kardiologů, angiologů a kardiochirurgů. Je také pedagogickým pokusem o syntézu poznatků více oborů, o niž se (mnohdy neúspěšně) generace pedagogů snaží.
Jaký je obsah a rozsah knihy? Na 366 stranách (při tisku formátu A4) je kompletní látka, kterou autoři vybrali pro pregraduální studium. Je rozložena do 45 samostatných kapitol různého rozsahu, autoři se snažili dodržet pevnou vnitřní strukturaci tak, jak je u učebnic obvyklé. Text je psán většinou dobrou češtinou, lehce se čte a bude se i dobře pamatovat. Je doplněn velkým množstvím tabulek (110) a bohatě ilustrován několika sty (300) obrázků. Ty představují současné nejmodernější diagnostické i terapeutické metody. Elektronické zpracování umožnilo nejen vysoce kvalitní vizualizaci statických jevů, ale i až doposud nerealizovatelné znázornění kineticky probíhajících jevů. Volitelné videosekvence (70) tak představují např. provedení echokardiografického vyšetření, koronární angiografii s průtokem kontrastní látky koronárním řečištěm a jeho patologiemi nebo provedení perkutánní transluminální valvuloplastiky apod. Škoda, že nebyly nahrány také poslechové nálezy u některých vrozených i získaných chlopenních vad.
Tvorbu této jistě náročné e-knihy svěřili editoři nakladatelství Facta Medica z Brna. To se tohoto pionýrského úkolu zhostilo s pečlivostí jemu vlastní.

Co napsat závěrem?
Poděkování patří jak oběma editorům, prof. Veselkovi a doc. Rohnovi, za šťastný nápad i odvahu realizovat tuto „vydavatelskou“ koncepci, tak i autorskému kolektivu, který materiály této knihy připravil. Také poděkovat za výzvu, kterou určitě tato e-kniha je. Jde o výzvu především pro velká nakladatelství (Mladá fronta, Galén, Grada Publishing, Maxdorf, Triton), aby zvážila výrobu (aspoň některých) učebnic ve formě e-knih, i když by jejich použití mohlo být diferencovaně zpoplatněno. Ale i o výzvu pro další autory: zvažujte nejen obsah, ale i formu zamýšlené učebnice: e-kniha není výkřikem módy, ale především účinnou moderní pedagogickou pomůckou.  
Přeji Kardiovaskulární medicíně u našich čtenářů úspěch – zaslouží si to!

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, e-mail: jan.petrasek@lf1.cuni.cz