ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

11

Obsah

Obsah

Úvodník | Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové…

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC,
přednosta I. interní kardioangiologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně 

Historie a současnost | Past and present

Historie a současnost I. interní kardioangiologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně

Jiří Vítovec, Věra Linhartová
I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

Výhledy | Perspectives

Základní charakteristika projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu

Tomáš Kára1, Miroslav Souček2, Jiří Vítovec1
1 ICRC – I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny v Brně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2 II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika 

Přehledové články | Reviews

Možnosti optické koherentní tomografie v hodnocení hojení stentů

Ota Hlinomaz1, Ladislav Groch1, Jan Sitar1, Michal Rezek1, Anna Kiliánová1, Martin Novák1, Jiří Seménka1, Toni Vekov2
1 I. interní kardioangiologická klinika, ICRC, FN u sv. Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
2 Bulgarian Cardiac Institute, Sofie, Bulharsko 

Systém Biotronik Home Monitoring v klinické praxi

Jolana Lipoldová, Miroslav Novák, Ivo Dvořák, Tomáš Vykypěl
1. interní kardioangiologická klinika, ICRC, FN u sv. Anny, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, Česká republika 

Původní sdělení | Original contributions

Kapilaroskopie a autoprotilátky u pacientů s Raynaudovým fenoménem

Ivo Hofírek1, Dana Bartoňková2, Robert Prosecký1, Stanislav Šárník1
1 I. interní kardioangiologická klinika, ICRC, FN u sv. Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2 Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
 

Endomyokardiální biopsie u recentní dilatační kardiomyopatie – zhodnocení vstupních charakteristik prvních padesáti nemocných

Jan Krejčí1, Petr Hude1, Lenka Špinarová1, Eva Ozábalová1, Alžběta Sirotková2, Víta Žampachová2, Eva Němcová3, Tomáš Freiberger3, Ladislav Pecen4, Jiří Vítovec1
1 I. interní kardioangiologická klinika, ICRC, FN u sv. Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2 I. patologicko‑anatomický ústav FN u sv. Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
3 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno
4 Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Brno, Česká republika 

Které echokardiografické parametry potřebujeme pro diagnostiku primárního diastolického srdečního selhání?

Jaroslav Meluzín1, Helena Podroužková1, Jan Sitar1, Jan Křístek2, Robert Prosecký1, Martin Pešl1, Lada Rambousková1, Vladimír Soška3, Roman Panovský1
1 I. interní kardioangiologická klinika, ICRC, FN u sv. Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2 Klinika zobrazovacích metod, FN u sv. Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
3 Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny, Brno, Česká republika
 

Nejnovější rentgenové zobrazovací metody při katetrizační ablaci komplexních síňových arytmií

Zdeněk Stárek, František Lehar, Jiří Jež, Jiří Wolf, Pavel Leinveber
I. interní kardioangiologická klinika, ICRC, FN u sv. Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika 

Kasuistiky | Case reports

Neobvyklé využití vyšetření magnetickou rezonancí pro stanovení diagnózy infarktu myokardu

Roman Panovský1, Věra Feitová2, Karin Poloková1, Vladimír Kincl1, Jaroslav Meluzín1, Ota Hlinomaz1, Jiří Sikora1
1 I. interní kardioangiologická klinika, ICRC, FN u sv. Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2 Klinika zobrazovacích metod, FN u sv. Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
 

Prvá skúsenosť s využitím kryoprezervovaného alogénneho homograftu v liečbe protetickej endokarditídy

František Sabol1, Adrian Kolesár1, Martin Beňa1, Marta Jakubová3, Jaroslav Špatenka4, Ján Luczy1, Branislav Stančák2, Jana Jevčáková1, Ingrid Schusterová1
1 Klinika srdcovej chirurgie, Lekárska fakulta UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice, SR
2 Kardiologická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice, SR
3 Klinika anastézie a intenzívnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice, SR
4 Transplantační centrum Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika 

Koincidence hluboké žilní trombózy, plicní embolie a mnohočetné paradoxní embolizace u pacienta s otevřeným foramen ovale

Leona Pávková, Pavel Jelínek, Ladislav Pešl, František Toušek
Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika 

Recidiva akutního infarktu myokardu při současném postižení ramus circumflexus a ramus interventricularis anterior

Radek Jančár, Kamil Novobílský
Kardiologické oddělení Městské nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika 

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Enlargement of the narrow aortic annulus: valid, but not much sought‑after technique

Pavel Žáček, Jan Vojáček, Jan Dominik, Jan Harrer
Department of Cardiac Surgery, Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové and Faculty Hospital Hradec Králové, Czech Republic 

Stránky k zamyšlení

Cor et Vasa se vrací na mezinárodní scénu

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC,
předseda České kardiologické společnosti 2011–2015
Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA,
emeritní šéfredaktor Cor et Vasa
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FACC, FESC,
šéfredaktor Cor et Vasa pro období 2011–2015 

Informace o změnách ve vydávání časopisu Cor et Vasa

Michael Aschermann, Petr Widimský 

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 13. 9. 2011 v Praze

P. Widimský, I. Pavézková 

Recenze

Wolfram Karges, Sascha Al Dahouk: Vnitřní lékařství Stručné repetitorium

 Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha