ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Přehledový článek | Review article

Optimalizace stimulačních intervalů v srdeční resynchronizační léčbě

(Optimization of pacing intervals in cardiac resynchronization therapy)

Ivan Ulč, Vlastimil Vančura
Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Moderní trendy v léčbě poruch dýchání vázaných na spánek u srdečního selhání

(Advances in the management of sleep-disordered breathing in heart failure)

Pavel Matuškaa, Tomáš Káraa, Pavel Homolkab, Miloš Bělehrada
a International Clinical Research Center – Kardiovaskulární spánkové výzkumné centrum, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
b International Clinical Research Center – Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Mutační analýza promotorů genů pro iontové kanály u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, kteří přežili fibrilaci komor

(Mutation analysis of ion channel genes promoters in ventricular fibrillation survivors with coronary artery disease)

Tomáš Novotnýa, Martina Raudenskáb, Jitka Kadlecovác, Irena Andršováa, Alena Floriánováa, Anna Vaškůb, Milan Kozáka, Milan Sepšia, Lubomír Křivana, Renata Gaillyovác, Jindřich Špinara
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
c Oddělení lékařské genetiky, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Vztah mezi antigeny krevních skupin a revmatickým chlopenním postižením a jeho závažností v endemických oblastech

(Association between blood group antigens and rheumatic valve involvement and severity in endemic areas)

Suleyman Ercana, Gokhan Altunbasb, Dursun Cayan Akkoyunc, Vedat Davutoglua, Hayati Denizd
a Department of Cardiology, Gaziantep University, Gaziantep, Turecko
b Department of Cardiology, Kilis State Hospital, Gaziantep, Turecko
c Department of Cardiology, Namik Kemal University, Tekirdag, Turecko
d Department of Cardiovascular Surgery, Gaziantep University, Gaziantep, Turecko

Stav nutrice u pacientů na kardiologickém lůžkovém oddělení krajské nemocnice

(Nutritional status of patients in the cardiac ward of a regional hospital)

Martin Gřivaa, Jiří Jarkovskýb, Petra Brázdilovác
a Interní klinika, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, Česká republika
b Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
c Fakulta technologická, Univerzita T. Bati, Zlín, Česká republika

CT angiografia u Fontanovských pacientov s implantovanými stentami

(CT angiography in Fontans with implanted stents)

Marek Kardoša, Juraj Mikulášb, Ivan Vulevb, Jozef Mašuraa
a Oddelenie funkčného vyšetrovania, Detské kardiocentrum, Bratislava, Slovensko
b Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, Slovensko

Operace aneurysmat břišní aorty u nemocných ve vyšším věku?

(Open repair of Abdominal Aortic Aneurysm in the elderly: Is it worthwhile?)

Jitka Mannováa,b, Zdeněk Šilhartc, Jiří Machd, Pavel Ševčíke, Aleš Prokeš
a Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Česká republika
c Chirurgická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
d Oddělení anesteziologie a resuscitace, Nemocnice v Mistelbachu, Mistelbach, Rakousko
e Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
f Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické, Brno, Česká republika

Kasuistika | Case report

Perkutánní koronární intervence uzavřeného anomálně odstupujícího ramus circumflexus

(Percutaneous coronary intervention in an anomalously arising totally occluded circumflex coronary artery)

Cataldo Palmieria, Endrin Konia, Giuseppe Triannia, Marcello Ravania, Antonio Rizzaa, Marco Vaghettia, Alberto Ranieri De Caterinaa,b, Sergio Bertia
a Fondazione Toscana „G. Monasterio“, Massa, Itálie
b Istituto Scienze della Vita, Scuola Superiore Sant’ Anna, Pisa, Itálie

Akutní infarkt myokardu typu 2 následkem obstrukční spánkové apnoe

(Acute myocardial infarction type 2 secondary to the obstructive sleep apnea)

Filip M. Szymanski, Grzegorz Karpinski, Anna E. Platek, Krzysztof J. Filipiak
1st Department of Cardiology, Medical University of Warsaw, Varšava, Polsko

Zrádná disimulace dušnosti

(Deceitful dissimulation of dyspnoea)

Krystyna Kluza,b, Ondřej Tomana, Jiří Pařenicaa, Martin Poloczeka, Martin Tesáka,d, Jaroslav Boudnýc, Jindřich Špinara, Martin Fialaa,b
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika (současné pracoviště MUDr. Krystyny Kluz)
c Radiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
d Interní oddělení, Nemocnice Třebíč, Třebíč, Česká republika (současné pracoviště MUDr. Martina Tesáka)

Leiomyosarkom levé síně: vzácná příčina (pseudo)stenózy mitrální chlopně

(Left atrial leiomyosarcoma: A rare cause of mitral valve (pseudo)stenosis)

Marie Hrdinováa, Nedal Omrana, Pavel Polanskýa, Jiří Veselýb, Ivo Steinerc, Zdeněk Bělobrádekd, Zdeněk Šorma
a Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
b Interní oddělení, Nemocnice Broumov, Oblastní nemocnice Náchod, Náchod, Česká republika
c Fingerlandův ústav, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
d Radiodiagnostická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Úloha prostaglandinu u aortální koarktace a uzavřené tepenné dučeje – léčba i mimo znovuotevření tepenné dučeje

(Prostaglandin in aortic coarctation and closed arterial duct–treatment beyond ductal re-opening)

Ajay R. Desaia, Shreesha Maiyaa, David Inwaldb, Zdenek Slavika
a Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust, Londýn, Spojené království
b St. Mary’s Hospital, Imperial College Healthcare NHS Trust, Londýn, Spojené království

Primoimplantace dvoudutinového kardiostimulátoru u pacientky se symptomatickou AV blokádou I. stupně s prokázanou AV dyssynchronií při extrémně prodlouženém PQ intervalu (pseudopacemakerový syndrom)

(Primo-implantation of a dual-chamber pacemaker in a patient with symptomatic first-degree AV block with proven AV dyssynchrony at an abnormally long PQ interval (pseudopacemaker syndrome))

Pavol Horváth, Pavel Kučera, Pavel Nedbal, Jindřich Kupec, Rostislav Polášek
Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec, a. s., Liberec, Česká republika

Srdeční transplantace pro primární AL amyloidózu s následnou autologní transplantací kmenových buněk

(Heart transplantation for cardiac light chain amyloidosis with subsequent autologous stem cell transplantation)

Tomáš Honeka, Jan Krejčía, Lenka Špinarováa, Petr Hudea, Petr Němecb, Zdeněk Adamc, Alžběta Sirotkovád, Víta Žampachovád, Jiří Vítoveca
a I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, International Clinical Research Center, Brno, Česká republika
b Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, International Clinical Research Center, Brno, Česká republika
c Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
d I. patologicko-anatomický ústav, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Z kongresů, konferencí, symposií

62. kongres European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery 2013 v Řezně

MUDr. Karel Houdek
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň

Recenze

The ECG in prehospital emergency care

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 18. 6. 2013 v Praze

P. Widimský, P. Riebauerová

Kalendář odborných akcí

16. symposium Pracovní skupiny chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D., 
předsedkyně pracovní skupiny
Radka Tichá,
organizační zajištění symposia

Advertorial

Nebivolol v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
Centrum pro hypertenzi, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Snižování reziduálního kardiovaskulárního rizika v roce 2013

MUDr. Zuzana Zafarová

Nemocný s chronickým srdečním selháním si zaslouží pečlivý přístup

MUDr. Zuzana Zafarová

Hřešit je lidské aneb cesty ke snížení kardiovaskulárního rizika

MUDr. Zuzana Zafarová

Nová indikace pro apixaban

redakce