ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Pokyny autorům | Guide for authors

Pokyny autorům | Guide for authors

Doporučení pro… | Guidelines

Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi úseku ST z roku 2012

Připraven Českou kardiologickou společností
(Summary of the 2012 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevations. Prepared by the Czech Society of Cardiology)

Petr Widimskýa, Petr Kalab, Richard Rokytac
a Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
c Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Původní sdělení | Original research article

OCT study in detection of thin cap fibroatheromas in STEMI patients

Pavel Červinkaa, Radim Špačeka, Marian Bystroňa, Martin Kvašňáka, Andrej Kupeca, Michaela Červinkováb, Petr Kalac
a Klinika kardiologie, Univerzita J. E. Purkyně a Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
c Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Is it possible to operate four heart valves in a patient with heart failure, congenital heart disease and pulmonary hypertension?

Marie Zvěřinováa, Jana Popelováa,c, Petr Pavela, Roman Gebauera,c, Pavel Jehličkaa, Miroslav Rubáčeka, Milan Čechb, Štěpán Černýa
a Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
b Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
c Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Hypertrofické kardiomyopatie – co je nového?

(Hypertrophic cardiomyopathy – what is new?)

Pavel Gregor, Karol Čurila
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Rezistence k antiagregační léčbě: klinická relevance funkčního vyšetření trombocytů

(Resistance to antiplatelet treatment: The clinical relevance of platelet function assays)

Jiří Plášeka,b, Miroslav Homzaa,b, Jaromír Gumulecc, Markéta Ryzíc, Radovan Stančíka, David Šipulaa
a Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
b Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, Česká republika
c Ústav klinické hematologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Kasuistika | Case report

Případ plicní tromboembolie se synchronní a metachronní paradoxní embolií do velkého oběhu při otevřeném foramen ovale – kasuistika

(A case of pulmonary thromboembolism with synchronous and metachronous paradoxical embolism through the patent foramen ovale – a case report)

Miloslav Pirkla,b, Andrej Myjavecc, Tomáš Daněka, Miloš Černýa
a Oddělení cévní chirurgie, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Pardubice, Česká republika
b Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice, Česká republika
c Kardiologické oddělení, Interní klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Pardubice, Česká republika

Po stopách neobvykle dislokované stimulační elektrody

(Tracking an unusually migrated pacing lead)

Jan Šochman
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Pravostranný subklaviální přístup u transkatetrové implantace aortální chlopně s použitím protézy CoreValve

(Right subclavian approach in transcatheter aortic valve implantation using the CoreValve prosthesis)

Petr Toušek, Viktor Kočka, František Bednář, Miroslav Dvořáček, Libor Vlček, Miroslav Bulvas, Hana Línková, Jakub Sulženko, Petr Widimský
Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Diagnostic problems in fetal visceral heterotaxy syndrome. Sonography vs. autopsy

Cezary Niszczotaa, Adam Koleśnika, Joanna Szymkiewicz-Dangelb
a Department of Descriptive and Clinical Anatomy, Center of Biostructure Research, Medical University of Warsaw, Poland
b Perinatology and Prenatal Cardiology Unit, II Chair of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Warsaw, Poland

Permanent pacemaker lead endocarditis due to Staphylococcus hominis and review of the literature

Suleyman Ercana, Gokhan Altunbasb, Fethi Yavuza, Vuslat Bosnakc, Vedat Davutoglua
a Departments of Cardiology, Gaziantep University, School of Medicine, Gaziantep, Turkey
b Department of Cardiology, Kilis State Hospital, Kilis, Turkey
c Departments of Infectious diseases, Gaziantep University, School of Medicine, Gaziantep, Turkey

Dopisy redakci

Jak se léčí statiny v České republice? Výsledky průzkumu STEP

Dopis ke stejnojmennému článku J. Hradce, J. Bultase, A. Kmínka, et al. [Cor et Vasa 53 (2011) 527–534]

MUDr. Rudolf Gaško
Edustat, s. r. o., Košice

Odpověď na diskusi ke článku J. Hradec, J. Bultas, A. Kmínek, et al. Jak se léčí statiny v České republice?

Výsledky průzkumu STEP [Cor et Vasa 53 (2011) 527–534]

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Recenze

Josef Kautzner a kol.: Fibrilace síní v běžné praxi

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Advertorial

Antikoagulační léčba dabigatranem a nová doporučení Evropské kardiologické společnosti pro management fibrilace síní

MUDr. Petr Janský
Kardiochirurgická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha

Recenze

Antonín Kazda et al.: Kritické stavy. Metabolická a laboratorní problematika

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha