ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah

Úvodník | Editorial

Krátký přehled historie kardiovaskulární chirurgie

(Short overview of the history of cardiovascular surgery)

Michael Aschermanna, Petr Němecb
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, Kardiovaskulární centrum, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika 
b Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Neodkladná chirurgická revaskularizace myokardu v léčbě akutního koronárního syndromu – naše výsledky a trendy v posledních osmi letech

(Immediate coronary artery bypass graft surgery for acute coronary syndrome – Outcomes and trends over the past eight years)

Jiří Bártaa, Radim Bráta, Jaroslav Gaja, Martin Koleka, Kamil Novobílskýb, Martin Porzerc
a Kardiochirurgické centrum, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika 
b Kardiologie, Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
c Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Minimálně invazivní implantace levostranné mechanické srdeční podpory HeartWare HVAD

(Minimally invasive implantation of left ventricular assist device HeartWare HVAD)

Vladimír Horvátha,b, Jiří Ondrášeka, Petr Filaa,b, Jiří Slavíka, Helena Bedáňováa,b, Petr Pokornýa, Petr Pavlíka, Jan Krejčíb, Marek Orbana,b, Petr Němeca,b
a Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
b Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Retrospektivní analýza hlubokých poruch hojení podélné střední sternotomie

(A retrospective analysis of deep sternal wound infections after longitudinal median sternotomy)

David Nešpor, Jiří Fabián, Petr Němec
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Kombinované srdeční operace s resekčními výkony na plicích

(Simultaneous cardiac surgery with pulmonary resection)

Petr Šantavýa, Marek Szkorupab, Tomáš Bohanesb, Vladimír Lonskýa
a Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b I. chirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Pětileté zkušenosti se srdečními operacemi u pacientů závislých na dialýze

(Five-year experience with cardiac surgery procedures in dialysis-dependent patients)

Aleš Klváček, Petr Šantavý, Ondřej Zuščich, Jakub Konečný, Roman Hájek, Vladimír Lonský 
Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Význam pitvy v srdeční chirurgii

(Value of autopsy in cardiac surgery)

Petr Němec, Petr Fila, Jan Štěrba, Jiří Černošek 
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Jak postupovat u nádorového trombu v dolní duté žíle při renálním karcinomu

(How to proceed in the case of a tumour thrombus in the inferior vena cava with renal cell carcinoma)

Bohuslav Čertík, Vladislav Třeška, Jiří Moláček, Richard Šulc 
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Význam a současné trendy endovaskulárního programu – zkušenosti jednoho centra

(The importance of and current trends in the endovascular program – A single center experience)

Petr Šedivýa, Khaled El Sammana, Helena Přindišováb, Petr Štádlera 
a Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
b Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika 

Aortoenterální a protézoenterální píštěl – závažná náhlá příhoda břišní

(An aortoenteric and a graft-enteric fistulae – A severe acute abdominal event)

Jiří Moláčeka,c, Vladislav Třeškaa,c, Bohuslav Čertíka,c, Jan Baxab,c, Karel Houdeka,c, Václav Opatrnýa
a Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
b Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
c Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň, Česká republika

Endarterektomie plicnice současně s další kardiochirurgickou operací: sedmiletá retrospektivní analýza

(Pulmonary endarterectomy combined with cardiac surgery: A 7-year retrospective analysis)

Jaroslav Lindnera, David Ambrožb, Róbert Novotnýa, Matúš Nižňanskýa, Iveta Šimkovác, Marcela Boháčekovác, Ondrej Pechad, Pavel Jansab
a II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
c Klinika kardiológie a angiológie, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, Slovenská republika
d Technologické centrum Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika 

Prvotní zkušenosti s dispenzarizací pacientů po endovaskulární léčbě výdutí břišní aorty pomocí ultrazvukového vyšetření s kontrastem

(Initial experience of follow up of patients after the endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms using contrast-enhanced ultrasound)

Karel Houdeka, Vladislav Třeškaa, Bohuslav Čertíka, Hynek Mírkab, Eva Korčákováb, Jiří Moláčeka, Richard Šulca, Miloslav Čechuraa
a Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
b Klinika zobrazovacích metod, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Incidence ruptury malých aneurysmat břišní aorty, vliv komorbidit a naše zkušenosti s predikcí ruptury založené na určení napětí cévní stěny

(Incidence of small abdominal aortic aneurysms rupture, impact of comorbidities and our experience with rupture risk prediction based on wall stress assessment)

Luboš Kubíčeka,b, Robert Staffaa,b, Robert Vlachovskýa,b, Stanislav Polzerc, Peter Kružliakd
a II. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
b Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
c Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Vysoké učení technické, Brno, Česká republika 
d I. interní kardioangiologická klinika, Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Osmileté zkušenosti s thorakoskopickou chirurgickou ablací izolované fibrilace síní v Kardiocentru Královské Vinohrady – vývoj metodiky a indikací a souhrn výsledků

(Eight years experience with thoracoscopic surgical ablation of stand-alone atrial fibrillation in Cardiocenter Kralovske Vinohrady – The evolution of methods and indications and summary of the results)

Petr Buderaa, Pavel Osmančíkb, David Talaveraa, Richard Fojta, Dalibor Heřmanb, Tomáš Vaněka, Petr Brůčeka, Zbyněk Strakaa
a Kardiocentrum, Kardiochirurgická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Kardiocentrum, III. interní-kardiologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Periprocedurální antitrombotická medikace u akutní ischemické cévní mozkové příhody řešené katetrizační trombektomií. Přehled

(Periprocedural antithrombotic medication in acute ischemic stroke treated by catheter-based thrombectomy. A review)

Petr Widimský
Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

A pragmatic approach in aiming to do the right things in patients with thoracic aortic pathology involving the aortic arch

Martin Czerny
Department of Cardiovascular Surgery, University Heart Center Freiburg-Bad Krozingen, Freiburg, Germany

Vývoj chirurgické léčby aortální nedomykavosti

(A history of the surgical treatment of aortic regurgitation)

Pavel Žáček, Jan Vojáček, Jan Dominik, Jan Harrer
Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Ze života společnosti

Životní jubileum prof. Jiřího Widimského

Vladimír Staněk

Významné životní jubileum prof. MUDr. Jiřího Widimského, DrSc.

Bohuslav Ošťádal

Pan profesor Jiří Widimský se dožívá životního jubilea

Michael Aschermann

Mr. Jaroslav Stark, MD, FRCS, FACS, FACC–The icon of World’s paediatric cardiac surgery turned eighty

Jan Marek
Michael Aschermann

Aktuální sdělení

Profesor MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., předsedou International Academy of Cardiovascular Sciences

Michael Aschermann

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., slaví životní jubileum

Michael Aschermann

Profesor Josef Veselka slaví 50. narozeniny

Michael Aschermann

Historické ohlédnutí

Historie České kardiologické společnosti a hlavní mezníky kardiologie

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Osobnosti

K nedožitému jubileu Prokopa Málka

Mgr. Jaroslav Hořejší

Zpráva o knize

Novinky v léčbě poranění srdce

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Urgentní příjem. Nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení akutního příjmu

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Advertorial

Zmírnění příznaků a ochrana myokardu při léčbě Preductalem MR u pacientů s reziduální anginou pectoris po PCI

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Klinická kasuistika: reziduální angina pectoris po léčbě infarktu myokardu perkutánní revaskularizací

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Jak studie IMPROVE-IT změnila preventivní kardiologii? Ezetimib snižuje kardiovaskulární riziko. A nejen to

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Nové požadavky na zajištění kardiovaskulárně bezpečné léčby pacientů s diabetem 2. typu

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 26. listopadu 2014 v salonku Prague A hotelu Diplomat v Praze

Zapsali: P. Widimský, T. Bracková, L. Klímová

Rubrika kardiologických sester

Posúdenie rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u žien po menopauze

Monika Labudová, Andrea Botíková, Silvia Puteková
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovateľstva, Trnavská Univerzita v Trnave, Trnava