ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Úvodník | Editorial

Česká preventivní kardiologie v posledních 25 letech

(Czech preventive cardiology over the past 25 years)

Hana Rosolová
Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Změny úrovně sekundární prevence ischemické choroby srdeční mezi lety 1995 a 2012 v České republice. Porovnání studií EUROASPIRE I, II, III a IV

(The changes in cardiovascular prevention practice between 1995 and 2012 in the Czech Republic. A comparison of EUROASPIRE I, II, III and IV study)

Otto Mayer jr.a,b, Jan Bruthansa,b, Katarína Timorackáa,b, v zastoupení investigátorů studií EUROASPIRE I–IV v České republice1
a II. interní klinika a Biomedicínské centrum (UniMeC), Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
b Centrum kardiovaskulární prevence, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Thomayerova nemocnice, Praha, Česká republika 
1 Seznam českých investigátorů studií EUROASPIRE I–IV je uveden v oddílu Poděkování.

Reziduální kardiovaskulární riziko nemocných se stabilní ischemickou chorobou srdeční v české části studií EUROASPIRE I–IV (šestnáctileté období)

(Residual cardiovascular risk in patients with stable coronary heart disease over the last 16 years (Czech part of the EUROASPIRE I–IV surveys))

Barbora Nussbaumerováa, Hana Rosolováa, Otto Mayer jr.a, Jan Filipovskýa, Renata Cífkováb, Jan Bruthansb
a Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
b Centrum kardiovaskulární prevence, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Thomayerova nemocnice, Praha, Česká republika

Úroveň sekundární prevence ischemické choroby srdeční u českých pacientů ve studii EUROASPIRE IV

(State of secondary prevention in Czech coronary patients in the EUROASPIRE IV study)

Jan Bruthansa,b,c, Otto Mayer jr.b, Markéta Galovcovác, Jitka Seidlerováb, Jiří Bělohoubekc, Katarína Timorackáb, Petra Vagovičováb, Věra Adámkovác, Jiří Vaněkb, Jan Filipovskýb, Renata Cífkováa
a Centrum kardiovaskulární prevence, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Thomayerova nemocnice, Praha, Česká republika
b Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
c Pracoviště preventivní kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Změny kardiovaskulárního rizikového profilu žen po menopauze (Prague Pre and Post Menopausal Female study)

(Changes in cardiovascular risk profile in women after menopause (Prague Pre and Post Menopausal Female study))

Jan Piťhaa, Ondřej Auzkýa, Jan Kovářa, Magdaléna Lejskováb, Silvia Adámkovác, Eva Babkovád, Tomáš Adámekd, Petr Stáveka, Romana Dembovskáa, Jolana Mrázkováa
a Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Institut pro další vzdělávání lékařů, Praha, Česká republika
c Klinika transplantační chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
d Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, Česká republika

Kuřáctví a některé charakteristiky uživatelů tabáku. Předběžné výsledky projektu „Kardiovize Brno 2030“

(Tobacco use and some characteristics of tobacco users. Preliminary results of “Kardiovize Brno 2030”)

Ondřej Sochora,b, Eva Králíkováa,c,d, Renata Cífkováa,e, Jindřich Fialaa,f, Iva Tomáškováa, Šárka Kunzováf,g, Jiří Lešovskýa, Zdeněk Pluháčekf,g, Hana Nechutováa, Pavel Římákf,g, Veronika Šikolováa, Martin Homolkaa, Radka Štěpánovág, Jiří Vítoveca, Tomáš Káraa,b, Robert Proseckýa, Peter Wohlfahrta,e, Vladimír Soškaa,h,i, Francisco Lopez-Jimenezb
a Mezinárodní centrum klinického výzkumu – I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika
b Cardiovascular Division, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
c Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
d Centrum pro závislé na tabáku, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
e Centrum kardiovaskulární prevence, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Thomayerova nemocnice, Praha, Česká republika
f Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
g Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika
h Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika
i II. interní klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

 

Ezetimib dovede více pacientů k cílovým hodnotám lipidů bez nežádoucích účinků

(Use of ezetimibe results in more patients reaching lipid targets without side effects)

Michal Vrablíkd, Daniel Holmesa,b, Barry Forerc, Andrew Jurena, Pawel Martinkaa, Jiri Frohlicha,b
a Healthy Heart Program, St. Paul’s Hospital, Vancouver, Kanada
b Department of Pathology and Laboratory Medicine, University of British Columbia, Vancouver, Kanada
c Measurement, Evaluation and Research Methodology Program, University of British Columbia, Vancouver, Kanada
d III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Kombinační léčba smíšené dyslipidemie u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem a změny cílových hodnot lipidů a aterogenního indexu plazmy

(Combined therapy of mixed dyslipidemia in patients with high cardiovascular risk and changes in the lipid target values and atherogenic index of plasma)

Hana Rosolováa, Milada Dobiášováb, Vladimír Soškac, Vladimír Bláhad, Richard Češkae, Barbora Nussbaumerováa, Terezie Pelikánováf, Miroslav Součekg 
a Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
b Fyziologický ústav České akademie věd, Praha, Česká republika
c Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika
d Klinika gerontologická a metabolická, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
e III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
f Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
g II. interní klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

Vegetariánská strava vs. konvenční diabetická dieta – roční sledování

(Vegetarian vs. conventional diabetic diet – A 1-year follow-up)

Hana Kahleováa, Martin Hillb, Terezie Pelikánováa
a Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Endokrinologický ústav, Praha, Česká republika

Kardiovaskulární příhody u pacientů se systémovým lupus erythematodes

(Cardiovascular events in patients with systemic lupus erythematosus)

Andrea Smržová, Pavel Horák, Martina Skácelová, Martin Žurek, Ladislava Fryšáková, Helena Vaverková
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Prevalence noční a maskované hypertenze u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe

(Prevalence of masked and nocturnal hypertension in patients with obstructive sleep apnea syndrome)

Milan Sovaa, Eliška Sovováb, Milada Hobzováa, Monika Kamasováb, Jana Zapletalovác, Vítězslav Koleka
a Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
c Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Dostupnost a používání monitorace krevního tlaku v domácím prostředí v náhodném vzorku české populace

(Availability and use of home blood pressure measurement in the Czech general population)

Jitka Seidlerováa, Jan Filipovskýa, Peter Wohlfahrtb,c, Otto Mayer jr.a, Renata Cífkováb,c
a II. interní klinika a Biomedicínské centrum (UniMeC), Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze
a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
b Centrum pro kardiovaskulární prevenci, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Thomayerova nemocnice, Praha, Česká republika
c Pracoviště preventivní kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Dvacet let prevence kardiovaskulárního rizika u českých dětí

(Twenty years of cardiovascular risk prevention in Czech children)

Milan Šamáneka, Zuzana Urbanováb 
a Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika 
b Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Doporučení pro… | Guidelines

Souhrn Evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012).

Připraven Českou kardiologickou společností

(Summary of the European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012):
Prepared by the Czech Society of Cardiology)

Renata Cífkováa,b,c, Helena Vaverkovád, Jan Filipovskýe, Michael Aschermannb
a Centrum kardiovaskulární prevence, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Thomayerova nemocnice, Praha, Česká republika
b II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
c Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika
d III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
e II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Doporučené postupy ESC týkající se diabetu, prediabetu a kardiovaskulárních onemocnění, vytvořené ve spolupráci s EASD.

Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností 

(ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with EASD. Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology)

Hana Rosolováa, Terezie Pelikánováb, Zuzana Moťovskác
a Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
b Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
c Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Ze života společnosti

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC, se dožívá 60 let

Pavel Gregor

Profesor Petr Widimský slaví šedesátiny

Michael Aschermann

Prof. MUDr. Jaroslav Hejnal, DrSc. – devadesátníkem

Jan Pirk

Profesor Aleš Linhart slaví padesátiny

Michael Aschermann

Zpráva o knize

Jaromír Matějek: Dříve projevená přání pacientů. Výhody a rizika

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha