ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

01–02

Obsah

Obsah

Úvodník | Editorial

Institut klinické a experimentální medicíny na prahu páté dekády úspěšné existence

Jan Malý
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Počátky kardiologie v Krči

Jiří Widimský
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Historie Kliniky kardiologie IKEM

Vladimír Staněk
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Katetrizační ablace komorových arytmií

Josef Kautzner, Petr Peichl, Markéta Koželuhová, Dan Wichterle, Robert Čihák
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Současné postavení a výsledky katetrizační léčby aortální stenózy a mitrální regurgitace

Michael Želízko1, Bronislav Janek1, Jiří Malý2, Ivan Netuka2, Josef Kautzner1
1 Klinika kardiologie, 2 Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Trojrozměrná echokardiografie v současné praxi

Petr Lupínek, Tomáš Marek
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Novinky v diferenciální diagnostice kardiomyopatií

Miloš Kubánek1, Marek Šramko1, Jana Vrbská1, Dana Kautznerová2
1 Klinika kardiologie, 2 Oddělení radiodiagnostických metod, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Úloha specializované ambulance v péči o nemocné s pokročilým srdečním selháním

Markéta Hegarová1, Zora Dorazilová1, Lenka Hošková1, Miloš Kubánek1, Mariana Podzimková1, Ivan Netuka2, Ivan Málek1
1 Klinika kardiologie, 2 Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Levostranná mechanická srdeční podpora v léčbě závažné plicní hypertenze u kandidátů srdeční transplantace v IKEM

Zora Dorazilová1, Jiří Kettner1, Ivan Netuka2, Markéta Hegarová1, Ivo Skalský2, Hynek Říha3, Hikmet Al‑Hiti1, Josef Kautzner1, Jan Pirk2
1 Klinika kardiologie, 2 Klinika kardiovaskulární chirurgie, 3 Klinika anesteziologie a resuscitace, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Role echokardiografie v péči o pacienty s mechanickou srdeční podporou HeartMate II

Tomáš Marek1, Zora Dorazilová1, František Straka2, Ivan Netuka2, Jan Pirk2, Ivo Skalský2
1 Klinika kardiologie, 2 Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Lenka Hošková1, Mariana Podzimková1, Ivan Málek1, Markéta Hegarová1, Zora Dorazilová1, Ivan Netuka2, Josef Kautzner1, Jan Pirk2
1 Klinika kardiologie, 2 Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Léčba plicní arteriální hypertenze

Martin Šurda, Hikmet Al‑Hiti, Jiří Kettner, Josef Kautzner
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Vývoj balistokardiografie od roku 1877 do současnosti

Lucia Barčiaková1, Jan Pirk1, Petr Šeba2, Jan Kříž2
1 Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha,
2 Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Česká republika

Sekundární prevence po revaskularizační léčbě ischemické choroby srdeční (12letý vývoj)

Věra Adámková1, Jan Pirk2, Markéta Galovcová1, Ludmila Peterková1, Martina Vitásková1, Zdenka Petržílková1, Peter Wohlfahrt1, Jiří Bělohoubek1, Jiří Procházka1, Jan Bruthans1, Alena Krajčoviechová1, Jelena Skibová3
1 Pracoviště preventivní kardiologie, 2 Klinika kardiovaskulární chirurgie, 3 Oddělení statistických metod, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

64multislice CT – roční zkušenost v detekci časného uzávěru štěpů po aortokoronární rekonstrukci

Petr Kačer1, Michal Smetana1, Dana Kautznerová2, David Hačkajlo3, Jan Pirk1
1 Klinika kardiovaskulární chirurgie, 2 Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, 3 Úsek informační a komunikační, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Periadventiciální systém s řízeným uvolňováním sirolimu pro prevenci neointimální hyperplazie u autologních žilních štěpů

Ivo Skalský1, Ondrej Szárszoi1, Elena Filová2,3, Martin Pařízek2,3, Andriy Lytvynets2, Jana Malušková4, Alena Lodererová4, Jana Olšovská5,8, Zdeněk Kameník5, Eduard Brynda6, Zdeněk Plichta6, Tomáš Riedel6, Věra Lisá2, Zuzana Burdíková2, Martin Čapek2, Ľubica Grausová2, Tomáš Suchý7, Jan Pirk1, Lucie Bačáková2,3
1 Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, 2 Fyziologický ústav, AV ČR, 3 Centrum výzkumu chorob srdce a cév, 4 Pracoviště klinické a transplantační patologie, Institut klinické a experimentální medicíny, 5 Mikrobiologický ústav, AV ČR, 6 Ústav makromolekulární chemie, AV ČR, 7 Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, 8 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Praha, Česká republika

Patnáctileté zkušenosti ambulance pro pacienty s onemocněním hrudní aorty

Michael Jonák, Ladislav Těšínský, Jan Pirk
Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Intenzivní péče o pacienty po implantaci mechanických srdečních podpor

Hynek Říha1,4, Tomáš Kotulák1, Ivan Netuka2,4, Marian Pinďák1, Petr Kramář1, Petr Syrovátka1, Pavel Kellovský1, Leona Říhová1, Jiří Malý2,4, Ondrej Szárszoi2,4, Daniel Turek2, Jiří Kettner3, Jan Pirk2,4
1 Klinika anesteziologie a resuscitace, 2 Klinika kardiovaskulární chirurgie, 3 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, 4 Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha, Česká republika

Stránky k zamyšlení

Zamyšlení nad využitím experimentálních výsledků v klinické praxi

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fyziologický ústav, AV ČR

Redakční rada děkuje všem spolupracovníkům, kteří se v roce 2010 podíleli na posuzování rukopisů zaslaných do Cor et Vasa.

Ze života společnosti

Jubilant prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 8. 11. 2010 v Praze

I. Pavézková, M. Aschermann

Abstrakta odborných akcí

13. symposium Pracovní skupiny chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

Rizikový pacient s chlopenní vadou
Pardubice, 24.–25. února 2011, Aula Univerzity Pardubice