ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Úvodník | Editorial

Srdeční selhání

(Heart failure)

Jiří Vítovec
I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, International Clinical Research Center, Brno, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Význam stanovení BNP při přijetí a při propuštění u pacientů hospitalizovaných pro akutní dekompenzaci chronického systolického srdečního selhání

(The importance of admission and discharge BNP assessment in patients hospitalized for acutely decompensated chronic systolic heart failure)

Ondřej Ludkaa,e, Roman Štípala, Marta Šenkyříkováa, Viktor Musila, Jan Trnab, Zbyněk Pozdíšekc, Jiří Jarkovskýd, Ladislav Dušekd, Jindřich Špinara,e
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Interní gastroenterologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
c Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
d Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
e International Clinical Research Center, Brno, Česká republika

Optimalizace srdeční resynchronizační léčby u non-responderů

(Optimization of cardiac resynchronization therapy in non-responders)

Milan Sepšia, Lubomír Křivana, Milan Kozáka, Marek Šeboa, Martin Poloczeka, Jiří Jarkovskýb, Lukáš Rybkaa, Lenka Kubkováa, Jitka Vlašínováa, Jindřich Špinara
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Srovnání doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání ČKS a ESC, 2012

(Comparison of clinical guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure of ČKS and ESC 2012)

Jindřich Špinara, Jiří Vítovecb, Jaromír Hradecc, Ivan Málekd, Jaroslav Meluzínb, Lenka Špinarováb, Lenka Hoškovád, Markéta Hegarovád, Ondřej Ludkaa, Miloš Táborskýe
Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, International Clinical Research Center, Brno, Česká republika
c III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
d Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
e I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Prevalence přenesené aterosklerózy věnčitých tepen pacientů po transplantaci srdce – možnosti diagnostiky pomocí intrakoronárního ultrazvuku – monocentrická studie

(Prevalence of donor-transmitted atherosclerosis–Clinical utility of intracoronary ultrasound early after heart transplantation. A single-center study)

Helena Bedáňováa,b, Marek Orbana,b, Martin Třetinaa, Aleš Tomášeka, Petr Malíka, Petr Filaa, Vladimír Horvátha, Jiří Ondrášeka, Radka Štěpánováb, Petr Němeca,b
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
b International Clinical Research Center, Brno, Česká republika

Transplantace srdce u dětí: 17letá zkušenost v Brně

(Pediatric heart transplantation: 17-year Brno experience)

Marie Ošmerová, Petr Němec, Jan Černý
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Transplantace srdce po krátkodobé mechanické podpoře oběhu

(Heart transplantation after short-term mechanical circulatory support)

Vladimír Horvátha,b, Petr Němeca,b, Jiří Ondrášeka, Jiří Slavíka, Petr Pokornýa, Helena Bedáňováa,b, Marek Orbana,b
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
b International Clinical Research Center, Brno, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Metabolický profil pacienta po transplantaci srdce

(Metabolic profile of patients after heart transplantation)

Lenka Špinarováa,b, Peter Lidinskýb, Petr Hudea,b, Jan Krejčía,b, Hana Poloczkováa,b, Július Godavaa,b, Jiří Vítoveca,b
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, International Clinical Research Center, Brno, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Úvodník | Editorial

Srdeční selhání při AL amyloidóze – jsme stále bezmocní?

(Heart failure in AL amyloidosis–Are we still helpless?)

Jan Krejčí
I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, International Clinical Research Center, Brno, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Zánětlivá infiltrace a přítomnost virového genomu v myokardu a jejich význam pro vývoj echokardiografických parametrů

(Impact of inflammatory infiltration and viral genome presence in myocardium on the changes of echocardiographic parameters)

Jan Krejčía, Hana Poloczkováa, Petr Hudea, Tomáš Freibergerc, Eva Němcovác,d, Víta Žampachováb, Alžběta Sirotkováb, Radka Štěpánovád, Lenka Špinarováa, Petr Němecc,d, Jiří Vítoveca
a I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, International Clinical Research Center, Brno, Česká republika
b 1. patologický ústav Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
c Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
d International Clinical Research Center, Brno, Česká republika

Úvodník | Editorial

Zánětlivá kardiomyopatie: stále mnoho otázek zůstává nezodpovězeno

(Inflammatory cardiomyopathy: Still many questions await answers)

Tomáš Palečeka,b
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b International Clinical Research Center, Brno, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Nové biomarkery a srdeční selhání

(New biomarkers and heart failure)

Dagmar Vondráková, Filip Málek, Petr Ošťádal, Andreas Krüger, Petr Neužil
Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Možnosti ovlivnění remodelace myokardu

(Possibilities of influencing the myocardial remodeling)

Markéta Hegarová, Ivan Málek
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Vztah kardiorenálních biomarkerů k predikci renální dysfunkce u pacientů po transplantaci srdce

(Relationship of cardiorenal biomarkers for prediction of renal dysfunction in patients after heart transplantation)

Lenka Hoškováa, Janka Franekováb, Ivan Máleka, Peter Sečník Jr.b, Jan Pirkc, Josef Kautznera, Ondřej Szárszoic, Antonín Jaborb
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Pracoviště laboratorních metod, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
c Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Natriuretické peptidy u srdečního selhání

(Natriuretic peptides in heart failure)

Jan Krupička, Tomáš Janota, Jaromír Hradec
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Pumpy k trvalé podpoře funkce levé komory – minimum informací pro odesílající kardiology

(Durable left ventricular assist devices – the minimum for referring cardiologists)

Eva Goncalvesová
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, Slovensko

Původní sdělení | Original research article

Proč používat propensity skóre v observačních studiích?

Případová studie založená na datech české klinické databáze AHEAD 2006–2009

(Why to use propensity score in observational studies?
Case study based on data from the Czech clinical database AHEAD 2006–09)

Simona Littnerováa, Jiří Jarkovskýb, Jiří Pařenicab,c,d, Tomáš Pavlíka, Jindřich Špinarb,c,d, Ladislav Dušeka
a Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
b Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
c Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
d Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Srdeční selhání u pacientů s cirhózou jater

(Heart failure in patients with liver cirrhosis)

Radek Pudila, Radek Peloucha, Rudolf Prausa, Martina Vašatováb, Petr Hůlekc
I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
b Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
c II. interní gastroenterologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Hypertenze a chronická onemocnění ledvin

(Hypertension and chronic kidney diseases)

Václav Monharta,b
Interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice, Praha, Česká republika
b Nefrologická ambulance, Synlab, s. r. o., Praha, Česká republika

Ze života společnosti

K životnímu jubileu prof. MUDr. Romana Čerbáka, CSc.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC,
I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, International Clinical Research Center, Brno
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC,
Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

Kardiolog mezi kardiochirurgy

Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.,
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Kulaté výročí prof. MUDr. Romana Čerbáka, CSc.

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC,
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Rubrika kardiologických sester

Intoxikace blokátory kalciových kanálů při kombinovaném pokusu o suicidium

Bc. Jitka Callerová,
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Beroun

Recenze

Gerd Herold und Mitarbeiter: Innere Medizin

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Milan Cholt: Cévní sonografie

Repetitorium ultrazvukové cévní diagnostiky  a atlas nálezů na DVD

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 4. 5. 2013 v Brně

Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová