ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Tiráž

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Úvodník | Editorial

Klasifikace a definice akutních koronárních syndromů – nastal čas pro změnu?

(Classification and definition of acute coronary syndromes – A time for change?)
Úvod editora ke speciálnímu číslu Cor et Vasa zaměřenému na akutní koronární syndromy

Petr Widimský
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Trendy v epidemiologii a léčbě akutních koronárních syndromů v České republice: porovnání registrů CZECH-1 a CZECH-2

(Trends in epidemiology and the treatment of acute coronary syndromes in the Czech Republic: Comparison of the CZECH-1 and CZECH-2 registries)

Petr Toušeka, David Horákb, František Toušekc, Richard Rokytad, Pavel Červinkae, Michael Želízkof, Michael Aschermannh, Petr Janskýg, František Holmb, Ladislav Pešlc, Jiří Jarkovskýi, Petr Widimskýa, jménem investigátorů registrů CZECH-1 a CZECH-21
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Kardiocentrum Krajské nemocnice Liberec, Liberec, Česká republika
c Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice České Budějovice, Česká republika
d Kardiologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika
e Kardiologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, Česká republika
f Kardiocentrum Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
g Kardiocentrum Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
h II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
1 Kompletní seznam investigátorů viz přílohu A.

Přehledový článek | Review article

ST elevation myocardial infarction and multi-vessel coronary artery disease: complete or incomplete revascularisation?

Vincenzo Vizzi, Thomas W. Johnson, Julian W. Strange, Andreas Baumbach
Bristol Heart Institute, Upper Maudlin Street, BS2 8HW Bristol, United Kingdom

Původní sdělení | Original research article

Two-year survival of STEMI patients in Slovakia. An analysis of the SLOVak registry of Acute Coronary Syndromes (SLOVAKS)

Martin Studenčana,1, František Kovářb,1, Vasil Hricákc,1, Peter Kurrayd,1, Eva Goncalvesovác,1, Iveta Šimkovác,1, Gabriel Kamenskýe,1
Cardiocentre of Faculty Hospital J. A. Reiman in Prešov, Slovak Republic
b Cardiocentre of MFN in Martin, Slovak Republic
c Cardiological Clinic of National Institute of CV Diseases in Bratislava, Slovak Republic
d Cardiocentre in Nitra, Slovak Republic
c V. Internal Clinic of University Hospital in Bratislava, Slovak Republic
1 Slovak Society of Cardiology, Slovak Republic

Přehledový článek | Review article

Biochemické markery v diagnostice infarktu myokardu

(Biochemical markers in the diagnosis of myocardial infarction)

Tomáš Janota
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

Acute myocardial infarction, primary percutaneous coronary intervention and stent thrombosis in heart transplanted patient: Potential role of elevated coagulation factor VIII

Omar Gómez-Monterrosasa, Diego Fernándeza, Salvatore Brugalettaa, Giancarla Scaloneb, Ander Regueiroa, Shuji Otsukia, Marta Farreroa, Manel Sabatéa
Cardiology Department, Thorax Institute, Hospital Clinic, IDIBAPS, University of Barcelona, Spain
b Catholic University of Sacred Heart, Rome, Italy

Non-ST-segment elevation myocardial infarction without culprit lesion – Role of coronary artery spasm

Melanie Kilzheimer, Udo Sechtem, Peter Ong
Department of Cardiology, Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart, Germany

Původní sdělení | Original research article

Protidestičková léčba u pacientů po akutním koronárním syndromu.

Srovnání České a Slovenské republiky. Výsledky registru ATHRO
(Antiplatelet therapy in patients after an acute coronary syndrome. Comparison of the Czech and Slovak Republics. Results of the ATHRO registry)

Petr Widimskýa, Vasil Hricákb, Jiří Jarkovskýc, Zuzana Zbožínkovác, Simona Littnerovác, Daniel Klimešc, Lenka Hýblovád, Bronislava Fraňovád, jménem investigátorů registru ATHRO1
a III. interní‑kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, Slovenská republika
c Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
d AstraZeneca, Česká republika
1 Kompletní seznam investigátorů viz přílohu A.

Decrease in annual incidence of acute coronary syndrome and restructuring of coronary care in Latvia

Andrejs Erglisa,b,c, Aija Macaa, Inga Narbutea,c, Sanda Jegerea,c, Svetlana Ratobilskaa, Agnese Knipsea, Vilnis Dzervec, Iveta Bajarec, Ilja Zakkea
Latvian Center of Cardiology, Pauls Stradins Clinical University Hospital, Riga, Latvia
b University of Latvia, Riga, Latvia
c Institute of Cardiology, University of Latvia, Riga, Latvia

The magnitude of percutaneous coronary intervention treatment in high and medium risk non-ST elevation acute coronary syndrome

David Becker, Anna Móri, Gyorgy Bárczi, Hajnalka Vágó, Orsolya Szenczi, Balazs Berta, Krisztina Heltai, Endre Zima, Pal Maurovich-H., Bela Merkely
Semmelweis University Heart and Vascular Center, Budapest, Hungary

Patency of the infarct-related artery and time-dependant infarct transmurality on cardiovascular magnetic resonance in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated by primary percutaneous intervention

Łukasz A. Małeka,c, Mariusz Kłopotowskia, Mateusz Śpiewakb,c, Jolanta Miśkoc, Witold Rużyłłod, Adam Witkowskia
Department of Interventional Cardiology and Angiology, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
b Department of Coronary Artery Disease and Structural Heart Diseases, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
c Magnetic Resonance Unit, Department of Radiology, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
d Institute of Cardiology, Warsaw, Poland

Přehledový článek | Review article

Particularities in coronary revascularization in elderly patients presenting with ST segment elevation acute myocardial infarction (STEMI)

Maria Dorobanţu, Lucian Câlmâc, Andrada Bogdan, Vlad Bătăilă, Bogdan Drăgoescu, Andrei Radu, Mugur Marinescu, Şerban Arvanitopol, Gabriel Tatu-Chiţoiu, Rodica Niculescu
Clinical Emergency Hospital, Bucharest, Rumania

Kasuistika | Case report

Rescue venoarterial ECMO in cardiogenic shock complicated by refractory cardiac arrest during percutaneous coronary intervention

Rihard Knafelja, Primoz Trunkb, Simon Terseglavc, Maja Sostaricb, Marko Noca
Center for Intensive Internal Medicine, University Medical Center, Ljubljana, Slovenia
b Department of Cardiovascular Surgery, University Medical Center, Ljubljana, Slovenia
c Department of Cardiology, University Medical Center, Ljubljana, Slovenia

Přehledový článek | Review article

Scintigrafie u akutních koronárních syndromů

(Radionuclide imaging in acute coronary syndromes)

Otto Langa,b
Klinika nukleární medicíny, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Oddělení nukleární medicíny, Oblastní nemocnice Příbram, a. s., Příbram, Česká republika

Současné způsoby detekce aterosklerotického plátu bohatého na lipidy a jeho význam pro patofyziologii akutního koronárního syndromu

(Vulnerable plaque imaging and acute coronary syndrome)

Martin Horváth, Petr Hájek, Cyril Štěchovský, Josef Veselka
Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Analýza pacientů s akutními koronárními syndromy, kteří za hospitalizace ve specializovaném kardiocentru nepodstupují koronární angiografii.

Výsledky registru AHEAD ACS
(Why some patients with acute coronary syndrome hospitalised in a university tertiary centre do not undergo coronary angiography? Results from the AHEAD ACS registry)

Marián Felšöcia,b, Mária Holickáa,d, Jiří Pařenicaa,b,d, Jiří Jarkovskýc, Roman Miklíka,b, Kateřina Hořákováa,d, Jindřich Špinara,b,d
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
c Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika  
d Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Osobnosti

Za profesorem Aloisem Zapletalem

Prim. MUDr. Jan Šulc, CSc., FCCP,
Doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D.

Rubrika kardiologických sester

Zpráva ze IV. konference sester pracujících v kardiologii v Novém Smokovci

Zapsaly: Bc. Dagmar Hetclová, Karolína Kubová

Advertorial

Je změna dosažená v testu šestiminutovou chůzí prediktorem dlouhodobé prognózy pacientů s plicní arteriální hypertenzí?

Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Inhibitory ACE, nebo sartany v léčbě hypertenze: zbytečná diskuse?

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.a; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.b
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc,
b Ústavy farmakologie, 2. a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Doporučené postupy pro sekundární prevenci cévní mozkové příhody American Heart Association (AHA)/American Stroke Association (ASA) 2014 pohledem kardiologa

MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D.
Kardiologické centrum Agel, Pardubice

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 8. dubna 2014 v kanceláři ČKS v Praze

Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 4. května 2014 v Salonku I + II, Hotelu Holiday Inn Brno

Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová

Aktuální sdělení

Udělení prestižní ceny Světové zdravotnické organizace České kardiologické společnosti

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC
vědecký sekretář ČKS

Zpráva o knize

David H. Bennett: Srdeční arytmie, praktické poznámky k interpretaci a léčbě

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Vladimír Staněk: Kardiologie v praxi

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha