ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Úvodník | Editorial

Thrombosis – the central problem in clinical cardiology

Petr Widimský
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Antiplatelet therapy – a pharmacologist’s perspective

Jan Bultas
Ústav farmakologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stroke prevention in patients with atrial fibrillation – anticoagulation strategy 2012

Cévní mozkové příhody | Stroke

Marcin Syzdół, Michał Tendera
3rd Division of Cardiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Oral anticoagulation during atrial fibrillation ablation: Facts and controversies

Maria Dorobantua,1, Radu Vatasescub,1
a Cardiology Department, Clinic Emergency Hospital Bucharest, Bucharest, Romania
b Pacing and Clinical Electrophysiology Laboratory, Cardiology Department, Clinic Emergency Hospital Bucharest, Bucharest, Romania
1 Authors equally contributed to this work.

Kasuistika | Case report

Acute stroke in a young healthy woman with hormonal contraception: Direct percutaneous thrombectomy with stent-retriever followed by full neurologic recovery

Peter Vaškoa, Boris Kožnarb, Ivana Štětkářováa, Tomáš Peiskera, Petr Widimskýb
a Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Acute myocardial infarction and acute stroke: what are the differences? Focus on reperfusion therapy

Petr Widimskýa, Boris Kožnara, Peter Vaškob, Tomáš Peiskerb, Ivana Štětkářováb
a III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Novel anti-thrombotic therapy in acute coronary syndromes

Akutní koronární syndromy | Acute coronary syndromes

Amir Aziz, Shabeena Aziz, Stephen B. Wheatcroft
Multidisciplinary Cardiovascular Research Centre, University of Leeds, Leeds, United Kingdom

Původní sdělení | Original research article

Patency of infarct-related artery and platelet reactivity in patients with ST-segment elevation myocardial infarction

Łukasz A. Małeka, Mariusz Kłopotowskia, Mateusz Śpiewakb, Joanna Waśc, Paweł K. Kunickic, Witold Rużyłłod, Adam Witkowskia
a Department of Interventional Cardiology and Angiology, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
b Department of Coronary Artery Disease and Structural Heart Diseases, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
c Department of Clinical Biochemistry, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland
d Institute of Cardiology, Warsaw, Poland

Přehledový článek | Review article

Dual platelet inhibition in ACS – The Styrian consensus

Dirk von Lewinskia, Herwig Schuchlenzb, Reinhard Dopplerc, Markus Wallnera, Burkert Pieskea
a Department of Cardiology, Medical University of Graz, Graz, Austria
b Medical Department II, LKH Graz-West, Graz, Austria
c Medical Department, LKH Bruck/Mur, Bruck/Mur, Austria

STEMI – The importance of balance between antithrombotic treatment and bleeding risk

Jan Pospíšil, Milan Hromádka, Ivo Bernat, Richard Rokyta
Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Kasuistika | Case report

Stent thrombosis due to stent fracture in heavily calcifi ed right coronary artery

Zoltán Ruzsa, György Szabó, Zoltán Jambrik, Balázs Berta, Levente Molnár, István Édes, Béla Merkely
Heart Center, Semmelweis University, Budapest, Hungary

Přehledový článek | Review article

Stent thrombosis and platelet reactivity

Elisabetta Ricottini, Fabio Mangiacapra, Germano Di Sciascio
Department of Cardiovascular Sciences, Campus Bio-Medico University of Rome, Italy

Antithrombotic therapy in valvular heart disease and artificial valves

Chlopenní a vrozené srdeční vady | Valvular and congenital heart disease

Hana Línková, Róbert Petr
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Antithrombotic therapy in patients after valve surgery with special attention to the combination of anticoagulant and antiplatelet therapy

Miroslav Brtkoa, Jaroslav Dušekb
a Kardiocentrum, Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česká republika
b Kardiocentrum, I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Pulmonary thromboembolism in congenital heart defects with severe pulmonary arterial hypertension

Monika Kaldarárováa, Iveta Šimkováb, Tatiana Valkovičováb, Anna Remkovác, Vladimír Neuschld
a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. – Detské kardiocentrum, Bratislava, Slovenská republika
b Kardiologická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava, Slovenská republika
c Centrum hemostázy a trombózy HemoMedika, Bratislava, Slovenská republika
d Inštitút zobrazovacej diagnostiky, Trnava, Slovenská republika

Přehledový článek | Review article

Imaging of intracardiac thrombus

Zobrazovací metody | Imaging

Sibel Turhan, Ozgur Ulas Ozcan, Cetin Erol
Ankara University, Department of Cardiology, Ankara, Turkey

Původní sdělení | Original research article

Topical use of tranexamic acid in cardiac surgery – A review and meta-analysis of four randomized controlled trials

Kardiochirurgie | Cardiac surgery

Tomáš Vaněk, Zbyněk Straka
Kardiochirurgická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Current opinion on aspirin in primary prevention of atherosclerotic cardiovascular diseases. Is there any difference between diabetic and non-diabetic patients?

Primární prevence | Primary prevention

Barbora Nussbaumerová, Hana Rosolová
II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Prevention of arterial and venous thrombosis in cancer patients

Varia | Varia

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Doporučení pro… | Guidelines

Protocols of antithrombotic therapy in a University Cardiocenter

Petr Widimský, Zuzana Moťovská, Tomáš Vaněk, Hana Línková, Viktor Kočka
Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Ze života společnosti

Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., FESC, 80 let

prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC

Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., FESC – k 80. narozeninám

doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.

Významné životní jubileum prof. MUDr. Vladimíra Staňka, CSc., FESC

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC

Významné životní jubileum prof. MUDr. Karla Horkého, DrSc.

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Významné výročí prof. MUDr. Františka Kölbela, DrSc., FACC

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Advertorial

Výhody fixní kombinace telmisartan/amlodipin v léčbě hypertenze

prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika, 
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Osobnosti

Zemřel prof. Alexander Schirger, MD

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC, doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.,
ICRC – I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 8. 1. 2013 v Brně

Zapsali: P. Widimský, I. Pavézková

Rubrika kardiologických sester

Zpráva z VI. kongresu kardiologických sester s mezinárodní účastí v Ostravě 18.–19. října 2012

Mgr. Ludmila Klemsová,
předsedkyně PS kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS, o. s.,
Mgr. Margita Mikátová,
předsedkyně PS sester pracujících v kardiologii SKS

VI. edukačně-odborná konference kardiologických sester a spřízněných profesí České kardiologické společnosti, o. s., z pohledu dvou účastnic

Jitka Panská,
Kardiologie Bulovka, s. r. o.,
Radka Trčková, 
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha