ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

08–09

Obsah

Obsah

Výběrové řízení

Výbor České kardiologické společnosti, o.s., vyhlašuje výběrové řízení na místo šéfredaktora časopisu

Úvodník | Editorial

Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Jiří Widimský jr.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika 

Přehledové články | Reviews

Charakteristika velkých tepen u arteriální hypertenze

Ján Rosa, Jiří Widimský jr.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika 

Léčba rezistentní hypertenze

Robert Holaj
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika 

Jak posoudit non‑compliance k farmakoterapii u těžké rezistentní hypertenze?

Branislav Štrauch1, Lukáš Chytil2, Ivana Kurcová2, Ondřej Petrák1, Tomáš Zelinka1, Ján Rosa1, Zuzana Šomlóová1, Robert Holaj1, Jiří Widimský1
1 Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika
2 Ústav soudního lékařství a toxikologie, Toxikologické oddělení, 1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika

 

Akutní hypertenzní stavy a jejich terapie

Tomáš Janota
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika 

Sekundární hypertenze: klasifikace a nejčastější příčiny

Zuzana Šomlóová
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika 

Primární hyperaldosteronismus – častá a vyléčitelná forma endokrinní hypertenze

Ondřej Petrák
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika 

Je orgánové postižení u primárního hyperaldosteronismu častější než u esenciální hypertenze?

Tomáš Indra, Robert Holaj
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika 

Feochromocytom – nádor zajímavý i pro kardiology

Tomáš Zelinka1, Hana Turková1, Zdeněk Musil2, MUDr. Jiří Widimský jr.1
1 Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika
2 Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika 

Arteriální hypertenze a gravidita

Zkušenosti z kardiologické poradny pro těhotné ve VFN

Jiří Král
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

 

Cévní zkrat pro hemodialýzu: od renální hypertenze po hemodynamiku

Jaroslav Kudlička, Jan Malík
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika 

Původní sdělení | Original contributions

Strednedobé výsledky kardiochirurgickej liečby pacientov s mitrálnou regurgitáciou ischemickej a neischemickej etiológie

Štefan Lukačín¹, František Sabol¹, Ingrid Schusterová¹, Jana Jevčáková¹, Helena Vargová¹, Marián Martinček¹, Ján Luczy¹, Martin Beňa¹, Martin Studenčan², Michal Hulman³
¹ Klinika srdcovej chirurgie, ² Klinika kardiológie, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice, ³ Klinika srdcovej chirurgie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava, Slovenská republika 

Nekardiální příčiny elevace srdečního troponinu I v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Michal Šnorek1, Miroslav Verner2, František Toušek1, Ladislav Pešl1
1 Kardiocentrum – kardiologické oddělení, 2Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika 

Výsledky dvouleté spolupráce krajské kardiologie s Centrem pro plicní hypertenzi

Daniel Foldyna1, Pavel Jansa2, Tomáš Snížek3, Zdeněk Klimsa1
1 Kardiovaskulární centrum, Nemocnice Jihlava
2 Centrum pro plicní hypertenzi, II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
3 Plicní oddělení, Nemocnice Jihlava, Česká republika
 

Kasuistiky | Case reports

Neobvyklý útvar v perikardu

Tomáš Lazarák1, Libor Hemžský1, Petr Vojtíšek1, Blanka Lacmanová2, Vladimír Rozsíval3, Ivo Skalský4, Tomáš Marek5
1 Kardiologické oddělení Interní kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice
2 Radiodiagnostické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice
3 Kardio‑Troll s.r.o., Pardubice
4 Klinika kardiovaskulární chirurgie, Kardiocentrum IKEM, Praha
5 Klinika kardiologie, Kardiocentrum IKEM, Praha, Česká republika 

Kardiogenní šok jako příčina úmrtí u pacientky se syndromem Churga‑Straussové

Marcel Heczko1, Zuzana Gattnarová2
1 Interní oddělení – kardiovaskulární, 2 Oddělení patologie, Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika 

Případ recidivující tako‑tsubo kardiomyopatie

Jiří Fismol1, Igor Nykl1, Martin Pleva2, Kamil Zeman3, Martin Kolek4, Marian Branny1
1 Kardiologické oddělení, Kardiocentrum Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec
2 Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice, a.s., Ostrava
3 Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku‑Místku, p. o.
4 Kardiologická ambulance, Sagena s.r.o., Frýdek‑Místek, Česká republika
 

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Sekundární infarkt myokardu při kontuzi RIA u pacienta po resuscitaci s pomocí systému LUCAS

Vladimír Tuka1, Stanislav Šimek2, Miroslav Kůdela3
1 III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
2 II. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
3 Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika
 

Šíření renálního karcinomu dolní dutou žilou do pravostranných srdečních oddílů

Ludmila Jarolímová
II. interní klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň, Česká republika 

Stránka k zamyšlení

Psát, či nepsat?

Komentář k zamyšlení Jiřího Vítovce „Quo vadis, editorial?“ (Cor Vasa 2011;53:164)
Dr. Med. Pavel Jerie

 

Další informace

Patnáct let od vzniku Kardiocentra a deset let od vzniku Kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Pavel Gregor, Zuzana Moťovská, Martin Herold, Rudolf Špaček, Zbyněk Straka, Petr Widimský
III. interní‑kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 

Z kongresů, konferencí, symposií

European Heart Failure 2011

MUDr. Filip Málek, Ph.D.
Ambulance srdečního selhání a hypertenze, Kardiovaskulární centrum Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 31. 5. 2011 v Praze

P. Widimský, I. Pavézková