ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

04–05

Obsah

Obsah

Úvodník | Editorial

Česká kardiologická společnost – quo vadis?

Petr Widimský
Předseda České kardiologické společnosti

Původní sdělení | Original contributions

Prevalence základních kardiovaskulárních rizikových faktorů v české populaci v letech 2006–2009. Studie Czech post-MONICA

Renata Cífková1,2,3, Jan Bruthans3, Věra Adámková3, Marie Jozífová1,3, Markéta Galovcová3, Peter Wohlfahrt3, Alena Krajčoviechová1,3, Zdena Petržílková3, Věra Lánská4, Rudolf Poledne5, Petr Stávek5
1 Centrum kardiovaskulární prevence, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, 2 II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, 3 Pracoviště preventivní kardiologie, 4 Oddělení lékařské statistiky, 5 Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Přehledové články | Reviews

Prevence aterosklerózy u dětí

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny (Lp-PLA2) jako ukazatel aktivity aterosklerózy a potenciální terapeutický cíl

Helena Vaverková, David Karásek
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Prevence kardiovaskulárních onemocnění u obézních

Štěpán Svačina
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění

Terezie Pelikánová
Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Metabolický syndrom a jeho význam v primární prevenci nemocí s častým výskytem v populaci

Hana Rosolová
Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň, Česká republika

Podceňované a neznámé vlivy pasivního kouření

Aleš Linhart, Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Význam soli v prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Zuzana Urbanová1, Milan Šamánek2
1 Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice,
2 Dětské kardiocentrum, FN Motol, Praha, Česká republika

Pokles úmrtnosti na ICHS a jeho hlavní příčiny

Jan Bruthans
Pracoviště preventivní kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Užití trimetazidinu v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie: příspěvek nefrologa

Vladimír Teplan
Klinika nefrologie, Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny a Subkatedra nefrologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Česká republika

Preklinická ateroskleróza jako příčina žilního tromboembolismu

Ondřej Auzký1, Libuše Pagáčová2, Jan Piťha1
1 Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, 2 Autotransfuzní jednotka, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Is medical management of paediatric heart failure evidence based?

Anke Furck, Zdeněk Slavík
Royal Brompton Hospital, Royal Brompton & Harefi eld NHS Foundation Trust, London, United Kingdom

Kasuistiky | Case reports

Akutní kardioembolizační ischemická cévní mozková příhoda

Vzácná manifestace infarktu myokardu komplikovaného vývojem kryté ruptury a částečně trombotizovaného pseudoaneurysmatu posterolaterální stěny levé komory

Ondřej Moravec1, Martin Hutyra1, Daniel Šaňák2, Martin Sluka1, David Richter1, David Břečka1, Stanislav Buřval3, Marie Černá3, Martin Troubil4, Vilém Bruk4, Miloš Táborský1
1 I. interní klinika, 2 Neurologická klinika, Iktové centrum, 3 Radiologická klinika, 4 Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Papilární fi broelastom aortální chlopně

Eva Pašková, Hana Línková, Pavel Gregor
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Perkutánní uzávěr defektu septa síní a katetrizační implantace aortální chlopně u pacienta s difuzním postižením věnčitých tepen

Jiří Jäger1, Jozef Jakabčin1, Pavel Červinka1, Antonín Novák1, Milouš Derner2, Viktor Kočka3
1 Kardiologická klinika, 2 Radiologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, 3 III. interní-kardio logická klinika, Kardio cen trum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Stránka k zamyšlení

Das ist ja toll!

Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.,
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Ze života společnosti

Milan Šamánek – 80 let

Jan Škovránek a spolupracovníci

MUDr. Karel Roztočil, CSc., předseda České angiologické společnosti, se dožívá 70 let

MUDr. Jiří Spáčil, CSc.
místopředseda České angiologické společnosti ČLS JEP

Významné životní jubileum profesora Marka Malíka

Jaromír Hradec

Rubrika kardiologických sester

Náhlá srdeční smrt

Simona Janíčková, Hana Javorková
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Česká republika

Buprenorfin – droga, nebo lék?

Jitka Panská, Veronika Huňáčková
Kardiologie Na Bulovce, Praha, Česká republika

Recenze

Josef Marek a kolektiv: Farmakoterapie vnitřních nemocí

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Hans-Michael Steff en, Reinhard Griebenow, Ingo Meuthen, Matthias Schrappe, Dieter J. Ziegenhagen: Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Robert A. O’Rourke, Richard A. Walsh, Valentin Fuster: Kardiologie. Hurstův manuál pro praxi

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Richard Češka a kolektiv: Interna

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.,
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha

Soutěž

Soutěž o nejlepší kasuistiku na téma Diferenciální diagnostika dušnosti

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 7. 3. 2011 v Praze

I. Pavézková, M. Aschermann