ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Původní sdělení | Original research article

Mechanical heart valve prosthesis in pregnancy – multicenter retrospective observational study

Jana Popelováa,g, Tomáš Zatočilb, Zdeněk Vaverac, Tomáš Palečekd, Jiří Ostřanskýe, Jan Lhotskýf, Miroslav Rubáčeka, Roman Gebauerg
a Centrum pro vrozené srdeční vady v dospělosti, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
b Centrum pro vrozené srdeční vady v dospělosti, Klinika kardiologie, Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Brno, Česká republika
c I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
d II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
e I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
f Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika
g Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Sudden cardiac death in children and young adults – epidemiology and prevention

Peter Kubuš, Jan Janoušek
Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Diagnostic sensitivity of high-sensitivity troponin T in acute myocardial infarction in patients with chest pain

Milan Hromádkaa, Dan Rajdlb, Ladislav Trefilb, Jaroslav Racekb, Richard Rokytaa
a Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika
b Ústav klinické biochemie a hematologie, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika

Early phosphatemia changes in acute cardiac care patients

Jitka Lhotská, Vratislav Pechman, Jakub Čech, Jan Opatrný, Milan Hromádka, Richard Rokyta jr.
Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Terapeutická hypotermie po srdeční zástavě – 1. část. Mechanismus působení, způsoby chlazení a nežádoucí účinky

(Therapeutic hypothermia after cardiac arrest – Part 1: Mechanism of action, techniques of cooling, and adverse events)

Jiří Knot, Zuzana Moťovská
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Česká republika

Terapeutická hypotermie po srdeční zástavě – 2. část. Důkazy z randomizovaných a observačních studií

(Therapeutic hypothermia after cardiac arrest – Part 2: Evidence from randomized, observational trials)

Jiří Knot, Zuzana Moťovská
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Česká republika

Arteriální hypertenze a fibrilace síní: výběr antihypertenzní léčby

(Arterial hypertension and atrial fibrillation: selecting antihypertensive therapy)

Jiří Widimský jr.
Centrum pro hypertenzi, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Pohled na současný stav léčby asymptomatického aneurysmatu břišní aorty

(Overview of up to date treatment modalities of asymptomatic abdominal aortic aneurysm)

Peter Baláž
Klinika transplantační a cévní chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

Perikardiálny výpotok ako prvý prejav systémovej sklerodermie

(Pericardial effusion as a fi rst sign of systemic scleroderma)

Peter Kružliaka,b, Gabriela Kováčováb, Štefan Baloghb
a Ústav normalnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovenská republika
b V. interná klinika, Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava, Slovenská republika

Obraz kardiogenního šoku jako primomanifestace sepse s origem v kolenním kloubu

(Clinical picture of cardiogenic shock as primary manifestation of sepsis originating in the knee joint)

Eliška Kufováa, Radovan Stančíka, Miroslav Homzaa, Christian Kufab
a Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
b Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Známky hemodynamicky významné ischemie myokardu jako komplikace transseptální punkce v rámci katetrové ablace fibrilace síní

(Signs of hemodynamically signifi cant myocardial ischemia as a complication of transseptal puncture in catheter ablation of atrial fibrillation)

František Lehar, Zdeněk Stárek, Ladislav Groch, Jiří Wolf, Miroslav Novák
ICRC – I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

Protrahovaná neurokardiogenní reakce

(Protracted neurocardiogenic reaction)

Jiří Hlas, Miloš Holub, Petr Šimek, Zdeněk Klimsa
Kardiovaskulární centrum pro dospělé, Nemocnice Jihlava, Jihlava, Česká republika

Erratum | Erratum

Erratum k: „Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011“ [Cor Vasa 2012;54:161–182]

(Erratum to: “Czech Society of Cardiology guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure 2011” [Cor et Vasa 54 (2012) e113–e134])

Jindřich Špinara, Jiří Vítovecb, Jaromír Hradecc, Ivan Málekd, Jaroslav Meluzínb, Lenka Špinarováb, Lenka Hoškovád, Markéta Hegarovád, Ondřej Ludkaa, Miloš Táborskýe
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika
c III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
d Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
e I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Historické ohlédnutí | Historic look back

Kardiologie v prvních 13 letech IKEM. Období II. interní výzkumné základny 1971–1983

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Další informace

Prof. Dr. Eugene Braunwald, Dr. Hon. C., nositelem zlaté medaile ČKS (Libenského medaile) a čestným členem ČKS

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC
Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika,

Z kongresů, konferencí, symposií

Cestovní zpráva ze 32. kongresu Mezinárodní společnosti pro transplantace srdce a plic, který se konal v Praze ve dnech 18.–21. 4. 2012

Doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.; MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.; MUDr. Lenka Hošková
Kardiocentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Advertorial

Kombinační léčba k dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Recenze

Ralph Haberl: EKG do kapsy

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Martin Eisenberger, Alan Bulava, Martin Fiala: Základy srdeční elektrofyziologie a katétrových ablací

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Rubrika kardiologických sester

Kardiologické sestry na XX. sjezdu České kardiologické společnosti 13.–16. 5. 2012

Za výbor PSOK
Mgr. Ludmila Klemsová, koordinátorka odborných akcí PSOK ČKS

Názory kardiologických sester a kardiaků na ošetřovatelskou péči v kardiovaskulárních centrech Ostrava a České Budějovice – pilotní studie

Mgr. Jakub Doležel, Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava
Mgr. Zdeňka Pavelková, katedra ošetřovatelství Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,