ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Josef Kautzner, Vojtěch Melenovský et al.: Srdeční selhání, aktuality pro klinickou praxi

Celý článek

Zpráva o knize

Josef Kautzner, Vojtěch Melenovský et al.: Srdeční selhání, aktuality pro klinickou praxiPraha: Mladá fronta, edice Postgradulní medicína, 2015, 366 s. 
Vydání první, formát 240 × 160 mm, pevná vazba bez přebalu, lesklá, barevný výtisk. ISBN 978-80-204-3573-6. 
Cena 490 Kč.

Nevím, proč si prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie pražského IKEM, vybral právě téma srdeční selhání. Ať už proto, že se na našem knižním trhu delší čas toto téma neobjevilo, nebo proto, že jej inspirovaly stovky nemocných s tímto onemocněním, kteří jeho ústavem prošli. Vždyť žádné jiné pracoviště u nás neléčilo tak velký počet nemocných – každý pacient čekající na transplantaci srdce nebo již po transplantaci měl tuto diagnózu. Právě z tohoto důvodu má toto pracoviště „morální i odborné právo“ o tomto stavu psát. A ze stejného důvodu si mohl prof. Kautzner „dovolit“, aby monografii napsali jen pracovníci IKEM.
Odborný text tvoří 21 samostatných kapitol různého obsahu i rozsahu. Jsou uvedeny v tomto pořadí: 1. Definice a diagnóza srdečního selhání (15 s.), 2. Epidemiologie srdečního selhání (9 s.), 3. Využití biomarkerů v diagnostice srdečního selhání (15 s.), 4. Zobrazovací metody u srdečního selhání (26 s.), 5. Akutní srdeční selhání (17 s.), 6. Srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí (16 s.), 7. Srdeční selhání na podkladě onemocnění chlopní a ischemické choroby srdeční: indikace chirurgické a intervenční léčby (12 s.), 8. Kardiomyopatie a myokarditidy (33 s.), 9. Význam a léčba přidružených onemocnění u pacientů se srdečním selháním (22 s.), 10. Plicní hypertenze a srdeční selhání (14 s.), 11. Farmakoterapie srdečního selhání (19 s.), 12. Srdeční resynchronizační léčba (15 s.), 13. Prevence náhlé srdeční smrti (10 s.), 14. Antikoagulační terapie u srdečního selhání (12 s.), 15. Fibrilace síní jako příčina nebo komplikace srdečního selhání (12 s.), 16. Komorové arytmie jako příčina či komplikace srdečního selhání (15 s.), 17. Pokročilé srdeční selhání – kdy zvažovat indikaci k transplantaci srdce? (16 s.), 18. Mechanické srdeční podpory v léčbě terminálního srdečního selhání (17 s.), 19. Transplantace srdce a posttransplantační péče (31 s.), 20. Telemedicína u pacientů se srdečním selháním (8 s.). Poslední odbornou kapitolou je Genetika srdečního selhání (16 s.). Následují krátký český a anglický souhrn, seznam zkratek (10 s., celkem 290 zkratek!) a poměrně stručný rejstřík (4 s.). Odborný text je doplněn 75 tabulkami a ilustrován 80 většinou barevnými obrázky.
Až na dvě (8, 19), mají kapitoly přiměřený rozsah. Text je psán dobrou češtinou a nikde si neprotiřečí (výhoda autorů jednoho pracoviště). Po informační stránce je text vesměs na vysoké úrovni. Tomu odpovídá i literatura, jež je uváděna za každou kapitolou, často s vročením 2014. Přesto však nebylo téma vyčerpáno beze zbytku (editoři si toho jsou vědomi a uvádějí to v předmluvě). Nebyla uvedena témata paliativní péče a péče o nemocné s ICHS v terminálním stadiu, problematika domácí péče, etická specifika a spirituální péče o nemocné se srdečním selháním ani psychologická péče o nemocné a rodinné příslušníky. Určitě by je zvláště ambulantní kardiologové i internisté (ale třeba i organizátoři) uvítali: byly by nejen stimulem, ale i návodem „jak na to“. Vždyť nemocní s chronickým srdečním selháním jsou a budou po většinu času ambulantními nemocnými.

Komu je kniha určena a komu ji doporučit?
Kniha je určena především kardiologům, klinickým i ambulantním, internistům, intenzivistům i těm, kteří se s nemocnými se srdečním selháním setkávají. Některé kapitoly mohou poopravit názor na srdeční selhání také praktickým lékařům jak pro dospělé, tak pro děti a dorost.
A protože kniha má mimořádnou odbornou úroveň, mohu ji všem, kteří se touto problematikou zabývají, doporučit.

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, e-mail: jan.petrasek@lf1.cuni.cz