ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

12

Obsah

Obsah

Přehledové články | Reviews

Časná repolarizace – marker fibrilace komor?

Jiří Procházka, Peter Wohlfahrt, Věra Adámková
Pracoviště preventivní kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika 

Kardioprotektivní účinky inhalačních a intravenózních anestetik

Hynek Říha1,2, Tomáš Kotulák1, Aleš Březina1, Ladislav Hess3, Bohuslav Ošťádal4,2, Jan Pirk5,2
1 Klinika anesteziologie a resuscitace, Kardiocentrum IKEM, Praha
2 Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha
3 Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha
4 Fyziologický ústav, AV ČR, Praha
5 Klinika kardiovaskulární chirurgie, Kardiocentrum IKEM, Praha, Česká republika
 

Přínos echokardiografie pro hemodynamickou monitoraci a identifikaci responderů volumové terapie v intenzivní péči

Pavel Folwarczny1, Martin Hutyra1, David Vindiš1, Karel Axmann2, Miloš Táborský1
1 I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc
2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
 

Původní sdělení | Original contributions

Prognostický význam koronárního kalciového skóre a zátěžového zobrazení myokardu pomocí jednofotonové emisní tomografie u asymptomatických rizikových pacientů

Miroslava Budíková1, Milan Kamínek1,2, Eliška Sovová3, Markéta Kaletová3, Iva Metelková1, Lenka Henzlová1, Eva Buriánková1, Radim Formánek1
1 Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu – Centrum molekulárního zobrazování, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
3 I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc Česká republika 

Vývoj a stav prenatálního screeningu vrozených srdečních vad v Moravskoslezském kraji

Jan Pavlíček, Tomáš Gruszka
Oddělení dětské a prenatální kardiologie, Klinika dětského lékařství FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, Česká republika 

Koncentrace Lp‑PLA2 u stabilních pacientů v sekundární prevenci po STEMI a vliv dávky statinů na její hodnoty

Ilona Pařenicová1, Krystýna Prymusová2, Miroslava Beňovská3, Lucie Babušíková3, Jiří Jarkovský2, Ludmila Dostálová1, Lenka Kubková1, Petr Lokaj1, Petr Kala1, Martin Poloczek1, Ondřej Toman1, Jindřich Špinar1,5 Jiří Pařenica1,5
1 Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno
2 Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec
3 Oddělení klinické biochemie a hematologie, Fakultní nemocnice Brno, Brno
4 Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
5 Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika 

Kasuistiky | Case reports

Rozvoj tako‑tsubo kardiomyopatie u pacientky s endokrinně aktivním tumorem nadledviny – feochromocytomem

Ivana Havlová1, Antonín Novák1, Jiří Herman1, Marian Bystroň1, Pavel Červinka1, Tomáš Zelinka2
1 K.Z., a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Klinika kardiologie, Ústí nad Labem
2 III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha, Česká republika 

Angiosarkom pravé síně

Lukáš Handl1, Milan Hromádka2, Tomáš Hájek1, Jan Bulka3, Petr Mukenšnábl4, Jan Filipovský5
1 Kardiochirurgické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň‑Lochotín
2 Kardiologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň‑Lochotín
3 Radiodiagnostické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň‑Bory
4 Šiklův patologicko‑anatomický ústav, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň‑Bory
5 II. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň‑Bory, Česká republika
 

Nezvyčajná príčina náhlej mozgovej príhody – papilárny fibroelastóm a jeho chirurgické riešenie

Anton Bereš, Adrian Kolesár, Ján Luczy, Jana Jevčáková, František Sabol
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice, Slovenská republika 

Uncommon etiology of right atrial tumour – extension of thyroid cancer

Enikő Havránková¹, Emőke Šteňová², Ingrid Olejárová¹
¹ Department of Anaesthesiology and Intensive Care, National Institute of Cardiovascular Disease, Bratislava, Slovakia
² 1st Department of Internal Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovakia
 

Unikuspidální aortální chlopeň u pacienta s těžkou aortální stenózou a s dilatací ascendentní aorty

Lukáš Krýže, Eva Koudelková, Josef Kautzner
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika 

Nerozpoznaná infekční endokarditida u mladé ženy

Jan Lhotský1, Jitka Lhotská1, Jiří Široký2, Richard Rokyta1
1 Kardiologické oddělení, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň
2 Kardiochirurgické oddělení, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň, Česká republika
 

Traumatická disekce RIA jako příčina rozsáhlé ischemie myokardu

Jakub Čech, Jan Pešek, Vratislav Pechman, Richard Rokyta
Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum FN a LF v Plzni, Plzeň, Česká republika 

Akutní tepenný uzávěr dolní končetiny jako první projev infarktu myokardu s elevacemi úseku ST

Michaela Červinková1, Antonín Novák2, Jiří Herman2, Radim Špaček2, Marian Bystroň2, Martin Kvašňák2, Milouš Derner3, Věra Lažanská4, Pavel Červinka2
1 I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové
2 Klinika kardiologie, 3 Oddělení radiologie, 4 Oddělení vaskulární chirurgie, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice, o.z., a UJEP, Ústí nad Labem, Česká republika
 

Rozsáhlé metastatické postižení perikardu, myokardu a endokardu obou srdečních komor při adenokarcinomu plic

Pavel Franc1, Dalibor Kašík1, Dana Matoušková1, Anna Korcová2, Martin Mašek3, Tomáš Paleček4
1 Interní oddělení Chrudimské nemocnice, a.s., 2 Patologicko-anatomické oddělení Chrudimské nemocnice, a.s., Chrudim
3 Radiodiagnostická klinika, 4 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
 

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Subtotální trombotická okluze vena cava superior jako komplikace kanylace centrální žíly u pacienta s trombofilií

Roman Štípal jr.1, Ondřej Ludka1, Viktor Musil1, Tomáš Nebeský2, Jindřich Špinar1
1 Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno
2 Radiodiagnostická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
 

Neobvyklý útvar v pravé síni

David Štěrba, Rudolf Feuereisel, Petr Frídl
Kardiologie na Bulovce, s.r.o., Praha, Česká republika 

Right atrial mass – tumor thrombus extension arising from renal cell carcinoma

Jan Dominik1, Petr Morávek2, Pavel Žáček1, Miroslav Brtko1
1 Department of Cardiac Surgery and 2 Department of Urology, Faculty of Medicine, Charles University Prague, University Hospital Hradec Králové, Czech Republic 

Stránky k zamyšlení

Stránky k zamyšlení

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. 

Ze života společnosti

K devadesátým narozeninám MUDr. Jaroslava Ulricha, CSc.

MUDr. Pavel Jerie  

Recenze

Jiří Widimský, Jaroslav Malý a kolektiv Akutní plicní embolie a žilní trombóza.

Patogeneze, diagnostika, léčba a prevence

Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.
Kardiocentrum 3. LF UK a FNKV v Praze