ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Tiráž

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Úvodník | Editorial

Czech contributions to European cardiology – The European Heart Journal’s perspective

Thomas F. Lüscher
Editorial Offi ce, European Heart Journal, Zurich Heart House, Zürich, Switzerland

2012: The first year of the new Cor et Vasa – 2012: První rok „nové“ Cor et Vasa

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

Cardiology department hospitalization costs in patients with acute heart failure vary according to the etiology of the acute heart failure: Data from the AHEAD Core registry 2005–2009

Barbora Říhováa,1, Jiří Pařenicab,c,d,1, Jiří Jarkovskýe,1, Roman Miklíka,d, Alexandra Šulcováa,f, Simona Littnerováe, Marián Felšöcib, Petr Kalab,c, Jindřich Špinarb,c,d
a Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
b Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
c Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
d International Clinical Research Center – I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika
e Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
f CEITEC – Central European Institute of Technology, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
1 Tito autoři se na práci podíleli rovným dílem.

Long-term results of catheter ablation for ventricular tachycardia in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia

Martina Hrošová, Martin Fiala, Libor Škňouřil, Martin Pleva, Miloslav Dorda, Jan Chovančík, Štěpán Krawiec, Bronislav Holek, Jaroslav Januška
Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

Doporučení pro… | Guidelines

Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání – 2012. Připraven Českou kardiologickou společností

(Summary of the ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. Prepared by the Czech Society of Cardiology)

Jaromír Hradeca, Jiří Vítovecb, Jindřich Špinarc 
a III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika
c Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s chlopenními vadami (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností

(Summary of the ESC guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012).
Prepared by the Czech Society of Cardiology)

Jana Popelováa,b, Miroslav Brtkoc, Petr Němecd
a Oddělení kardiochirurgie, Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
b Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika
c Kardiocentrum, Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
d Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Komentář | Commentary

Komentář k Souhrnu Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s chlopenními vadami (verze 2012)

(Comments on the Summary of the ESC guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012))

Jana Popelováa,b, Miroslav Brtkoc, Petr Němecd
a Oddělení kardiochirurgie, Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
b Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika
c Kardiocentrum, Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
d Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Cardiac amyloidosis: A comprehensive review

Michal Fikrlea, Tomáš Palečeka,b, Petr Kuchynkaa, Eduard Němečeka, Lenka Bauerovác, Jan Straubd, Romana Ryšaváe
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b International Clinical Research Center, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika
c Ústav patologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
d I. interní klinika – klinika hematologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
e Klinika nefrologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

Left ventricular perforation by a guidewire crossing a stenotic calcific aortic valve

Şenol Demircan, Hakan Altay
Department of Cardiology, Baskent University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Sarkoidóza srdce jako příčina náhlé smrti

(Cardiac sarcoidosis as a cause of sudden death)

Martin Hajšla, Pavel Sedloňb, Miroslav Černohousb, Martina Vašákovác, Miloš Sokold, Miroslav Zavorala
a Interní klinika, Ústřední vojenská nemocnice, Praha, Česká republika

b Kardiologické oddělení, Interní klinika, Ústřední vojenská nemocnice, Praha, Česká republika
c Pneumologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha, Česká republika
d Vojenský ústav soudního lékařství, Ústřední vojenská nemocnice, Praha, Česká republika

Komentář | Commentary

Troponins in the definition of myocardial infarction after percutaneous coronary interventions

Marco Zimarino, Raffaele De Caterina
Institute of Cardiology and Center of Excellence on Aging, “G. d’Annunzio” University – Chieti, Italy

Erratum | Erratum

Erratum k: „Catheter ablation for atrial fi brillation – Single center experience“

[Cor et Vasa 54 (2012) 560–565]

Luděk Haman, Hana Dostálová, Petr Pařízek
I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Osobnosti

Zemřel prof. MUDr. Vlastimil Víšek, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
III. interní-kardiologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 18. 9. 2012 v Brně

Zapsali: P. Widimský, I. Pavézková

Advertorial

Nové rozšířené vydání knihy Richarda Češky

Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií

Podle interview s prof. MUDr. Richardem Češkou, CSc., a prof. MUDr. Hanou Rosolovou, DrSc., FESC, připravila MUDr. Zuzana Zafarová.

Apixaban (Eliquis®) byl koncem roku 2012 registrován také v indikaci prevence cévních mozkových příhod a systémových embolií u nemocných s fibrilací síní

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Z kongresů, konferencí, symposií

Zpráva z 26. kongresu European Association for Cardio-Thoracic Surgery (Barcelona, Španělsko)

MUDr. Vojtěch Kurfirst
Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s.

Reference

Malcolm S. Thaler: EKG a jeho klinické využití

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv: Eutanazie – pro a proti

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha