ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Doporučené postupy ČKS / ČSKVCH / ČSTL

Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému nemocnému. Ošetřující lékař může použít jiný postup, musí však v dokumentaci řádně zdůvodnit, proč se od doporučeného postupu odchýlil. 
 

Obsah

Revaskularizace myokardu

Perkutánní koronární intervence a aortokoronární bypass

Doporučený diagnostický a léčebný postup České kardiologické společnosti a České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP, 2011

Autorský kolektiv: Petr Kala1, Petr Němec2, Michael Želízko3, Jan Pirk3, Petr Widimský4

1 Interní kardiologická klinika LF MU a FN, Brno; 2 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno; 3 Kardiocentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha; 4 Kardiocentrum 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Oponenti: Ladislav Groch, Štěpán Černý, Richard Rokyta 

Fibrilace síní

Doporučený diagnostický a léčebný postup České kardiologické společnosti vypracovaný Pracovní skupinou arytmie a trvalé kardiostimulace

Autorský kolektiv: Robert Čihák1, Petr Heinc2, Luděk Haman3, Martin Fiala4, Petr Neužil5, Ondřej Toman6

1 Klinika kardiologie, IKEM, Praha; 2 I. interní klinika FN, Olomouc; 3 I. interní klinika FN, Hradec Králové; 4 Nemocnice Podlesí, Třinec; 5 Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha; 6 Interní kardiologická klinika LF MU a FN, Brno 

Komorové arytmie

Doporučený diagnostický a léčebný postup České kardiologické společnosti – inovace 2011

Autorský kolektiv: Jan Bytešník1, Petr Pařízek2, Dan Wichterle1, Josef Kautzner1, Petr Neužil3

1 Klinika kardiologie, IKEM, Praha; 2 I. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové; 3 Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 

Příprava kardiaka k nekardiální operaci

Doporučený postup České kardiologické společnosti, 2011

Autorský kolektiv: Hana Skalická1, Jan Bruthans2, Jaromír Hradec3

1 Kardioambulance, Praha; 2 Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha; 3 III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Doporučený postup České kardiologické společnosti a České společnosti tělovýchovného lékařství vypracovaný Pracovní skupinou pediatrické kardiologie

Autorský kolektiv: Václav Chaloupecký1, Oleg Reich1, Jan Janoušek1, Helena Bartáková1, Jiří Radvanský2, Kryštof Slabý2, Zuzana Urbanová3, Jan Škovránek1

1 Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, FN v Motole, Praha; 2 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.  LF UK a FN v Motole, Praha; 3 Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha 

Tiráž

Časopis České kardiologické společnosti a České společnosti kardiovaskulární chirurgie. 
Journal of the Czech Society of Cardiology and Czech Society for Cardiovascular Surgery.