ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah

Úvodník | Editorial

Kasuistiky v současné odborné literatuře

(Case reports in current medical literature)

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

Iatrogenic coronary-right ventricular fistula complicated by coronary thrombosis

Benedetta Ruggieri, Marco Zimarino, Raffaele De Caterina
Institute of Cardiology and Center of Excellence on Aging, “G. d’Annunzio” University, Chieti, Italy

Perkutánní koronární angioplastika bifurkační léze žilního Y-graftu

(Percutaneous coronary angioplasty of a bifurcation lesion in the Y saphenous vein graft)

Leoš Plevaa,c, Tomáš Jonsztab, Pavel Kuklaa
Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
b Radiodiagnostický ústav, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
c Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, Česká republika

Nasýcovacia dávka prasugrelu u diabetikov s akútnym STEMI – vždy dostatočne účinná? Pozorovanie v dvoch prípadoch a prehľad súčasných znalostí

(Prasugrel loading dose in diabetic patients with acute STEMI – Always sufficiently effective? Observation in two cases and review of current knowledge)

Matej Samoša, Marián Fedorb, František Kovářa, Lukáš Durajb, Jana Fedorovác, Peter Galajdaa, Ján Staškob, Tomáš Boleka, Peter Kubiszb, Marián Mokáňa
I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika
b Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika
c HemoMedica – Centrum trombózy a hemostázy, Martin, Slovenská republika

Atypická forma arytmogenní kardiomyopatie

(Atypical form of arrhythmogenic cardiomyopathy)

Petr Novotnýa, Roman Panovskýa, Věra Feitováb, Pavla Balcárkováa, Ilga Grochováa, Vladimír Kincla
Mezinárodní centrum klinického výzkumu – I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
b Mezinárodní centrum klinického výzkumu – Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Neobvyklý typ tako-tsubo kardiomyopatie – kasuistika a aktuální přehled problematiky

(Uncommon type of tako-tsubo cardiomyopathy – Case report and current view)

A. Qadeer Negahbana, Jan Máchalb, Roman Panovskýa, Věra Feitovác
Mezinárodní centrum klinického výzkumu – I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
b Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
c Mezinárodní centrum klinického výzkumu – Klinika zobrazovacích metod, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Intrakardiální echokardiografie u alkoholové septální ablace

(Intracardiac echocardiography-guided alcohol septal ablation)

Jakub Honěk, Josef Veselka
Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Trombus na nativní aortální chlopni jako zdroj embolizace do koronární tepny

(Native aortic valve thrombus as a source of embolisation into the coronary artery)

Kamil Novobílskýa, Vladimír Kaučáka, Jiří Bártab, Radim Kryzaa, Jana Dvořáčkovác
Kardiologie, Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
Kardiochirurgické centrum, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
Ústav patologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Středně významná revmatická mitrální stenóza komplikovaná tvorbou masivních trombů

(Moderate rheumatic mitral stenosis complicated by massive thrombus formation)

Jana Čepelováa, Jan Škvařila, Josef Bešíkb, Tomáš Marekb, Eva Krčováa, Jan Pirkb, Martin Malýa
Kardiologické oddělení, Interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice, Praha, Česká republika
b Klinika kardiochirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Akutní mitrální insuficience jako následek vytrvalostního běhu

(Acute mitral insufficiency as a consequence of long-distance run)

Blanka Hauptmannováa, Jiří Votrubab, Petr Neužilc, Štěpán Černýc, Miroslava Benešovác, František Kölbeld
a Canadian Medical Care, Praha, Česká republika
b Plicní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
c Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
d Interní klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Fibrilácia komôr asociovaná s aortálnou stenózou koronárnou kaskádou

(Ventricular fibrillation associated with aortic stenosis and coronary cascade)

Ľubomír Rusňák, Martin Fiala, Igor Nykl, Jaroslav Januška, Marian Branny
Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

Potenciálně zavádějící manifestace komorové preexcitace

(Potentially misleading manifestation of a ventricular pre-excitation)

Jiřina Hurychováa, Luděk Hamanb
Department of Cardiology, Prince Philip Hospital Llanelli, Hywel Dda University Health Board, Velká Británie
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Brucella infective endocarditis

Hayri Alicia, Suleyman Ercanb, Vedat Davutoglub
Clinic of Cardiology, 25 Aralik State Hospital, Gaziantep, Turkey
b Department of Cardiology, Gaziantep University, School of Medicine, Gaziantep, Turkey

Úspěšná léčba fulminantní myokarditidy biventrikulární mechanickou podporou oběhu: výsledky dvouletého sledování

(Successful treatment of fulminant myocarditis with biventricular mechanical circulatory support: A two-year follow-up)

Jiří Malýa, Zora Dorazilováa, Miloš Kubánekb, Ivan Netukaa,d, Martin Pokornýa,c, Josef Bešíka, Jan Burkertc, Ondrej Szárszoia
Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
c 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
d Kardiochirurgické oddělení, II. chirurgická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Spontaneous primary pseudo-aneurysm of brachial artery on an adult patient mis-diagnosed for 8 years: Case report

Fadi A. Hadidib,e, Azmy M. Hadidya,e, Moaath M. Al Smadyc,e, Osama Samaraa,e, Nosaiba T. Al Ryalata,e, Rasha Al Khattaba,e, Lina Hadidid,e
Department of Radiology and Nuclear Medicine, Jordan University Hospital, Amman, Jordan
b Department of Orthopedic Surgery, Jordan University Hospital, Amman, Jordan
c Department of Vascular Surgery, Jordan University Hospital, Amman, Jordan
d School of Medicine, The University of Jordan, Amman, Jordan
e Faculty of Medicine, Jordan University Hospital, The University of Jordan, Amman, Jordan

Seeing double: Transient third nerve palsy after cardiac catheterization

Saroj Neupanea, Kathleen Dassa, Sri Lakshmi S. Kolleparab
William Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan, USA
b DMC-Sinai Grace Hospital, Detroit, Michigan, USA

Aktuální sdělení

Vytvoření asociací pro klíčové subspecializace v rámci České kardiologické společnosti

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC

Zlatá medaile Evropské kardiologické společnosti pro profesora Petra Widimského (1)

Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Zlatá medaile Evropské kardiologické společnosti pro profesora Petra Widimského (2)

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC

Ze života společnosti

Životní jubileum prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., FESC, FACC

Petr Widimský

Významné jubileum prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., FESC, FACC (* 21. 11. 1944)

Josef Veselka

Zpráva o knize

Hana Rosolová a kol.: Preventivní kardiologie v kostce

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Radim Brdička (pořadatel): Genetika v klinické praxi I

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Z kongresů, konferencí, symposií

Možnosti zvýšení adherence k léčbě u pacientů s kardiovaskulárním rizikem

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová

Současný pohled na léčbu pacientů s metabolickým syndromem

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová

Dabigatran-etaxilát: Nově schválená indikace léčby a prevence rekurence hluboké žilní trombózy a plicní embolie

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová

Rubrika kardiologických sester

Nové trendy v kardiostimulaci

Kamila Holdová, Lenka Hodačová, Jan Petrů, Petr Neužil
Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Zápis ze schůze výboru Pracovní skupiny kardiologických sester a spřízněných profesí (PS KSSP) konané v rámci XXII. výročního sjezdu ČKS 5. 5. 2014 v Brně

Zapsal: Mgr. Jakub Doležel

XXII. výroční sjezd České kardiologické společnosti, o. s., 4.–7. května 2014, Brno.

Postřehy ze sjezdu z pohledu členů Pracovní skupiny kardiologických sester a spřízněných profesí

Zapsali: Mgr. Ludmila Klemsová a Mgr. Jakub Doležel