ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Eva Chytilová a kol.: Cévní přístupy pro hemodialýzu

Celý článek

Zpráva o knize

Eva Chytilová a kol.: Cévní přístupy pro hemodialýzuPraha: Mladá fronta, edice Aeskulap, 2015, 192 s. 
Vydání první, formát 220 × 150 mm, vázaný výtisk, barevný. 
ISBN 978-80-204-3657-3. 
Cena 420 Kč

Cévní přístup pro hemodialýzu hraje pro nemocné v chronickém dialyzačním programu velmi významnou roli. Musí splňovat řadu anatomických i fyziologických kritérií. Závisí na něm další osud dialyzovaných. Není překvapující, že si tato problematika „jednoho místa“ vynutila v roce 2010 založení specializované odborné společnosti. Podnět k jejímu vzniku dalo interdisciplinární pracoviště ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Jeho pracovnice MUDr. Eva Chytilová, Ph.D., se ujala úkolu pořadatelky této knihy. K napsání některých kapitol přizvala dalších sedm autorů, většinou pracovníků Všeobecné fakultní nemocnice, kteří se podílejí na léčbě nemocných s renální insuficiencí.
Odborný obsah knihy je rozdělen do sedmi samostatných kapitol různého rozsahu i obsahu. Jsou uvedeny v tomto pořadí: 1. Chirurgie arteriovenózních zkratů (35 s.), 2. Anestezie u cévních přístupů (11 s.), 3. Nefrologická péče o arteriovenózní zkrat (22 s.), 4. Centrální žilní katétry pro dialýzu (24 s.), 5. Monitorování cévních přístupů (39 s.), 6. Angiografické zobrazení a intervenční výkony (20 s.). Sedmou a poslední odbornou kapitolou je Duplexní dopplerovská ultrasonografie arteriovenózních zkratů (19 s.). Následují atlas Cévní přístupy pro hemodialýzu, krátký anglický souhrn, seznam (některých) použitých zkratek a zkratek použitých v atlasu Cévní přístupy pro hemodialýzu. Knihu zakončuje rozsahem přiměřený rejstřík (4 s.) s uspořádáním hesel v úrovni 1. stupně podřazenosti, v němž se ale nebude dobře hledat. Text je příkladně bohatě ilustrován 87 barevnými obrázky (jeden obrázek na dvě strany) velmi dobré kvality a 24 přehlednými tabulkami a ještě další významná fakta jsou (bez číslování) na barevném podkladě.
Literatura je uváděna za každou kapitolou, je většinou přiměřeného rozsahu a aktuální, poslední vročení u některých kapitol udává rok 2014. České prameny nebyly opomenuty.
Kniha avizovanou problematiku vyčerpává. Činí to kvalifikovaným způsobem, především proto, že autoři pouze neshrnují literární data, ale mají rozsáhlé vlastní zkušenosti. Text je psán vesměs dobrou češtinou a lehce se čte.
V oddílech Literatura a Rejstřík jsem postrádal větší redakční pečlivost.

Komu knihu doporučit?
Kniha bude jistě přínosná nejen pro nefrology, ale i cévní chirurgy, angiology, intervenční radiology, ultrasonografisty a také pro techniky a sestry pracující v dialyzačních centrech.
Věřím, že ti všichni ji uvítají, vždyť je to první kniha s touto problematikou, která byla v České republice vůbec vydána. A vznikla s nadšením a ve spolupráci lékařů různých odborností, které spojuje odborný zájem o hemodialyzované pacienty.

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, e-mail: jan.petrasek@lf1.cuni.cz