ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah

Úvodník | Editorial

Speciální číslo věnované zobrazovacím metodám

(Special issue dedicated to imaging methods)

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republik

Přehledový článek | Review article

The role of imaging in coronary artery disease – What do the ESC guidelines say

Michal Tendera, Wojciech Wojakowski
3rd Department of Cardiology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Echokardiografie u ischemické choroby srdeční

(Echocardiography in coronary artery disease)

Regina Votavováa, Anna Linhartováb, Josef Koříneka, Josef Mareka, Aleš Linharta
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika 
b Fakulta umění Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika 

Koronarografie – veterán ve skvělém stavu

(The coronary angiography – An old-timer in great shape)

Viktor Kočka
Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

CT koronarografie

(Coronary CT angiography)

Petr Kuchynkaa,b, Lukáš Lambertc, Vladimír Černýc, Josef Mareka, David Ambroža, Barbara Anna Daneka, Aleš Linharta
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b Mezinárodní centrum klinického výzkumu – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
c Radiodiagnostická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika 

The use of coronary artery calcium scanning in detection and risk stratification of coronary artery disease

Zofia Parma
3rd Division of Cardiology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Intravascular ultrasound, optical coherence tomography and near infrared spectroscopy

Tomasz Roleder, Wojciech Wojakowski 
3rd Department of Cardiology, Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland

Myocardial perfusion imaging in coronary artery disease

Magdalena Kostkiewicza,b
a Department of Cardiovascular Diseases, Jagiellonian University, Collegium Medicum, Hospital John Paul II, Krakow, Poland
b Department of Nuclear Medicine, Hospital John Paul II, Jagiellonian University, Collegium Medicum, Krakow, Poland

Imaging in coronary artery disease. Cardiac magnetic resonance.

Mateusz Śpiewak
Magnetic Resonance Unit, Department of Radiology, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland

Multimodality imaging in coronary artery disease – “The more the better?”

Simon Greulich, Udo Sechtem
Division of Cardiology, Robert Bosch Medical Center, Stuttgart, Germany

Elektroanatomické mapování nejen v elektrofyziologii

(Electromechanical mapping in electrophysiology and beyond)

Tomáš Skála, Miloš Táborský
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Další informace

Trombolytická léčba u pacientů se submasivní plicní embolií (plicní embolií s intermediárním rizikem). Studie PEITHO uveřejněna

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze členské schůze České kardiologické společnosti konané 24. 5. 2015 v Brně

Zapsala: Terezie Bracková, sekretářka ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 9. června 2015 v kanceláři ČKS v Praze

Zapsali: M. Táborský, L. Klímová, T. Bracková

Aktuální sdělení

Současné možnosti léčby chronické tromboembolické plicní hypertenze

Pavel Jansaa, David Ambroža, Michael Aschermanna, Jaroslav Lindnerb, Aleš Linharta
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, Centrum pro plicní hypertenzi, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Z kongresů, konferencí, symposií

Dabigatran s hrazenou indikací léčby TEN a přesvědčivými výsledky z reálné praxe v prevenci CMP u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová

Zpráva o knize

Josef Veselka, Vilém Rohn a kolektiv autorů: Kardiovaskulární medicína

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Eva Chytilová a kol.: Cévní přístupy pro hemodialýzu

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Josef Kautzner, Vojtěch Melenovský et al.: Srdeční selhání, aktuality pro klinickou praxi

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Rubrika kardiologických sester

Kvalita života pacientů s chronickým srdečním selháním

Jana Haluzíkováa, Martina Hrubáb
a Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Opava, Česká republika 
b Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika