ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

10

Obsah

Obsah

Přehledový článek | Review

Renální denervace: naděje pro nemocné s refrakterní hypertenzí?

Petr Widimský1, Pavel Osmančík1, Jiří Widimský jr.2
1 Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
2 III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
 

Původní sdělení | Original contributions

Prevalence polymorfismů CYP2C9 a VKORC1 v České republice a zamyšlení nad výhledy antikoagulační léčby warfarinem

Jan Kvasnička1, Jaroslava Hájková1, Petra Bobčíková1, Tomáš Kvasnička1, Daniela Dušková2, Šárka Poletínová2, Veronika Kieferová2, Ladislav Pecen3
1 Trombotické centrum a Centrální hematologické laboratoře, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
2 Fakultní transfuzní oddělení, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
3 Ústav informatiky Akademie věd ČR, Praha, Česká republika
 

Jak se léčí statiny v České republice?

Výsledky průzkumu STEP

Jaromír Hradec1, Jan Bultas2, Aleš Kmínek3, Václav Hlaváč3, Romana Tylová3, Pavla Kadlecová4
1 III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
2 Farmakologický ústav, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
3 AstraZeneca Czech Republic, s.r.o., Praha
4 ADDS, s.r.o., Brno, Česká republika 

Jsou naše kritéria pro výběr kandidátů resynchronizační terapie správná?

Jolana Lipoldová, Jaroslav Meluzín, Miroslav Novák, Eva Ozábalová
I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika 

Naše prvé skúsenosti so záchovnými operáciami aortálnej chlopne

František Sabol1, Adrian Kolesár1, Ján Luczy1, Gabriel Valočík2, Anton Bereš1, Lucia Mistríková1, Martin Beňa1, Martin Ledecký1, Marta Jakubová3, Peter Čandík3, Imrich Sopko3, Povol Török3, Jozefína Cocherová3, Jana Jevčáková1, Ingrid Schusterová1, Matúš Marcin4, Martin Vaľko4
1 Klinika srdcovej chirurgie, Lekárska fakulta UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice, SR
2 Kardiologická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice, SR
3 Klinika anastézie a intenzívnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice, SR
4 Klinika srdcovej chirurgie, Úsek perfuziológie a podporných systémov, LF UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice, SR
 

Tanatril Prague TK Projekt

Jiří Krupička¹, Jiří Widimský jr.², Karel Chroust³
¹ Kardiologická ambulance, Brandýs nad Labem, Česká republika
² III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
³ Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 

Kasuistiky | Case reports

Uzávěr ústí levé věnčité tepny cípem čtyřcípé aortální chlopně s aortální insuficiencí

Věra Pečenková1, Tomáš Marek1, Vladimír Karmazín1, Jan Pirk2, Tomáš Miřejovský3, Josef Kautzner1
1 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
2 Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
3 Pracoviště klinické a transplantační patologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
 

Tako‑tsubo kardiomyopatie s postižením obou srdečních komor

Eduard Němeček, Petr Kuchynka, Tomáš Paleček, Aleš Linhart
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika 

Historie a současnost klinického použití verapamilu, beta‑blokátorů a jejich vzájemné kombinace v arytmologii

Peter Hanák, Radek Jančár, Marcel Heczko, Radim Kryza
Interní oddělení, Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika 

Interpozitum PTFE jako řešení peroperačního poranění arteria carotis interna

Bohumil Horký
II. chirurgická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika 

Aneurysma hrotu levé komory u hypertrofické kardiomyopatie

Lukáš Jaworski, Peter Telekes, Rostislav Polášek
Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Liberec, Česká republika 

Přínos zátěžové jednofotonové emisní tomografie myokardu v diferenciální diagnostice etiologie kompletní blokády levého Tawarova raménka

Miroslava Budíková1, Milan Kamínek1,2, Iva Metelková1, Lenka Henzlová1, Jiří Ostřanský3, Martin Hutyra3, Tomáš Skála3, Eliška Sovová3, Miloš Táborský3
1 Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu – Centrum molekulárního zobrazování, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
3 I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika
 

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Externí anuloplastický prstenec a remodelace kořene aorty – nové, fyziologické řešení výdutí kořene aorty a nedomykavosti aortální chlopně: naše první zkušenost

Jaroslav Hlubocký1, Kateřina Jirátová2, Kateřina Plocová1, Miroslav Špaček1, Vladimír Vondráček1, Jan Kacvinský3, Jaroslav Lindner1
1 II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
2 II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
3 Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika
 

Přímá transaortální implantace chlopně do aortální pozice u nemocného po chirurgické revaskularizaci myokardu

Josef Veselka1, Marek Šetina2, Martin Malý1, Kateřina Linhartová1, Petr Hájek1, Tomáš Vymazal3, Giuseppe Bruschi4
1 Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
2 Kardiochirurgická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
3 Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
4 Dipartimento Cardiologico, Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano, Italia 

Stránky k zamyšlení

Je aldosteron endogenním kardiovaskulárním toxinem?

Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 

Antagonisté aldosteronu / diuretika šetřící kalium

Renesance staré léčby srdeční insuficience – eplerenon

Dr. Med. Pavel Jerie 

Rubrika kardiologických sester

Úroveň znalostí zásad laické resuscitace u pacientů po prodělané srdeční zástavě a u jejich příbuzných

Markéta Křečková1, Ondřej Franěk2, Jan Bělohlávek1
1 Koronární jednotka, II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
2 Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy, Praha, Česká republika
 

Z kongresů, konferencí, symposií

Ivabradin při srdečním selhání zastavuje remodelaci myokardu

Nová data o pozitivním dopadu farmakologického snížení srdeční frekvence u pacientů se srdečním selháním byla prezentována na nedávném výročním zasedání Evropské kardiologické společnosti v Paříži. Šlo o předem specifikované podstudie studie SHIFT, zařazené do prestižní sekce Clinical Trial Updates. 

Informace o odborné akci

14. symposium Pracovní skupiny chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

23.–24. února 2012 v Pardubicích 

Abstrakta odborných akcí

ECHODNY 2011

16.–17. září 2011, hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn