ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Úvodník | Editorial

Novel methods in interventional cardiology and cardiac surgery

Petr Kalaa, Michael Aschermannb
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original article/Research

Aortic valve sparing operations versus composite graft implantation in acute aortic dissections

Petr Filaa, Jiří Ondrášeka, Helena Bedáňováa,b, Petr Němeca,b
aCentrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
bICRC, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Czech TAVI Registry – rationale and design

Petr Kalaa, Milan Bláhab
aInterní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
bInstitut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Přehledový článek | Review

Management of paravalvular leaks

Marian Branny, Jaroslav Januška, Libor Škňouřil, Bronislav Holek, Miroslav Dorda, Libor Gajdůšek
Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

Percutaneous exclusion of the left atrial appendage in prevention of systemic embolism

Josef Šťáseka, Josef Bisa, Zdeněk Vaveraa, Jan Vojáčeka, Jaroslav Dušeka, Miroslav Brtkob, Pavel Polanskýb, Petr Pařízeka, Abdul Al Mawiria
aI. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
bKardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

The concept of functional revascularization

Martin Matesa, Petr Kalab, Karel Kopřivaa, Ondřej Aschermanna
aKardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
bInterní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Optical coherence tomography in interventional cardiology – research field or future daily routine?

Jan Kaňovskýa, Otakar Bočeka, Pavel Červinkab, Tomáš Ondrúša, Petr Kalaa
aInterní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
bKlinika kardiologie, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, Česká republika

Percutaneous coronary interventions in bifurcation lesions: from theory to practical approach

Michael Želízko, Bronislav Janek, Marek Hrnčárek, Vladimír Pořízka, Vladimír Karmazín
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Hybridní revaskularizace myokardu – pohled kardiologa

(Hybrid myocardial revascularization – the cardiologist’s view)

Jan Horáka, Stanislav Šimeka, Tomáš Kovárníka, Michal Semrádb, Jaroslav Lindnerb, Aleš Linharta
aII. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
bII. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Renal denervation in the treatment of resistant arterial hypertension and other perspectives

Martin Poloczeka, Petra Vysočanováa, Roman Miklíka, Igor Nyklb, Petr Kalaa
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

Kasuistika | Case report

Percutaneous coronary intervention of a circumflex artery chronic total occlusion using the retrograde approach via ipsilateral collateral circulation from the left anterior descending artery

Rodrigo Wainstein, Vladimír Džavík
Interventional Cardiology Program, Peter Munk Cardiac Centre, University Health Network, Toronto, Ontario, Canada

Ze života společnosti

Jubileum Miroslava Bednaříka

Roman Čerbák jménem spolupracovníků CKTCH

Osobnosti

Zemřel MUDr. Jiří Linhart, DrSc.

MUDr. Jiří Spáčil, CSc. za výbor České angiologické společnosti ČLS JEP

Za doc. MUDr. Josefem Hladovcem, CSc.

Doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc.
III. interní-kardiologická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

Recenze

František Kölbel a kolektiv: Praktická kardiologie

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Miloš Táborský et al.: Fibrilace síní

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Jan Baxa, Jiří Ferda: Multidetektorová výpočetní tomografie srdce

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Advertorial

Kardiovaskulární kontinuum. Rozhodují komorbidity o volbě terapie?

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
I. interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno

Nebivolol v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Modulace srdeční frekvence jako klíč k účinné léčbě srdečního selhání

MUDr. Martin Vaněk

Metabolické účinky antihypertenziv

V rámci XX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti v Brně proběhlo pod předsednictvím prof. MUDr. J. Filipovského, CSc., (II. interní klinika LF UK a FN Plzeň) symposium společnosti Servier nazvané Metabolické účinky antihypertenziv. Stále aktuálním tématem v léčbě hypertenze provedli účastníky symposia MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D., (II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně), prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC, (II. interní klinika LF UK a FN v Plzni) a prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., (II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze).

Z kongresů, konferencí, symposií

Sekundární prevenci CMP je třeba zahájit co nejdříve

MUDr. Martin Vaněk

Zpráva z kongresu European Heart Failure 2012

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
Kardiovaskulární centrum Nemocnice Na Homolce

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 14. 2. 2012 v Praze

Zapsali: P. Widimský, I. Pavézková

Aktuální sdělení

Spánek jako důležitá součást našeho denního rytmu

Eliška Sovováa, Milan Sovab, Milada Hobzováb, Vítězslav Kolekb
aI. interní klinika – kardiologická, Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
bKlinika plicních nemocí a tuberkulózy, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Rubrika kardiologických sester

Zpráva ze III. konference Pracovní skupiny sester pracujících v kardiologii Slovenské kardiologické společnosti

Mgr. Ludmila Klemsová, koordinátorka odborných akcí PSOK ČKS
MUDr. Jiří Leso, místopředseda PSOK ČKS

Abstrakta odborných akcí

XXII. workshop Pracovní skupiny intervenční kardiologie České kardiologické společnosti

Průhonice u Prahy, 12.–13. 4. 2012