ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah

Původní sdělení | Original research article

Klinická charakteristika a osud pacientů hospitalizovaných pro podezření na akutní koronární syndrom, u nichž nebyla diagnóza AKS potvrzena: výsledky registrů CZECH-1 a CZECH-2

(Outcomes of patients hospitalized for suspected acute coronary syndrome, in whom the diagnosis was not confirmed: Results from the CZECH-1 and CZECH-2 registries)

Lenka Roblováa, František Toušeka, Petr Toušekb, Ladislav Pešla, David Horákc, Richard Rokytad, Pavel Červinkae, Michael Želízkof, Petr Janskýg, Michael Aschermannh, František Holmc, Vratislav Pechmand, Jiří Jarkovskýi, Petr Widimskýb, jménem investigátorů registrů CZECH-1 a CZECH-2
Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, České Budějovice, Česká republika
b III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
c Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Kardiocentrum, Liberec, Česká republika
d Kardiologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
e Kardiologická klinika, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, Česká republika
f Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
g Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
h II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Sdělení výboru ČKS

Výbor České kardiologické společnosti vyhlašuje výběrové řízení na místo šéfredaktora časopisu

Původní sdělení | Original research article

Srovnání hospitalizovaných a ambulantních pacientů se srdečním selháním v České republice a Evropě – data z ESC Heart Failure Long-Term Registry

(Comparison of hospitalized and ambulatory patients with heart failure in the Czech Republic and Europe. Data from the ESC Heart Failure Long-Term Registry)

Jan Krupičkaa, Anna Andruskováb, Markéta Hegarovác, Marie Lazarovád, Filip Máleke, Monika Mikoláškováf, Hana Poloczkovág, Dagmar Vondrákováe, Jaromír Hradeca
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b Interní oddělení, Nemocnice Znojmo, Znojmo, Česká republika
c Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
d I. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
e Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
f Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
g I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Hypertrofická kardiomyopatie a sport

(Hypertrophic cardiomyopathy and sports)

Pavel Gregor
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Dvacet let ve vývoji alkoholové septální ablace ukazuje více než jen historii jednoho intervenčního výkonu

(Twenty years of alcohol septal ablation document more than a history of a single interventional procedure)

Josef Veselka
Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Almanac 2014: cardiomyopathies

Oliver P. Guttmanna, Saidi A. Mohiddinb, Perry M. Elliotta
Inherited Cardiac Diseases Unit, The Heart Hospital, University College London, London, UK
b Department of Cardiology, The London Chest Hospital, London, UK

Paliativní péče v kardiologii

(Palliative care in cardiology)

Martin Gřivaa, Martin Loučkab, Jiří Šťastnýa
a Interní klinika, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, Česká republika
b Centrum paliativní péče, Praha, Česká republika

Časná dimise (během 72 hodin) nízce rizikových pacientů po infarktu myokardu s elevacemi úseku ST léčených primární perkutánní koronární intervencí. Zkušenosti jednoho centra

(Early discharge (within 72 h) in low risk patients after acute ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. Single centre experience)

Kamil Novobílský, Radim Kryza, Petr Černý, Vladimír Kaučák, Jan Mrózek, Ivo Horák
Kardiologie, Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Kasuistika | Case report

Unusually extensive and diverse case of infective endocarditis

Olga Możeńskaa, Sławomir Sypułaa, Piotr Suwalskib, Dariusz A. Kosiora,c
Department of Noninvasive Cardiology and Hypertension, Central Clinical Hospital of the Ministry of the Interior, Warsaw, Poland
b Department of Cardiac Surgery, Central Clinical Hospital of the Ministry of the Interior, Warsaw, Poland
c Department of Applied Physiology, Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Anomální odstup a průběh levé koronární tepny – příčina srdeční zástavy u mladé sportovkyně

(Anomalous origin and course of left coronary artery—Cause of cardiac arrest in a young female athlete)

Michaela Fischerováa, Róbert Petra, Hana Hrabákováb
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Česká republika.
b Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Images in cardiology

Caught in the middle: Thrombus-in-transit through patent foramen ovale

Saroj Neupanea, Naga V. A. Kommurib, Andrew M. Hauserb
Department of Cardiology, St John Hospital and Medical Center, MI, USA
b Department of Cardiology, William Beaumont Hospital, Royal Oak, MI, USA

Aktuální sdělení

Návrh systému péče o vzácná onemocnění v kardiologii

Jana Popelová, Miloš Táborský, Pavel Jansa, Josef Kautzner, Jan Janoušek, Aleš Linhart, Jindřich Špinar

Doc. MUDr. Jana Popelová, CSc.
Centrum pro diagnostiku a léčbu vrozených srdečních vad u dospělých, Nemocnice Na Homolce, Praha

Osobnosti

Za prof. MUDr. Jiřím Vítkem, CSc. (29. 3. 1935–19. 12. 2014)

Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.
Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Zpráva o knize

Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici

Vlastimil Jindrák, Dana Hendlová, Pavla Urbášková a kolektiv

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Antikoagulační léčba u fibrilace síní

Tereza Švarcová, Jiří Veselý

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 14. října 2014 v kanceláři ČKS v Brně

Zapsali: P. Widimský, T. Bracková, L. Klímová

Rubrika kardiologických sester

V roli pacienta se srdečním selháním aneb kasuistika trochu jinak

Bc. Lenka Nováková
Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., Frýdek-Místek

First Joint Meeting of the ESC Council on Hypertension and WG on Peripheral Circulation

Praha, 24.–25. 10. 2014

VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP a 17. Hejhalův den s mezinárodní účastí

Brno, 9.–11. listopadu 2014