ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Guide for authors | Pokyny autorům

Guide for authors | Pokyny autorům

Úvodník | Editorial

První číslo „nového časopisu“ Cor et Vasa vydané novým nakladatelem

(First issue of “new magazine” Cor et Vasa published by new publisher)

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original article/Research

Acute myocardial infarction due to the left main coronary artery occlusion: electrocardiograhic patterns, angiographic findings, revascularization and in-hospital outcomes

Petr Widimskýa, Josef Šťásekb, Petr Kalac, Richard Rokytad, Boyko Kuzmanove, Ota Hlinomazf, Jan Bělohlávekg, Marek Malýh
a Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česká republika
c Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Česká republika
d Kardiologické oddělení I. interní kliniky, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
e Bulharský kardiologický institut, Pleven, Bulharsko
f I. interní kardioangiologická klinika, ICRC, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika
g II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
h Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika

Immediate and long-term efficacy and safety of catheter ablation of right anteroseptal atrio-ventricular accessory pathways

Martin Fiala, Jan Chovančík, Jakub Pindor, Henryk Szymeczek, Dorota Wojnarová, Veronika Bulková, Jan Gorzolka, David Vavřík, Štěpán Krawiec, Jaroslav Januška
Oddělení kardiologie, Kardiocentrum Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

Comparison of universal prophylaxis and preemptive treatment with valganciclovir in management of cytomegalovirus infection in heart transplant recipients

Jevgenija Vymětalová, Miloš Kubánek, Tomáš Gazdič, Jana Vrbská, Ivan Málek, Josef Kautzner
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Proteomic analysis of the plasma samples of patients with stable angina pectoris

Martin Malýa, Pavel Májekb, Zuzana Reicheltováb, Jiří Suttnarb, Roman Kotlínb, Petr Hájeka, Milan Oraveca, Jan E. Dyrb, Josef Veselkaa
aKardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika
bÚstav hematologie a krevní transfuze, Praha, Česká republika

NT-proBNP levels on admission predict pulmonary hypertension persistence in patients with acute pulmonary embolism

Zdeněk Vaveraa, Jan Vojáčeka, Radek Pudila, Jaroslav Malýb, Pavel Eliášc
I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
II. interní klinika – oddělení klinické hematologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
Radiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Přehledový článek | Review

Rozvoj nových léčebných postupů u akutního koronárního syndromu pomocí perorální protidestičkové léčby

(Evolving strategies in the management of acute coronary syndromes with oral antiplatelet agents)

Petr Widimskýa, J. Wouter Jukemab, Bernhard Meierc, Dietmar Trenkd, Jean Philippe Collete, Matthias Frickf, Marco Roffig
a Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Leiden University Medical Center, Leiden, Nizozemsko
c University Hospital, Bern, Švýcarsko
d Herz-Zentrum Bad Krozingen, Bad Krozingen, Něměcko
e Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paříž, Francie
f Innsbruck Medical University, Innsbruck, Rakousko
g University Hospital, Ženeva, Švýcarsko

Možnosti terapie hypertrofické obstrukční kardiomyopatie se zaměřením na intervenční léčbu

(Management of hypertrophic obstructive cardiomyopathy with a focus on interventional therapy)

Josef Veselka
Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

Traumatický akutní infarkt myokardu vzniklý tupým poraněním hrudníku během hokejového zápasu

(Traumatic acute myocardial infarction due to the blunt mid-chest trauma during ice-hockey game)

Petr Widimský, Hana Línková
Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Aneurysma kmene levé věnčité tepny jako příčina distální embolizace u pacienta s akutním koronárním syndromem?

(The left main coronary artery aneurysm as a cause of distal embolization in a patient with acute coronary syndrome?)

Martin Porzera, Peter Blaškoa, Tomáš Jonsztab, Miroslav Homzaa
a Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
b Radiodiagnostický ústav, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Kinking diagnostického katetru v arteria radialis jako komplikace selektivní koronarografie

(Kinking of diagnostic catheter in radial artery during radial cardiac catheterization with superimposed arterial spasm)

Pavel Sábl, Vladimír Hraboš, David Horák, Zdeněk Šembera, Rostislav Polášek
Kardiocentrum Krajské nemocnice Liberec, a. s., Liberec, Česká republika

Historické ohlédnutí | Historic look back

Miles Lowell Edwards: Historie čerpadel, ventilů a chlopní v průmyslu a medicíně

(Miles Lowell Edwards: history of pumps and valves in industry and medicine)

Jan Šochman
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Dopis redakci | Letter to the editor

Prague Symposium on Congenital Heart Disease: Břevnovský klášter, 5.–6. 12. 2011

(Prague Symposium on Congenital Heart Disease: Břevnov Monastery, December 5–6, 2011)

Jan Janoušek
Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Charitativní zdravotnická mise do Keni

(Medical mission trip to Kenya)

Roman Gebauer
Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Stránky k zamyšlení

Informace o atestacích z kardiologie po 1. lednu 2012

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., předseda České kardiologické společnosti, předseda Akreditační komise pro kardiologii MZ ČR, garant kardiologie na 3. LF UK
Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., místopředseda Akreditační komise pro kardiologii MZ ČR, garant kardiologie na LF MU Brno
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda Koordinační oborové rady (KOR) univerzit, garant kardiologie na 1. LF UK
Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., předseda Specializační oborové rady (SOR) univerzit, garant kardiologie na LF UK Hradec Králové
Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., garant kardiologie na 2. LF UK
Prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., garant kardiologie na LF UK Plzeň
Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., garant kardiologie na LF Olomouc
Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., místopředseda ČKS pro vzdělávání, přednosta Kliniky kardiologie IKEM

Nová pravidla pro přípravu doporučených postupů ČKS (= souhrnů ESC guidelines) pro rok 2012

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., předseda ČKS
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., místopředseda ČKS pro vzdělávání

Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., oslavil významné životní jubileum

Petr Widimský

Advertorial

Fixní kombinace telmisartan/amlodipin v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Studie RE-LY: Přelom v prevenci tromboembolických komplikací fibrilace síní

Doc. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Ze života společnosti

Soutěž o nejlepší kasuistiku na téma Diferenciální diagnostika dušnosti

Abstrakta odborných akcí

14. symposium Pracovní skupiny chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

Klasická versus „nová“ metoda léčby chlopenních vad
Pardubice, 23.–24. února 2012