ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Úvodník | Editorial

Transcatheter aortic valve replacement – 10 years of clinical experience

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original article/Research

Clinical predictors of outcome in survivors of out-of-hospital cardiac arrest treated with hypothermia

Bashar Aldhoon, Vojtěch Melenovský, Jiří Kettner, Josef Kautzner
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Comparison of the surgical and transcatheter aortic valve replacement in high-risk patients

Petr Němeca, Jiří Ondrášeka, Petr Malíka, Martin Třetinaa, Petr Pokornýa, Martin Poloczekb, Jiří Pařenicab, Jindřich Špinarb, Petr Kalab
aCentrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
bInterní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Mutation analysis of RyR2 gene in patients after arrhythmic storm

Irena Andršováa, Tomáš Novotnýa, Iveta Valáškováb, Jitka Kadlecováb, Dana Kuderováa, Milan Sepšia, Milan Kozáka, Lubomír Křivana, Renata Gaillyováb, Jindřich Špinara
aInterní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
bOddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Seven years of experience in using the cryoMAZE intra-operative procedure in cardio-center

Bohuslav Kutaa, Aleš Kováříka, Aleš Mokráčekb, Mirek Šuldab, František Toušeka, Ladislav Pešla
aKardiologické oddělení, Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice, Česká republika
bKardiochirurgické oddělení, Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice, Česká republika

Endoscopic versus bridging technique of saphenous vein graft harvesting – one-year results

Vojtěch Kurfirst, Julia Čanádyová, Aleš Mokráček
Kardiochirurgické oddělení, Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice, Česká republika

Přehledový článek | Review

Antitrombotická léčba a její klinické monitorování

(Clinical monitoring of the antithrombotic treatment)

Jan Vojáček
I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Kasuistika | Case report

EKG nález elevací úseku ST anterolaterálně jako primomanifestace adenokarcinomu plic, kasuistika

(ECG findings of the anterolateral ST segment elevation as a primary manifestation of lung adenocarcinoma: a case report)

Richard Milkoviča, Peter Telekesa, Pavel Nedbala, Vladimír Hraboša, Petra Antonováb, Rostislav Polášeka
aKardiocentrum Krajské nemocnice Liberec, a. s., Liberec, Česká republika
bOddělení patologie, Krajská nemocnice Liberec, a. s., Liberec, Česká republika

Rotační aterektomie závažné stenózy kmene levé koronární tepny u pacientky s akutním koronárním syndromem bez elevací úseku ST komplikovaným kardiogenním šokem

(Rotational atherectomy of critical left main stenosis in NSTE-ACS complicated with cardiogenic shock)

Pavel Sábl, Vladimír Hraboš, David Horák, Zdeněk Šembera, Rostislav Polášek
Kardiocentrum Krajské nemocnice Liberec, a. s., Liberec, Česká republika

Odborné stanovisko ČKS | Expert consensus statement

Odborné stanovisko České kardiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi k provádění katetrizačních renálních denervací (RDN) v České republice

[Expert consensus statement of the Czech Society of Cardiology and the Czech Society of Hypertension on catheter-based sympathetic renal denervation procedures (RDN) in the Czech Republic]

Petr Widimskýa, Jan Filipovskýb, Jiří Widimský jr.b, Marian Brannya, Václav Monhartb, Miloš Táborskýa
aČeská kardiologická společnost
bČeská společnost pro hypertenzi

Doporučení pro… | Guidelines

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

(Czech Society of Cardiology Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure 2011)

Jindřich Špinara, Jiří Vítovecb, Jaromír Hradecc, Ivan Málekd, Jaroslav Meluzínb, Lenka Špinarováb, Lenka Hoškovád, Markéta Hegarovád, Ondřej Ludkaa, Miloš Táborskýe
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika
c III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
d Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
e I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Z kongresů, konferencí, symposií

III. kardiovaskulární česko-slovenský summit, Mikulov

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Univerzita Karlova Praha – Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

SCAI Fall Fellows Courses – zpráva z workshopu intervenční kardiologie

MUDr. David Vindiš
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc

Osobnosti

Sté výročí narození vynikajícího kardiologa, hypertenziologa a nefrologa prof. MUDr. Jana Broda

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Zemřel MUDr. Jaroslav Ulrich, CSc.

MUDr. Michal Fejfuša, CSc.
Interní oddělení a kardiologická klinika, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Zprávy z ČKS

Zpráva o činnosti České kardiologické společnosti za období 5/2011–4/2012

Petr Widimský jménem výboru ČKS 2011–2015

Advertorial

Boehringer Ingelheim

Cílové hodnoty LDL cholesterolu, varování FDA k léčbě statiny, realita hypolipidemické terapie a kombinační léčba jako možné východisko

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Česko-slovenský projekt MAUR

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., FASN, FERA
Klinika nefrologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

NORDIC WALKING TOUR

Nejvíc účastníků série akcí propagujících severskou chůzi – Nordic walking

doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. za organizátory akce

Aktuální sdělení

Prasugrel versus clopidogrel: Practical guidance for use according to the evidence

MUDr. Roman Miklík, Ph.D.
Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI
Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno